Menu1992 Jubileum bij de Kurkapel text, no JavaScript Log in  Deze pagina in het NederlandsDiese Seite auf DeutschThis page in EnglishCette page en FrançaisEsta página em Portuguêspara cima volte
previousvolte Indexnext

1992 Jubileum bij de Kurkapel

Tamanho original 760 × 510 px

Pierre Schunck werd op 14 maart 1967 gekozen tot bestuurslid van de Kur-Kapel Falcobergia in Valkenburg
Op 7 januari 1968 werd hij tot waarnemend voorzitter benoemd.
Krantenknipsel, waarschijnlijk uit 1992, want hij stierf in 1993 op 86-jarige leeftijd:
De 85-jarige Pierre Schunck is door de Federatie Katholieke Muziekgezelschappen onderscheiden met de zilveren erespeld met oorkonde. Schunck vierde zijn 25-jarig jubileum bij de Harmonie Kur-Kapel Falcobergia in Valkenburg. Hij was 12 jaar voorzitter en bijna 13 jaar erevoorzitter. De jubilaris schonk op de feestavond een aantal archiefstukken uit 1895 aan de vereniging. De Kurkapel huldigde tevens Jos Braam, die 12½ jaar lid is.

Album : Schunck-Cremers

Pierre Schunck
zoom 78.947368421053%