Adrianus Hubertus Josef Merkx <i>(broeder Valentinus)</i>
Menu text, no JavaScript Log in  Deze pagina in het NederlandsDiese Seite auf DeutschThis page in English - ssssCette page en FrançaisEsta página em Portuguêsnaar boventerug

Alle Limburgse gesneuvelden

vorigebackvolgende
 

Adrianus Hubertus Josef Merkx (broeder Valentinus)


 1892-08-13 Hooge en Lage Zwaluw      1945-03-31 Bergen-Belsen (52)
- Weert - geestelijke -

    Op 21 juni 1944 vond in het pensionaat voor jongens St.-Louis (van de Broeders van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria ofwel Broeders van Maastricht) aan de Korenmarkt in Weert een vergadering van de L.O.-top van het gewest Limburg plaats. Er waren vertegenwoordigers uit ieder district aanwezig. Doordat deze vergadering was verraden, vielen de meeste deelnemers in Duitse handen. Deze gebeurtenis zou als de overval van Weert ofwel het verraad van Weert de geschiedenis ingaan. Broeder Valentinus, zoals de overste-directeur Merx van het klooster en het pensionaat werd genoemd, was niet op de hoogte van die vergadering en had met de verzetsgroep niets te maken. Maar hij werd toch gearresteerd en stierf in 1943 in het concentratiekamp Bergen-Belsen medio maart 1945.
    In de Rumolduskapel in Weert hangt een bronzen gedachtenisplaat ter herinnering aan broeder Valentinus, gemaakt door de Maastrichtse beeldhouwer Charles Vos. Dit kunstwerk hing aanvankelijk in het pensionaat St.-Louis maar werd later, toen het pensionaat werd afgebroken, door de broeders aan de Rumolduskapel geschonken.

    muur: rechts, regel 37 #01