Menu text, no JavaScript Log in  Deze pagina in het NederlandsDiese Seite auf DeutschThis page in EnglishCette page en FrançaisEsta página em Portuguêsnaar boventerug
vorigeterug Indexvolgende

Hotel Cremers ⇒ Hotel Austen

Kantoor van C.H.M. Palmen, notaris te Klimmen, arrondissenement Maastricht

   E I G E N D O M S B E W I J S
     voor:
 de Heer Jan Pieter AUSTEN, hotelhouder
 in huwelijk met Mevr.Maria Hubertina
 Petronella Hollands, wonende Hoofdstraat
 1 te Velp (Gelderland).
    van:
 Gemeente VALKENBURG:
a. het Hotel „Cremers“ met erf en garage
  en open terrein, gelegen aan de Wil-
  helminalaan no.63,kadastraal bekend
  als Sectie A no.1798 ged., ter grootte
  van ca. 1890 aren.
b. de zich in gemeld Hotel „Cremers“
  bevindende inventaris

 Aangekocht van Mevr.F.J.H.M.Dohmen-
 Schunck te Heerlen


    Verleden 20 April 1953.

Wie was Mevr.F.J.H.M.Dohmen-Schunck?
De echtgenoot Frans Joseph Hubert Maria Dohmen van Christine Dohmen-Schunck had die initialen.
Maar hij was een meneer.
| Christine / Chris Schunck | Jean Cremers | Catharina /Trienchen Eck |
../cremers/HotelCremers.php?lang=nl

Album : Hotel Cremers

zoom 100%