MenuGerd Kreijen text, no JavaScript Log in  Deze pagina in het NederlandsDiese Seite auf DeutschThis page in EnglishCette page en Français
vorigeterug Index volgende

Gerd Kreijen

Originele grootte 1857 × 1306 px

† 15-06-1966
Gedenkt in uw gebeden en in de Heilige Mis in dankbare herinnering aan de onvergetelijke, dierbare overledene
Dr. Gerd Kreijen
wiens leven dag en nachts een offerdienst was aan de lijdende medemens en aan het welzijn van zijn grote familie. Kenmerkend voor zijn nobele karakter zijn de laatste eenvoudige, bescheiden woorden: „Ik was in staat om mensen te helpen in hun nood, dank in mijn naam allen die mij hun vertrouwen als patiënt hebben gegeven.“
Hubert Joseph Gerhard Kreijen werd geboren op 9 oktober 1902 in Kerkrade-Chevremont. Na het voltooien van zijn studie in Rolduc, Bonn, Graz, Düsseldorf en Amsterdam, werd hij benoemd tot chirurg en gynaecoloog aan het St. Joseph ziekenhuis in zijn woonplaats Kerkrade, waar hij na een arbeidzaam en succesvol leven, gesterkt door het Sakrament der Stervenden, overleed in toewijding aan God.
Zijn leven was doordrongen van de woorden van Christus: „Wat gij hebt gedaan jegens de minste van mijn broeders, hebt gij mij gedaan.“
De Heilige Vader, paus Johannes XXIII, benoemde hem ter gelegenheid van zijn 25-jarig jubileum van activiteit aan het St.-Jozefziekenhuis in Kerkrade als ridder in de Orde van Sint Sylvester. Degenen, die hem kenden, weten hoe onzelfzuchtig en behulpzaam was hij dag en nacht geweest is en voortdurend klaar stond voor iedereen die hem nodig had. Vooral zullen de mensen die bij hem hulp hebben gevonden, zich steeds in dankbaarheid aan deze rechtschapen man herinneren, die niet meer in staat was om zichzelf te helpen, en die dit kruis van de vele fysieke pijnen en volledige hulpeloosheid in zijneigen geval heeft aanvaard, dat God hem heeft opgelegd, in diep religieuze vreugde over dit offer. Zo blijft ons voor hem en zijn familie, in plaats van verdriet, alleen dankbaarheid en het gelovig bewustzijn van een gelukkig weerzien.

Galerie: Eck
Gerd/Gerhard Kreijen