Mathieu Speetjens (Joannes Hubertus Matheus)
text, no JavaScript Log in  Deze pagina in het NederlandsDiese Seite auf DeutschThis page in English - ssssCette page en FrançaisEsta página em Portuguêstop of pageback
Joannes Hubertus Matheus Speetjens staat in het verzetsmonument van de provincie Limburg op de
linker muur, regel 37 #03

Limburg 1940-1945,
Hoofdmenu

 1. Mensen
 2. Gebeurtenissen/ Achtergronden
 3. Verzetsgroepen
 4. Steden & Dorpen
 5. Concentratiekampen
 6. Valkenburg 1940-1945
 7. Lessen uit het verzet

De Limburgse gesneuvelden

vorigebackvolgende
 

Mathieu Speetjens
(Joannes Hubertus Matheus)


 08-06-1919 Margraten      05-03-1945 Mauthausen (25)
- Onderduikershulp L.O. - Ambtenaren - Hulp aan joden - Margraten - Heer -Het Grote Gebod – L.O.

  Mathieu Speetjens was oorspronkelijk bakker [1#22], later bedrijfstoezichthouder bij de overheidsinstelling LCO ofwel Landbouwcrisisorganisatie [1#1] en hulpverlener aan joden. [2]
  De gemeente Margraten schreef in een antwoordformulier aan de OGS:
  Betrokkene was werkzaam bij de illegale groep Heer (L.) [1#2]
  Op stolpersteine.app/nl/ lezen we, dat hij boerenknecht was. Dat was waarschijnlijk een andere fase in zijn leven. Daar staat bovendien:
  Woonachtig aan ’t Rooth in Margraten, deed hij samen met zijn twee broers klussen voor de Belgische verzetsgroep de Witte Bende. Hij bracht onderduikers naar hun geheime, nieuwe adressen en zorgde voor valse voedselbonnen. In juli 1944 werd hij gevangen genomen tijdens een bijeenkomst met de groep in Maastricht. Hij kwam om het leven in Mauthausen. Na de oorlog bouwden zijn ouders een altaartje aan ’t Rooth en kreeg hij ‘postuum’ nog een dochter. [3]

  Cammaert schrijft in zijn hoofdstuk over de L.O., dat hij in juli 1944 door de SD in Heer is gearresteerd door het verraad van hoofdwachtmeester van politie, A.B. Reuten. [2]

  Een broer kreeg op 13 december 1961 van het Franse Ministère des Anciens Combattants et Victimes de Guerre (Ministerie voor Oudstrijders en Oologsslachtoffers) een brief waarin stond:
  arriveerde in Mauthausen op 16 februari 1945, komend vanuit Sachsenhausen, ingeschreven onder het nummer 130.158, overleden op 5-3-1945 in het Sanitätslager (kamp ziekenboeg) [1#22]
  De OGS deelde hem mee, dat zijn stoffelijk overschot waarschijnlijk is bijgezet het grote massagraf achter het kamp, hetwelk 12000 doden bevat. Dit massagraf is door de Franse missie niet geopend. [1#23]
  Joannes Hubertus Matheus ( Mathieu ) Speetjens staat op de Erelijst 1940-1945 van de Staten-Generaal. [4]

  Voetnoten

  1. Archief Oorlogsgravenstichting (@ Nationaal archief),
   Dossier Joannes Hubertus Matheus Speetjens • #1#2#22#23
  2. Dr. F. Cammaert, Het Verborgen Front – Geschiedenis van de georganiseerde illegaliteit in de provincie Limburg tijdens de Tweede Wereldoorlog. Doctorale scriptie 1994, Groningen
   6. De Landelijke Organisatie voor hulp aan onderduikers • VIII-IX, p. 653
  3. stolpersteine.app/nl ’t Rooth 24, Margraten (voor de kapel)
  4. Erelijst 1940-1945
  5. Oorlogsgravenstichting.nl