Menu text, no JavaScript Log in  Deze pagina in het NederlandsDiese Seite auf DeutschThis page in EnglishCette page en FrançaisEsta página em Portuguêsnaar boventerug
vorigeterug Indexvolgende

Gerd Kreijen

Originele grootte 1857 × 1306 px

† 15-06-1966
Gedenkt in uw gebeden en in de Heilige Mis in dankbare herinnering aan de onvergetelijke, dierbare overledene
Dr. Gerd Kreijen
wiens leven dag en nachts een offerdienst was aan de lijdende medemens en aan het welzijn van zijn grote familie. Kenmerkend voor zijn nobele karakter zijn de laatste eenvoudige, bescheiden woorden: „Ik was in staat om mensen te helpen in hun nood, dank in mijn naam allen die mij hun vertrouwen als patiënt hebben gegeven.“
Hubert Joseph Gerhard Kreijen werd geboren op 9 oktober 1902 in Kerkrade-Chèvremont. Na zijn studie te Rolduc, Bonn, Graz, Düsseldorf en Amsterdam te hebben voltooid, werd hij benoemd als chirurg en gynaecoloog aan het St. Joseph ziekenhuis in zijn woonplaats Kerkrade, waar hij na een arbeidzaam en vruchtbaar leven, gesterkt door de H. Sakramenten der Zieken, overleed in toewijding aan God.
Zijn leven was doordrongen van de woorden van Christus: „Wat gij hebt gedaan jegens de minste van mijn broeders, hebt gij mij gedaan.“
De Heilige Vader, paus Johannes XXIII, benoemde hem ter gelegenheid van zijn 25-jarig jubileum van activiteit aan het St.-Jozefziekenhuis in Kerkrade tot ridder in de Orde van Sint Sylvester. Degenen, die hem kenden, weten hoe onzelfzuchtig en behulpzaam was hij dag en nacht geweest is en voortdurend klaar stond voor iedereen die hem nodig had. Vooral zullen de mensen die bij hem hulp hebben gevonden, zich steeds in dankbaarheid aan deze rechtschapen man herinneren, die niet meer in staat was om zichzelf te helpen, en die dit hem door God opgelegde kruis van vele fysieke pijnen en volledige hulpeloosheid in zijn eigen geval heeft aanvaard in diep religieuze vreugde over dit offer. Zo blijft ons voor hem en zijn familie, in plaats van verdriet, alleen dankbaarheid en het gelovig bewustzijn van een gelukkig weerzien.
Gerd/Gerhard Kreijen

Album : Eck

zoom 32.310177705977%