Personen
Menu text, no JavaScript Log in  Deze pagina in het NederlandsDiese Seite auf DeutschThis page in English - ssssCette page en FrançaisEsta página em Portuguêsnaar boventerug
 

Personen

Namen van mensen die in, rond en in verband met Valkenburg een rol hebben gespeeld tijdens de Tweede Wereldoorlog. Velen daarvan komen voor in het verzetsverhaal. Klik in dat geval op Meer in het verhaal Verzet in Valkenburg bij die naam.
Deze lijst is verre van compleet.


Voormalig politiebureau Valkenburg

† ✡ † Joden Holocaust geallieerde soldaten USA RAF NL sold Verzet vroeg verzet L.O. K.P. gemeente duikhoofden koeriers incidenteel verzet onderduikers Valkenburg+ Valkenburg Berg en Terblijt Schin op Geul IJzeren Sibbe Margraten Houthem-St.Gerlach Geulhem Hulsberg Houthem † Valkenburg+ Klimmen Meerssen Heerlen politie Geestelijken NSB / NSDAP


De Nederlandse politie bestond vóór de oorlog uit de Koninklijke Marechaussee, de rijksveldwacht en de gemeenteveldwacht. Op 5 juli 1940 voegde de Duitse bezetter die drie korpsen samen onder de naam marechaussee. Na de Tweede Wereldoorlog werd de marechaussee gesplitst in een Korps Rijkspolitie (ter vervanging van de rijks- en gemeenteveldwacht) en de Koninklijke Marechaussee, die weer een militaire status kreeg. (Wikipedia)
De Duitse politie die ook voor Valkenburg een grote rol speelde, was de Außendienststelle Maastricht van het Reichssicherheitshauptamt. Lees daarover op mestreechonline.nl onder andere: „In 1941 werd de Außendienststelle gehuisvest in het zogenaamde „Witte Huis“ op de hoek Prins Bisschopssingel en de Lambertuslaan. Daarna, tot 7 september 1944, werd een pand betrokken van een gedeporteerde Joodse familie op de Wilhelminasingel (thans nummer 71) … Met name in het pand aan de Wilhelminasingel hebben zich gruwelijke taferelen afgespeeld.“ Gearresteerde verzetsmensen kwamen eerst hier terecht.
De politiemensen op deze lijst zijn ieder op zich een voorbeeld, welke houding tegenover het nationaal-socialisme mogelijk was.
Zie ook de lijst van gesneuvelde politiemensen in heel Limburg5 pers.
Franssen,
Jan
∗ 0000-00-00
† 0000-00-00
politie - Valkenburg - overlevende - Opper Franssen was brigadecommandant van de marechaussee (later rijkspolitie) in Valkenburg. Schreef op 7 juni 1946 op verzoek van burgemeester Hens een rapport over bezetting en bevrijding. Daaruit citeert Jan Diederen in Mijn oorlog en bevrijding op blz. 75
Meer in het verhaal Verzet in Valkenburg
Nitsch,
Richard Heinrich Georg
∗ 1908-11-01
Todtgüslingen (Niede
† 0000-00-00
Bad Bentheim? 1990
politie - NSDAP - overlevende - Waarschijnlijk de grootste beul van de Außendienststelle Maastricht van het Reichssicherheitshauptamt. Gearresteerde verzetsstrijders kwamen vaak bij hem terecht. Lees meer over die „Außendienststelle“ op mestreechonline.nl.
Nitsch was 1925-1932 winkelbediende, vanaf 1932 lid NSDAP, 1933 spoorwegpolitie, 1935 Kriminalassistent grenspolitie. Arrestaties in samenwerking met de SS. Eind mei 1940 Sipo-Einsatzkommando in Arnhem. Kort in Enschede, kwam op 7 april 1941 naar Maastricht. Weldra alleen nog onderzoek naar en bestrijding van georganiseerd verzet en spionage.
Cammaert, hoofdstuk 6a-V. Bestrijding van de illegaliteit: „Met veel toewijding gaf Nitsch zich over aan zijn nieuwe functie, volkomen blind voor het leed dat hij zijn slachtoffers en hun naasten berokkende. … Zijn collega’s noemden hem de „Kopfjäger“. Die bijnaam deed hij alle eer aan: drieënnegentig personen van wie Nitsch Sachbearbeiter was kwamen in concentratiekampen om het leven; honderden werden door hem naar Duitse kampen gezonden van wie velen na de oorlog invalide en volkomen gebroken terugkeerden. Bovendien was Nitsch betrokken bij vele moorden, waarvan hij er op zijn minst tien zelf beging. Tenminste achtenvijftig personen werden door hem mishandeld.“
Verslag van zijn proces na de oorlog: https://www.delpher.nl/nl/kranten/view?query=%22richard+nitsch%22&coll=ddd&identifier=ddd%3A010416166%3Ampeg21%3Aa0039&resultsidentifier=ddd%3A010416166%3Ampeg21%3Aa0039. Geëist werd de doodstraf, het vonnis bedroeg levenslang, in 1959 omgezet naar 22 jaar en negen maanden. Na 13 jaar vrijgelaten en het land uitgezet.
Meer in het verhaal Verzet in Valkenburg
https://nl.wikipedia.org/wiki/Richard_Nitsch
Rennes / Renesse, van
Godert
∗ 0000-00-00
Heteren
† 1903-02-16
politie - Valkenburg - NSB - overlevende - Op de genealogiepagina van familie Van Rennes staat dat beide vormen van de achternaam voorkomen. Renesse is de oude vorm.
Vóór de oorlog was Nederland zeer sterk verzuild. Als typish kind van zijn tijd was de gereformeerde Godert van Renesse een papenvreter. Maar toen hij als marechaussee in zijn standplaats, het Limburgse Arcen, een katholiek meisje leerde kennen, zag hij zich gedwongen, katholiek te worden om te kunnen trouwen. Hij belandde vervolgens in Oss, waar hij een aandeel had in het oprollen van een zeer gewelddadige bendeoorlog, die ook tegen de marechaussee was gericht. De plaatselijke brigade kreeg er een onderscheiding van de eveneens papenvretende koningin Wilhelmina voor, wat leidde tot verongelijkte leden van de plaatselijke korpsen, die overwegend katholiek waren. Op de site van de politieacademie lezen we het verhaal van de daaruit ontstane affaire-Oss. Die leidde in het hele land tot een ware uitbarsting van wederzijdse haat tussen „de“ katholieken en „de“ protestanten. Tot slot staat er: „Een aantal leden van de brigade Oss voelden zich zo verongelijkt dat zij aan het begin van de oorlog kozen voor de Nationaal-Socialistische Beweging. Na de oorlog betaalden zij dit met gedwongen ontslag. De prijs voor hun lidmaatschap van een landverraderlijke organisatie.“ Hadden zij behoefte aan een beweging die beweerde, boven alle verschillen te staan en alleen nog „volksgenoten“ kende? Misschien dacht ook Godert van Rennes zo.
Hij werd kort voor de oorlog in Valkenburg gestationeerd en was daar onder andere verantwoordelijk voor de razzia in het bedrijf van Pierre Schunck en het wegsturen van Joodse kinderen die niet mochten sleeën op de Cauberg.
Bron van het laatste: 42 Joodse Valkenburgers opgepakt en vermoord
Na de oorlog als collaborateur ontslagen en enkele maanden geïnterneerd. Volgens zijn familie slechts als gevolg van katholieke rancunes…
Meer in het verhaal Verzet in Valkenburg
Roy, van
H.A.
∗ 0000-00-00
† 0000-00-00
vroeg verzet - politie - Valkenburg - overlevende - Veldwachter in Valkenburg tot december 1941. Was lid van de vroege verzetsgroep Smit in Heerlen. De vroegste gegevens over die groep dateren van eind 1940 en begin 1941. Smit, in juli 1940 gedemobiliseerde beroepsmilitair, werkte daarna een tijd bij de marechaussee in Heerlen en in het voorjaar van 1941 nam hij ontslag en trad hij als bankwerker in dienst van de Oranje Nassaumijn en begon met andere oud-militairen een verzetsgroep, voornamelijk afkomstig uit het vroegere 13e Regiment Infanterie, een regiment waarin vooral uit Zuid-Limburg afkomstige militairen hadden gediend en waarvan ook hijzelf deel had uitgemaakt.
Veldwachter Van Roy was er ook welkom. In de loop van 1941 bracht hij kapelaan Hennekens met Smit in contact. In december 1941 nam ook hij ontslag, maar stal eerst nog een aantal helmen. Werd gearresteerd op 02-02-1942 en tot 3 jaar tuchthuisstraf veroordeeld; was in diverse kampen. Op 05-04-1945 uit kamp ontsnapt. Bron: Cammaert, hoofdstuk 2.
https://www.rug.nl/research/portal/files/14543323/06_h6-2.pdf
Ven, op de
J.H.
∗ 1919-02-23
† 1948-06-20
incidenteel verzet - politie - Valkenburg - onderduiker - overlevende - Hield in de nacht van 22 juni 1944 samen met de NSB-er Den Haring de wacht in het distributiekantoor van Valkenburg. Was in het complot ingewijd. Dook daarna onder, om de verdenking van Freysen c.s. af te leiden.
Meer in het verhaal Verzet in Valkenburg
http://www.de-veiligheidsregio.nl/juli-2015/wp-content/uploads/sites/3/2015/07/Juni-Tuinvanbezinning.pdf