Menu text, no JavaScript Log in  Deze pagina in het NederlandsDiese Seite auf DeutschThis page in English - ssssCette page en FrançaisEsta página em Portuguêshaut de pageretour

z1..............
Retournez à la dernière page (JavaScript)
Allez à cette personne dans la liste de tous
Priccardus, Macarius ×

Prick(a)erts, Heyn (Heyn)

    00-00-1513 in Simpelveld  00-00-1588 in Simpelveld
http://members.home.nl/diederen.1/Genealogie%20Prickaerts.htm

Geboren te Simpelveld, rond 1513, overleden aldaar vóór 1588, „ontving 3 november 1562 overmits de borghvanck in afwezigheid van de stadhouder en in bijzijn van Wijn Froen en Nicolaus Kernen, leenmannen alzulk leengoed gelegen in hiet land von ‘s Hertogenrade, niets daarvan uitgezonderd, zo bosch, beemd, ’hoefreiden‘ (hoeven) en ’artland‘ (akkerland); voorbehouden Zijn Koninklijke Majesteit zijn rechten enz.“ [Register no.40. ‘s Hertogenrade. Leenboek van de Mankamer 1562-1573, 23 mei, fol. 1 verso, Regionaal Historisch Centrum Limburg]. Als zijn zoons worden vermeld:

  1. Jacob Pricka(e)rts, geboren vóór 1588, overleden na 14 oktober 1612. Hij werd 10 mei 1588 „beleend met alzulk leengoed, als hem bij deling na dood zijns vaders Heyn Pryckarts aangedeeld is, te weten 4de half vierdel onder de bank van Simpelveld „In die Vindt“ gelegen, reingenoot: aan een zijde Merthen Merckelbach, aan de andere zijde het land van Waelbroickshof“ [Gichtregister Simpelveld. Leenhof van ‘s Hertogenrade 1587-1645, fol. 116, RHCL]. Op 4 oktober 1612 ontving hij van zijn broer Gerard 1 groot morgen land gelegen „in de Vingh“ ten overstaan van de Leenman Lenart Prickarts [Gichtregister Simpelveld. Leenhof van ‘s Hertogenrade 1597-1617, fol. 116, RHCL].
  2. Gerard Pricka(e)rts in die Vindt, overleden vóór 12 juli 1617 Simpelveld. Zie II).
  3. Goert Pricka(e)rts, overleed vóór 3 mei 1611 te Simpelveld. Hij was gehuwd met Clara Ortmans. Hij was 27 juni 1607 „reingenoot van land gekocht door Jan Ortmans leengoed, gelegen op de stadswijers grachten“ [Gichtregister no.4649. ‘s Hertogenrade, fol. 32 verso, RHCL]. Kinderen:
    1. Johan Prickaerts, die gehuwd was met Barbara op die Keer, en op 3 mei 1611 de goederen onder het Leenhof van ‘s Hertogenrade, gelegen te Simpelveld, die hem door zijn vader nagelaten zijn, ontving en 3½ morgen daarvan verkocht aan Theis Prickaerts [Gichtregister no.4649, ‘s Hertogenrade, fol. 32 verso, RHCL].
    2. Willem Prickaerts, die op 8 februari 1621 met zijn huisvrouw Drutgen (Gertrudis) Wevers ontving „omtrent vier verdel lands gelegen „in die Vingh“ hem na de dood zijner ouders Guerdt Prickers en Clara Oertmans aangestorven“ [Gichtregister Simpelveld. Leenhof van ‘s Hertogenrade 1587-1645, fol. 116, RHCL]. Hun kinderen, Remigius en Clara Pricka(e)rts, werden resp. 4 oktober 1622 en 22 oktober 1624 in Simpelveld gedoopt.

DvdM-bbaaaaaaaaa