Mathias Andreas Fonteijn <i>(Mathieu)</i>
text, no JavaScript Log in  Deze pagina in het NederlandsDiese Seite auf DeutschThis page in English - ssssCette page en FrançaisEsta página em Portuguêsnaar boventerug
Mathias Andreas Fonteijn staat in het verzetsmonument van de provincie Limburg op de
rechter muur, regel 05 #03


Limburg 1940-1945,
Hoofdmenu

 1. Mensen
 2. Gebeurtenissen/ Achtergronden
 3. Verzetsgroepen
 4. Steden & Dorpen
 5. Concentratiekampen
 6. Valkenburg 1940-1945

Alle Limburgse gesneuvelden

vorigebackvolgende
 

Mathias Andreas Fonteijn (Mathieu)


 11-07-1917 Vlodrop      01-03-1945 Roermond (27)
- Ordedienst (O.D.) - BS (Binnenlandse Strijdkrachten) - Roermond -

  Mathieu Fonteijn woonde in Roermond. [1#6]
  Hij was lid van de OD, later van de N.B.S. (Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten) Comp. Roermond.
  In januari en februari 1945 ontruimden de Duitsers vrijwel alle steden en dorpen op de oostelijke Maasoever in de districten Venlo en Roermond. Voor zover ze niet mee evacueerden was dit voor de O.D.-ers het sein om op eigen houtje te proberen bevrijd gebied te bereiken. [2]
  De Maas en de Roer waren frontlijn, aan de overkant stonden de geallieerden. Roermond had nauwelijks een eigen KP, de rol van gewapend verzet werd er door OD-mensen ingevuld. Zij werden bij de Binnenlandse Strijdkrachten ingedeeld en trokken met de geallieerde troepen de lege stad binnen.
  Zij werden belast met het ruimen van puin, het opsporen van landmijnen waarbij zich wel eens ernstige ongelukken voordeden, het slaan van noodbruggen en soms het ophalen van politieke delinquenten. Het patrouilleren door en bewaken van de ontvolkte stad kwam voor rekening van een compagnie Bewakingstroepen uit de regio Horn. Roermond had er de mensen niet voor. [2]
  Zijn weduwe schreef aan de OGS: Overleden tengevolge van ’n mijnontploffing op den bevrijdingsdag (1 Maart 1945) van Roermond [1#4]
  Maar Mathieu is niet bij het opsporen van landmijnen overleden, maar:
  Op 1 maart 1945, de dag dat Roermond bevrijd werd, raakte de destijds 28-jarige Mathieu Fonteijn zwaar gewond toen hij in de Pollartstraat op een aanwezige landmijn stapte die explodeerde. Hij overleed aan de gevolgen hiervan in het Laurentiusziekenhuis. [3]
  Mathieu is begraven op de begraafplaats Kapel in ’t Zand te Roermond, R.K. gedeelte IIe klasse, Vak/rij/nummer: 3 B 28 B [5]
  Hij staat op de Erelijst 1940-1945 van de Staten-Generaal. [4]

  Voetnoten

  1. Archief Oorlogsgravenstichting (@ Nationaal archief),
   Dossier Mathieu Fonteijn • #4#6
  2. Dr. F. Cammaert, Het Verborgen Front – Geschiedenis van de georganiseerde illegaliteit in de provincie Limburg tijdens de Tweede Wereldoorlog. Doctorale scriptie 1994, Groningen
   8. De Ordedienst, p.901
  3. Gemeentearchief Roermond Achtergebleven intact oorlogstuig
  4. Erelijst 1940-1945
  5. Oorlogsgravenstichting.nl