Menu text, no JavaScript Log in  Deze pagina in het NederlandsDiese Seite auf DeutschThis page in English - ssssCette page en FrançaisEsta página em Portuguêsnaar boventerug
terug

Zoeken naar in:
bidprentjes

Bonaire

Tussen 7 dec. 1973 en 14 jan. 1974 gingen Gerda en Pierre Schunck-Cremers op reis naar Curaçao en Bonaire. Het was niet de eerste keer.

In 1947 was eerst Pierre Schunck er alleen heen gegaan om er een confectiebedrijf op te zetten, dat werkkleding zou gaan produceren, vooral voor de olieindustrie van Curaçao, Aruba en Venezuela.

Pierre Schunck schrijft in: „Begin Bonaire“ o.a.:

In 1947 werd de vennootschap v. firma A. Schunck omgezet in een N.V.
Papa had steeds geijverd om mij bij zijn levenswerk te betrekken. Hij kwam naar Valkenburg om Gerda en mij te bewegen, alles opzij te zetten, achter het verleden een streep en een directie-functie in deze N.V. te aanvaarden.
Na overleg met Gerda stemde ik toe, mits geen functie in het commerciële vlak. Papa stelde de personeelsaangelegenheden voor.

Het toeval wilde dat een Shell-directeur „Bloemgarten“ naar zijn geboorteplaats Heerlen kwam en bij Papa informeerde over een Joodse geloofsgenoot Salm (van wie Papa de Molen had gekocht). Zodoende kwam het gesprek over de Molen en over mij. Bloemgarten bracht Papa op het idee van een vestiging in de Antillen.

Later volgde het hele gezin. Het was aanvankelijk niet de bedoeling daar te blijven. Pierre hoopte immers op een plaats in de leiding van de N.V. A.Schunck in Heerlen. Daar is niets van gekomen. Hij moest bovendien herhaaldelijk terug naar Bonaire. Tijdens één van die verblijven werd hij een tweede keer vergezeld door vrouw en kinderen. Maar niet alle kinderen konden deze keer mee, omdat daar geen middelbare school was. De 4 ouderen bleven daarom in Nederland, bij „oom Jozef“ terwijl de kleinen, inmiddels ook 4, meekwamen. Toen op 30 juni 1954 alweer een kind naar de middelbare school in Nederland moest, bleef Pierre J.A. Schunck met de drie jongsten achter. Op 15 januari 1955 werd het gezin herenigd.
Het hoofdstuk Bonaire was zakelijk geen succes. Maar het eiland heeft er zeer van geprofiteerd. Na de oorlog ontbraken er vele mannen, daaronder 34 Bonairiaanse soldaten (meer dan van de andere eilanden van de toenmalige Nederlandse Antillen). Door te weinig werkgelegenheid op het eiland zelf waren altijd al vele mannen van Bonaire zeeman geworden. Duitse onderzeeërs hebben ook geprobeerd om de scheepsvaart rondom de raffinaderijen van Aruba en Curaçao uit te schakelen en daarmee de vliegtuigbrandstofproductie te elimineren. Tijdens deze gevechten zijn ook schepen betrokken geraakt die een Bonairiaanse bemanning hadden.
Er was enige scheepsbouw, waar de traditionele barken werden gebouwd, en een weinig intensieve zoutwinnig. Zo was het een grote uitkomst, dat een bedrijf naar Bonaire kwam, dat juist aan vrouwen werk zou gaan bieden en ze zelf ook daarvoor zou opleiden. Een gevolg van die vestiging was ook, dat de stroomvoorziening aanzienlijk werd vebeterd. Pierre Schunck schrijft hierover:

De enige handicaps voor onze vestiging aldaar waren: het gemis aan een geschikt gebouw en een electriciteitsvoorziening overdag. Een electrische centrale was aanwezig, welke door een particuliere maatschappij geëxploi­teerd werd. Technisch was deze centrale in staat ons van electriciteit te voorzien, doch zij kon niet rendabel voor één bedrijf werken. Het Gouver­nement zegde ons bij monde van Zijne Ex. Gouverneur Dr. P. Kasteel toe om deze centrale een deficiet-garantie te geven bij levering van dagstroom zulks omwille van het economisch aspect, welke vestiging van klein­industrieën voor Bonaire biedt. Deze toezegging is verstrekt in een supplement van de begroting 1948 via het gebiedsdeel Curaçao

De reizen omstreeks de jaarwisseling 1973-1974 en in februari 1984 naar Bonaire hebben getoond, dat deze twee pioniers niet vergeten waren. Dat mog ook uit deze fotoreeks blijken
Inmiddels was het eiland volledig veranderd. Het toerisme had welvaart gebracht. Maar men wist nog goed, wie de eerste voorzichtige aanzet tot die welvaart had gegeven.

Zie ook de fotoreeksen Schunck-Cremers, Verzet en Wasserij


927 - Pierre Schunck aan de coupeermachine
Pierre Schunck aan de coupeermachine
928 - Pierre Schunck in het confectieatelier op Bonaire
Pierre Schunck in het confectieatelier op Bonaire
778 - Op Bonaire 1948
Op Bonaire 1948
729 - 1948 Pionierswerk op Bonaire
1948 Pionierswerk op Bonaire
780 - Kralendijk vanuit de lucht
Kralendijk vanuit de lucht
781 - Najaar 1953 in de kunuku
Najaar 1953 in de kunuku
782 - HMS van Speyk december 1953
HMS van Speyk december 1953
783 - De „zwarte wagen“ (Ford) begin 1954
De „zwarte wagen“ (Ford) begin 1954
786 - DC3 op het vliegveld van Bonaire, 1954
DC3 op het vliegveld van Bonaire, 1954
785 - Lac-baai, Bonaire, augustus 1954
Lac-baai, Bonaire, augustus 1954
233 - Schunck Clothing Bonaire LTD
Schunck Clothing Bonaire LTD
952 - 23-12-1954 De laatste brief
23-12-1954 De laatste brief
789 - KNSM Oranjestad in Noordzeekanaal 15 januari 1955
KNSM Oranjestad in Noordzeekanaal 15 januari 1955
820 - 1964, Naaiatelier van confectiebedrijf Cambes, Bonaire
1964, Naaiatelier van confectiebedrijf Cambes, Bonaire
798 - Fabriek 25 jaar 1
Fabriek 25 jaar 1
799 - Fabriek 25 jaar 2
Fabriek 25 jaar 2
800 - Fabriek 25 jaar 3
Fabriek 25 jaar 3
801 - Fabriek 25 jaar 4
Fabriek 25 jaar 4
802 - Fabriek 25 jaar 4a
Fabriek 25 jaar 4a
803 - Fabriek 25 jaar 5
Fabriek 25 jaar 5
804 - Fabriek 25 jaar 6
Fabriek 25 jaar 6
805 - Fabriek 25 jaar #7
Fabriek 25 jaar #7
744 - Bonaire feb. 1984, 01
Bonaire feb. 1984, 01
746 - Bonaire 1984, 02
Bonaire 1984, 02
747 - Bonaire 1984, 03
Bonaire 1984, 03
748 - Bonaire 1984, 04
Bonaire 1984, 04
749 - Bonaire 1984, 05
Bonaire 1984, 05
750 - Bonaire 1984, 06
Bonaire 1984, 06
751 - Bonaire 1984, 07
Bonaire 1984, 07
752 - Bonaire 1984, #08
Bonaire 1984, #08
753 - Bonaire 1984, 09
Bonaire 1984, 09
754 - Bonaire 1984, 10
Bonaire 1984, 10
755 - Bonaire 1984, 11
Bonaire 1984, 11
756 - Bonaire 1984, 12
Bonaire 1984, 12
757 - Bonaire 1984, 13
Bonaire 1984, 13
758 - Bonaire 1984, 14
Bonaire 1984, 14
759 - Bonaire 1984, 15
Bonaire 1984, 15
760 - Bonaire 1984, 16
Bonaire 1984, 16
761 - Bonaire 1984, 17
Bonaire 1984, 17
762 - Bonaire 1984, 18
Bonaire 1984, 18
763 - Bonaire 1984, 19
Bonaire 1984, 19
745 - Bonaire 1984, #20
Bonaire 1984, #20
764 - Bonaire 1984, #21
Bonaire 1984, #21
765 - Bonaire 1984, #22
Bonaire 1984, #22
766 - Bonaire 1984, 23
Bonaire 1984, 23
768 - Bonaire 1983-1984 – 24
Bonaire 1983-1984 – 24
769 - Bonaire 1984, #25
Bonaire 1984, #25
770 - Bonaire 1984, 26
Bonaire 1984, 26
771 - Bonaire 1984, 27
Bonaire 1984, 27
772 - Bonaire 1984, 28
Bonaire 1984, 28
773 - Bonaire 1984, 29
Bonaire 1984, 29
774 - Bonaire 1984, 30
Bonaire 1984, 30
775 - Bonaire 1984, 31
Bonaire 1984, 31
776 - Bonaire 1984, 32
Bonaire 1984, 32
777 - Bonaire 1984, 33
Bonaire 1984, 33
791 - Bonaire 1984, 34
Bonaire 1984, 34
792 - Bonaire 1984, 35
Bonaire 1984, 35
793 - Bonaire 1984, 36
Bonaire 1984, 36
794 - Bonaire 1984, 37
Bonaire 1984, 37
795 - Terugreis vanuit Aruba 1
Terugreis vanuit Aruba 1
796 - Terugreis vanuit Aruba 2
Terugreis vanuit Aruba 2
797 - Terugreis vanuit Aruba #3
Terugreis vanuit Aruba #3