text, no JavaScript Log in  Deze pagina in het NederlandsDiese Seite auf DeutschThis page in EnglishCette page en FrançaisEsta página em Portuguêstop of pageback

Mensen | Gebeurtenissen/ Achtergronden | Verzetsgroepen | Steden & Dorpen | Concentratiekampen | Valkenburg 1940-1945 | Lessen uit het verzet |

vorigeterug Indexvolgende

Officiersaanstelling Pierre Schunck Stoottroepen

Originele grootte 640 × 480 px

Benoeming tot officier voor personeelszaken van de Limburgse Stoottroepen door de commandant, Bep van Kooten.

Nederl. Binnenl.Strijdkrachten
Stoottroepen
Commandant Limburg
--------------------

Te Velde, 17 November 1944

Tot officier voor personeelszaken wordt door mij benoemd:
P.J.A. Schun[c]k, Identiteitsbewijs no1918.
Degenen van wie hij de medewerking vraagt in zaken welke
onder hem ressorteeren, te weten alle persoonlijke aangelegenheden
van de manschappen der Stoottroepen, met uitzondering van bewapening
verzorging en soldij, worden verzocht hem deze te verleenen.
Zijn werkterrein omvat alle in Limburg opgestelde troepen.

De Commandant Limburg
[was getekend: B. van Kooten]


Pierre Schunck

Album : Verzet

zoom 93.75%