MenuOrnithologische bijdrage II text, no JavaScript Log in  Deze pagina in het NederlandsDiese Seite auf DeutschThis page in EnglishCette page en FrançaisEsta página em Portuguêsnaar boventerug
vorigeterug Indexvolgende

Ornithologische bijdrage II

Originele grootte 768 × 1024 px

De nestplaats is echter niet noodzakelijk aan het vóórkomen van eikenbos gekoppeld, ook beukenbossen zijn geliefd (bijv. Polverbos, Valkenburg a/d Geul). Zij zijn alleseters in de ruimste betekenis. Wij vinden ze dan ook vaak onder vogels van allerlei pluimage, maar de voorkeur gaat toch uit naar andere zangvogels.
Opmerkelijk is hun lied, met name wanneer dit op zangvogeltrefplaatsen weerklinkt en dat het best als „kraaien“ kan worden gekenschetst. Vanwege de commotie, die dit gekraai onder andere zangvogels kan veroorzaken (kraaiachtigen, dus ook de gaia limburgica, zijn zangvogels!), wordt de M. door een enkele bron - o.i. geheel ten onrechte - ook wel oproerkraai genoemd.
Over het verspreidingsgebied is - wederom door de onbegrijpelijke ontbrekende belangstelling uit wetenschappelijke kringen - niet veel bekend. In ons land schijnt deze soort alleen in Zuid-Limburg te broeden, hoewel ook incidentele waarnemingen daarbuiten verricht zijn. Er heeft zelfs enige tijd een

Klik op „volgende foto“ (zie boven)


10 sept 1992, 80e verjaardag van Gerda Schunck-Cremers

Album : Gerda Cremers 80

| Gerda Cremers | Arnold Schunck |
zoom 78.125%