MenuOrnithologische bijdrage III text, no JavaScript Log in  Deze pagina in het NederlandsDiese Seite auf DeutschThis page in EnglishCette page en Français
vorigeterug Indexvolgende

Ornithologische bijdrage III

Originele grootte 768 × 1024 px

paartje op de Nederlandse Antillen genesteld, zonder echter aldaar tot broedresultaat te komen. Er zal hier dus van dwaalgasten sprake zijn geweest.

Ecologische betekenis
Wij zijn steeds geneigd, de wereld rondom ons in te delen in nuttig en schadelijk. Ook wat betreft de M. worden over dit vraafstuk heftige discussies gevoerd. Wij willen ons hierin niet mengen, daar dergelijke discussies zelf schadelijk zijn, en volstaan met de vaststelling, dat ieder schepsel zijn eigen, unieke plaats heeft, waarop het onvervangbaar is.

Over de voortplanting van de M. wordt veel gespeculeerd. Grote legsels worden gemeld, gemiddeld zo’n 8 à 10 eieren, waarvan de meesten ook worden grootgebracht. We moeten ons daarom ook afvragen, waarom deze soort dan toch relatief zelden is. Periodiek voedseltekort kan bij deze flexibele soort geen reden zijn, evenmin als - voor zover bekend - besmettelijke ziekten. De meeste bronnen vermoeden als reden voor deze zeldzaamheid juist het grote aanpassingsvermogen: haar nakomelingen kruisen zich met vogels van ieder pluimage.


10 sept 1992, 80e verjaardag van Gerda Schunck-Cremers

Album : Gerda Cremers 80

| Gerda Cremers | Arnold Schunck |
zoom 78.125%