Menu text, no JavaScript Log in  Deze pagina in het NederlandsDiese Seite auf DeutschThis page in EnglishCette page en FrançaisEsta página em Portuguêsnaar boventerug
terug Index

† Gerda Cemers


Gerda Cremers

Album : Bidprentjes

In liefdevolle herinnering aan
Gerda Schunck-Cremers

Weduwe van Pierre Schunck

Geboren te Heerlerheide op 10 september 1912
Gestorven te Valkenburg op 5 mei 2005

Op Hemelvaartsdag is een einde gekomen aan Gerda´s lange en rijke leven.
Op 5 mei kwam ook voor haar de bevrijding van haar maandenlange lijdensweg.
Gerda was een markante vrouw en in haar grote gezin het onbetwistbare middelpunt.
Tot haar dood toe was ze voor haar kinderen en kleinkinderen de bindende factor. Haar achterkleinkinderen waren haar vreugde en trots.
Met haar duidelijk voelbare liefde en belangstelling voor ons allen en voor ons doen en laten gaf ze ons dat steuntje in de rug dat we nodig hadden. »Doe je best, God doet de rest« was een van haar gevleugelde woorden. In haar eigen leven heeft ze ook daarnaar gehandeld.
Tot op hoge leeftijd was ze attent voor allen om haar heen: nooit zou ze een verjaardag of andere feestdag vergeten. Haar zorg en toewijding, haar sociale bewogenheid en haar gemeenschapszin waren voor velen ook buiten haar gezin van grote betekenis.
Haar muzikale gaven gebruikte ze heel haar lange leven om met haar vrolijke pianospel de sfeer te verhogen. Nooit werd er vergeefs een beroep gedaan op haar wanneer er een koor begeleid moest worden of iets ten gehore gebracht moest worden. Muziek bleef tot op hoge leeftijd haar grote hobby.
De liefdevolle verbondenheid in haar lange huwelijk met Pierre was voor haar en voor ons kinderen het fundament van een gelukkig en goed gezin. De moeilijke perioden in haar leven heeft ze dan ook samen met Pierre op haar eigen optimistische manier het hoofd kunnen bieden. Het verlies van haar man was dan ook een zware slag, die ze slechts met moeite te boven is gekomen. Maar met bewonderenswaardige veerkracht heeft ze na haar verhuizing naar Douvenrade weer een leven voor zichzelf opgebouwd.
De laatste jaren waren moeilijk en haar lichamelijke beperkingen werden steeds meer voelbaar. Vooral het laatste jaar werd het leven door haar ziekte en door de afhankelijkheid van anderen steeds meer een last voor haar.
We hebben veel verdriet om haar heengaan maar het is goed zo.

We danken het verplegend personeel van Vroenhof voor hun liefdevolle zorgen.

We nodigen u uit voor het bijwonen van de zeswekendienst die gehouden zal worden op zondag 26 juni om 9.30 uur in de kerk van de HH Nicolaas en Barbara te Valkenburg.

Kinderen, klein- en achterkleinkinderen.

1