Menu text, no JavaScript Log in  Deze pagina in het NederlandsDiese Seite auf DeutschThis page in EnglishCette page en FrançaisEsta página em Portuguêsnaar boventerug
terug Index

Schunk → Schunck

Originele grootte 2526 × 3484 px

BURGERLIJKE STAND
ARRONDISSEMENT MAASTRICHT, GEMEENTE HEERLEN

No. der Akte 6.
UITTREKSEL
uit het register van huwelijken en echtscheidingen

Op negen februari negentienhonderd vier 
is in  de gemeente HEERLEN gehuwd:  S C H U N K Peter Josef;
geboren te Hergenrath, Pruisen, wonende te Heerlen
en C L O O T Maria Anna Christina, geboren te Berg en Terblijt,
wonende te Heerlen.

Op de kant der akte staat:	
Op verzoek en volgens aanwijzingen van de Officier van Justi-
tie bij de arrondissements-rechtbank te Maastricht van 29 fe—
bruari 1956 wordt in nevenstaande akte de geslachtsnaam van
de bruidegom en diens vader "S C H U N K" verbeterd in
"S C H U N C K".
Heerlen, 1 maart 1956. getekend. Harmsen.

Voor gelijkluidend uittreksel
HEERLEN, 7 maart 1956
De Ambtenaar van de Burgerlijke Stand.

| Peter Schunck | Christine Cloot |

Album : Schunck-Cloot

zoom 23.75296912114%