Menu text, no JavaScript Log in  Deze pagina in het NederlandsDiese Seite auf DeutschThis page in EnglishCette page en FrançaisEsta página em Portuguêsnaar boventerug
terug Index

Ornithologische bijdrage I

Originele grootte 768 × 1024 px

door Arnold

Iedereen kent wel de papagaai. Ook zal iedereen wel weten, dat deze dieren zich voortplanten. Echter: haast niemand heeft zich tot nog toe met de vraag „Hoe?“ bezig gehouden, in welke leemte bij deze zal worden getracht, te voorzien.
Na enige navorsing in ornithographische en landgraphologische bronnen bleek, dat onder andere bij de Vlaamse Gaai, en met name de var. gaius limburgicus, er niet alleen een zg. „limburgse papagaai“ bestaat, maar ook een „limburgse mamagaai“. Dat deze vogel zo weinig beschreven is, is echter hoegenaamd niet aan een teruggetrokken bestaan of een schuwe aard te wijten.

Voorkomen en verspreiding
De „limburgse mamagaai“, in het vervolg als „M“ aangeduid, is een dag- en nachtaktieve vogel, die veel in eikenbossen foerageert. Nestelen doen ze echter bij voorkeur in menselijke woonwijken, zoals bijv. waargenomen in de buurt van het Eikerhagenbos te Landgraaf (L.)

Klik op „volgende foto“ (zie boven)


10 sept 1992, 80e verjaardag van Gerda Schunck-Cremers

Album : Gerda Cremers 80

| Gerda Cremers | Arnold Schunck |
zoom 78.125%