Gesneuvelden van het verzet in Nederlands Limburg
Menu text, no JavaScript Log in  Deze pagina in het NederlandsDiese Seite auf DeutschThis page in English - ssssCette page en FrançaisEsta página em Portuguêsnaar boventerug
 

Gesneuvelden van het verzet in Nederlands Limburg

vorigebackvolgende

Ordedienst (O.D.)
Het monument op de Minderbroedersberg, Maastricht

In Maastricht staat op de Minderbroedersberg een monument met namen en links daarvan de volgende tekst: “Op deze plek bevond zich van 1865 tot 1970 een Franciskaner klooster. In 1941 werd het gebouw door de Duitse bezetter gevorderd en omgebouwd tot gevangenis. In april 1942 vond in de refter van het klooster het Maastrichtse OD-proces plaats. Na ter dood veroordeeld te zijn, werden vierentwintig verzetslieden van hier naar het concentratiekamp Sachsenhausen (Duitsland) gevoerd en aldaar in de vroege ochtend van 11 mei 1942 om het leven gebracht. Hun namen staan hier vermeld.”

De O.D. of Ordedienst was opgericht door gedemobiliseerde militairen van de Nederlandse krijgsmacht. Voor een goed begrip is een vergelijking met hun Belgische zusterorganisatie interessant: het Geheime Leger. Over hun uiteenlopende doelstellingen leest u meer op: Wat waren L.O, K.P., O.D. en R.V.V.?. In het kort: Er waren bij de OD mensen en groepen, die uitsluitend op de komst van de geallieerden gefocusseerd waren, om dan de orde te handhaven. Anderen zagen ook daarvóór al mogelijkheden om in actie te komen. De mensen, die op deze lijst van gesneuvelden staan, behoorden natuurlijk tot de laatste groep, op één na, die tijdens de bezetting nog te jong was: de grensbewaker Jeu Saive uit Vijlen. Een voorbeeld van gewapend verzet uit de OD is Charles Bongaerts, medeoprichter van de OD in Heerlen, die binnen die groep verwijten kreeg over zijn roekeloos optreden.
Tijdens de opmars van de geallieerden werden de Binnenlandse Strijdkrachten opgericht, bestaande uit Stoottroepen en Bewakingstroepen. De Stoottroepen bestonden uit leden van het gewapend verzet, dus vooral afkomstig uit de knokploegen en de RVV. De Bewakingstroepen werden vooral uit die delen van de Ordedienst gerecruteerd, die niet actief aan het verzet hadden meegedaan. Dat waren vaak voormalige militairen, maar ook tegen het einde van de oorlog door de OD geworven jongelui. Op aanwijzing van het Militair Gezag of de geallieerden voerden zij bewakings- en patrouilletaken uit.
Meer informatie bij Cammaert, hoofdstuk 8Proclamatie van de OD

Ordedienst (O.D.) – 33 pers.   ⇒Alle Limburgse gesneuvelden
Bakker,
Johan
∗ 1877-12-26
Den Helder
† 1942-05-11
Oranienburg
Deze persoon staat (nog?) niet op de muren van de kapel. - Ordedienst - OD-Proces - Op de Erelijst 1940-1945 van het Nederlandse parlement [1] wordt hij zakenman genoemd, de oorlogsgravenstichting [5] is precieser: pakkingfabrikant. Maar de foto (die overal weer getoond wordt) geeft een man in uniform te zien. Is deze foto genomen in de tijd van de mobilisatie vóór de oorlog?& …
Deze persoon staat (nog?) niet op de muren van de kapel.-
Boer, de
Willem
∗ 1908-07-16
Amsterdam
† 1942-05-11
Oranienburg
Deze persoon staat (nog?) niet op de muren van de kapel. - Ordedienst - OD-Proces - Willem de Boer was handelsvertegenwoordiger en onderhield radiocontact met Engeland [1]. Volgens het Dodenboek Oranjehotel [7] was hij lid van de O.G.-groep Naarden-Bussum, maar dat moet waarschijnlijk O.D.-groep zijn, gezien de dag waarop hij samen met veel OD-mensen in Oranienburg werd … …
Deze persoon staat (nog?) niet op de muren van de kapel.-
Bongaerts,
Charles M.H.J.
∗ 1909-08-07
Venlo
† 1944-11-23
KZ Ladelund, KZ Neuengamme
Heerlen - vroeg verzet - pers - Ordedienst - Netw. Bongaerts - politie - Getrouwd met Trees (Theresa) Dahmen. Charles Bongaerts vocht in 1940 tijdens de vijfdaagse slag om Nederland als eerste luitenant der reserve aan de zwaar bevochten "Grebbenberglinie", die standhield tot de capitulatie. Na zijn demobilisatie werd hij eerst inspecteur van politie, later …
muur: links, regel 16-01
Bosch, ten
Berend
∗ 1893-03-26
Charlois
† 1942-05-11
Oranienburg
Deze persoon staat (nog?) niet op de muren van de kapel. - Ordedienst - OD-Proces - Berend ten Bosch was elektrotechnisch ingenieur en medeoprichter van de OD  …
Deze persoon staat (nog?) niet op de muren van de kapel.-
Bouman,
Martinus
Bob
∗ 1899-05-05
Gouda
† 1943-05-02
Maastricht
Roermond - CCD - vroeg verzet - Ordedienst - april-mei-staking - Zwarte Plak - Martinus Antonius Marie Bouman was eerste luitenant bij het KNIL, daarna hoofdcontrolleur bij de C.C.D. in Limburg en Oost-Brabant. Hij hielp neergestorte geallieerden en uit Duitsland ontsnapte krijgsgevangenen. In 1940 en 1941 nog individueel werkzaam, daarna met R.H. van de Vin uit Neeritter enMeer in het verhaal Verzet in Valkenburg
muur: rechts, regel 04-04
Buikes,
Jacob
∗ 1903-02-22
Den Haag
† 1942-05-11
Oranienburg
Deze persoon staat (nog?) niet op de muren van de kapel. - Ordedienst - OD-Proces - Jacobus Johannes Hendrikus Buikes was voor de oorlog sergeant-vliegtuigmaker en kwam daardoor in contact met de OD.

Gearresteerd op 27 oktober 1941. Als reden voor zijn arrestatie werd spionage aangegeven. Afgevoerd naar het Oranjehotel in Scheveningen. Van daar in Maart 1942< …
Deze persoon staat (nog?) niet op de muren van de kapel.-

Groot,
Simon Petrus
Jan
∗ 1924-05-15
Alkmaar
† 1944-09-20
Sevenum
Sevenum - Ordedienst - Kantoorbediende. De boerderij „Rust Roest“ van de familie Groot in Sevenum was in de oorlog een bron van verzet. Er werden onderduikers ondergebracht en het verzet kwam hier regelmatig bijeen. Op woensdag 20 september 1944 kwamen drie Duitsers ter plekke waarna een vuurgevecht ontstond. Daarbij< …
muur: rechts, regel 14-03
Grootheest, van
Gerard Catharinus
Gerard
∗ 1918-10-12
Utrecht
† 1942-05-11
Oranienburg
Deze persoon staat (nog?) niet op de muren van de kapel. - vroeg verzet - pers - Ordedienst - Student - OD-Proces - Gerard van Grootheest was plaatselijk leider van de chemische dienst Amersfoort [6] en student indologie aan de RU Utrecht [4]. Hij verspreidde verboden drukwerken en steunde illegale berichtgeving aan Engeland, in samenwerking met de groep rond Hans Zomer. [1]
Daardoor liep hij in de val van het …
Deze persoon staat (nog?) niet op de muren van de kapel.-
Henderson,
Franciscus Hubertus Antonius
Frans
∗ 1881-12-26
Maastricht
† 1943-11-22
kamp Vught
Deze persoon staat (nog?) niet op de muren van de kapel. - Meerssen - Maastricht - Ordedienst - De vader van Frans Henderson was onderofficier bij het 2e regiment infanterie in Maastricht. [1#1]
Frans trouwde op 17 augustus 1907 in Nijmegen [2] met Maria Francisca Geertsen. Het gezin verhuisde naar Meerssen op 1 oktober 1926 [1#2] waar zijn vrouw stierf op 7 september  …
Deze persoon staat (nog?) niet op de muren van de kapel.-
Hoof, van
Jan Jozef Lambert
Redder van de Waalbrug
∗ 1922-08-07
Nijmegen
† 1944-09-19
Nijmegen
Deze persoon staat (nog?) niet op de muren van de kapel. - Nijmegen - L.O. - Ordedienst - De buitenrand van Limburg - Op 19 september 1944 leidde Jan van Hoof een verkenningswagen van de geallieerden door de stad. Op de Nieuwe Markt - het huidige Joris Ivensplein - werd het voertuig in brand geschoten. Jan van Hoof overleefde dit, maar werd alsnog door Duitse militairen gepakt en vervolgens gedood.
Posthuum werd …
Deze persoon staat (nog?) niet op de muren van de kapel.
Huurman,
Tijmen Bastiaan
Tijmen
∗ 1891-02-14
Groningen
† 1942-05-11
Oranienburg
Deze persoon staat (nog?) niet op de muren van de kapel. - vroeg verzet - Ordedienst - OD-Proces - Foto: Dodenboeken Oranjehotel [13]

Tijmen Bastiaan Huurman was bedrijfsingenieur bij Kondor en rederve eerste luitenant [1]
De onderstaande gegevens van zijn militaire loopbaan zijn afkomstig van wikimedia.org [2]

Studie aan de KMA (Koninklijke Militaire& …
Deze persoon staat (nog?) niet op de muren van de kapel.-
Jans,
Katie
∗ 1923-07-24
Venlo
† 1945-01-06
Venlo
- Venlo - L.O. - - Ordedienst - onderduiker - Zij was een dochter van reserve-generaal-majoor Jacobus Jans, de commandant van de Ordedienst in Limburg, en de …
muur: rechts, regel 29-01
Laak, van der
Nicolaas Antonius
∗ 1908-08-10
Soerabaja
† 1945-02-06
Sittard
Deze persoon staat (nog?) niet op de muren van de kapel. - Sittard - Ordedienst - Nicolaas Antonius van der Laak was werktuigkundig ingenieur [6], bedrijfsleider en lid verzet. [5]
Weet u meer? Schrijf ons!
Hij is overleden t.g.v. geleden ontberingen [1#3]
Zijn vrouw schrijft daarover: Mijn man werkte bij de O.D., door zijn werk heeft hij  …
Deze persoon staat (nog?) niet op de muren van de kapel.04-20
Lopes de Leaô Laguna,
Jacob
∗ 1901-10-21
Amsterdam
† 1942-05-11
Oranienburg
Deze persoon staat (nog?) niet op de muren van de kapel. - Jood - Ordedienst - OD-Proces - Jacob Lopes de Leaô Laguna was fabrikant en reserve-kapitein. Hij was een van de vele gedemobiliseerde Nederlandse militairen, die na de capitulatie op 10 mei 1940 niet wilde en kon voldoen aan de Duitse eis, zich afzijdig te houden, daaronder dat deel van de OD, dat meer wilde dan alleen het&nb …
Deze persoon staat (nog?) niet op de muren van de kapel.-
Mennen,
Jan
∗ 1918-10-13
Roggel
† 1944-09-27
Roggel
Roggel - Ordedienst - Johannes Joseph Mennen was bakker. Foto van de plaquette aan het monument in Roggel, waarop staat: „Dit monument is opgericht ter nagedachtenis aan verzetsstrijders &n …
muur: rechts, regel 11-04
Miché,
Bernardus Marcus
Bernard
∗ 1887-07-30
Utrecht
† 1942-05-11
Oranienburg
Deze persoon staat (nog?) niet op de muren van de kapel. - vroeg verzet - pers - Ordedienst - OD-Proces - Foto: Linotype-zetmachine, Wikimedia → → →

Bernard Miché was machinezetter. [3]
Dat waren mensen, die vóór de opkomst van de computer het …
Deze persoon staat (nog?) niet op de muren van de kapel.-

Muis,
Johan /Jan
∗ 1914-08-28
Venray
† 1944-09-26
Roggel
Roggel - Ordedienst - Johannes Petrus Nicolaas Muis deed in 1928 eindexamen aan het Gymnasium I.C. van de Franciscanen te Venray en ging naar de kweekschool Kleine Beek in Venlo. Op 1 maart 1936 onderwijzer aan de R.-K. Jongensschool „Sint Jozef" te Roggel. Daar bovendien actief met een jongenskoor en hopman bij de& …
muur: rechts, regel 11-05
Plitscher,
Chris
∗ 1907-09-15
Susteren
† 1944-11-11
Wassenberg, D
Susteren - L.O. - Ordedienst - Chris was rangeerder bij de N.S. „In Susteren werkten dezelfde mensen voor de O.D. en de L.O.. In eerste instantie vroeg pater Bleijs uit Roermond de N.S.-beambte J. van Riet om in …
muur: rechts, regel 20-05
Reulen,
Albert
Bèr
∗ 1916-11-12
Roermond
† 1944-06-10
Overveen
Roermond - L.O. - K.P. - Ordedienst - Slager, fabrieksarbeider en betrokken bij verzetsgroepen de Ordedienst (OD), de Landelijke Organisatie voor Hulp aan Onderduikers (LO) en de KP in Roermond en later in Alkmaar. Reulen en J.P.H. Frencken verplaatsten hun  …
muur: rechts, regel 10-01
Saive,
Jozef
∗ 1924-04-23
Vaals
† 1945-03-20
Vaals
Deze persoon staat (nog?) niet op de muren van de kapel. - Vaals - NL soldaat - Ordedienst - Foto: Detail van het monument voor Jeu Saive aan de grens in het Vijlenerbos of Schimperbösch. (Wikimedia)

Jeu Saive [1] wordt door sommige
Deze persoon staat (nog?) niet op de muren van de kapel.04-25

Schuijl,
Pieter Johannes
Pieter
∗ 1886-02-28
Utrecht
† 1942-05-11
Oranienburg
Deze persoon staat (nog?) niet op de muren van de kapel. - Ordedienst - OD-Proces - Pieter Schuijl was gepensioneerd ambtenaar [5]. Op 16 oktober 1941 is hij gearresteerd in Harderwijk [1] en werd naar het Oranjehotel gebracht. [2]
Hij werd in Maastricht in het OD-proces ter dood veroordeeld [3] en vandaar naar Oranienburg getransporteerd, waar hij op de rand van de zo geheten< …
Deze persoon staat (nog?) niet op de muren van de kapel.-
Sickenga,
Jaap
∗ 1918-07-14
Haarlem
† 1942-05-11
Oranienburg
Deze persoon staat (nog?) niet op de muren van de kapel. - vroeg verzet - Ordedienst - Student - OD-Proces - Jaap Sickenga was student Neerlandistiek, dichter en Nederlands verzetsstrijder in de Ordedienst tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hij en zijn vriend Hans Zomer [1], die met een radiozender vanuit Engeland was terug gekomen, werden op 31 augustus 1941 gearresteerd, als gevolg van het … …
Deze persoon staat (nog?) niet op de muren van de kapel.-
Smidt,
Alex Klaas
Lex
∗ 1914-11-22
Diepenveen
† 1942-05-11
Sachsenhausen
Deze persoon staat (nog?) niet op de muren van de kapel. - Maastricht - vroeg verzet - Ordedienst - OD-Proces - Foto: Dodenboek 3, Stichting Oranjehotel [2]

Lex Smidt was lid van de rugby-club ’t Gooi sinds november 1940. Op hun website [1] lezen we:
Lex was ongehuwd, Nederlands-Hervormd en als sergeant in militaire dienst geweest bij de Motordienst. Die …
Deze persoon staat (nog?) niet op de muren van de kapel.

Smink,
Harmen
∗ 1919-11-26
Harderwijk
† 1942-05-11
Sachsenhausen
Deze persoon staat (nog?) niet op de muren van de kapel. - Maastricht - vroeg verzet - pers - Ordedienst - OD-Proces - De bron van onderstaande tekst is voor het grootste deel de Engelse versie van Traces of War. [1]
De foto is uit het Dodenboek van het Oranjehotel. [4]
Harmen Smink verrichtte zijn militaire dienst als wachtmeester bij de bereden (= gemechaniseerde) artillerie. Na de mei-oorlog in …
Deze persoon staat (nog?) niet op de muren van de kapel.
Smit,
Daniel Johan
∗ 1909-11-14
Haarlem
† 1942-05-11
Sachsenhausen
Deze persoon staat (nog?) niet op de muren van de kapel. - Maastricht - Ordedienst - OD-Proces - Daniel Smit werkte bij de aannemingsmaatschappij Kondor. [3]
Hij werd in september 1941 gearresteerd en zat ongeveer acht maanden in het Oranjehotel voordat hij naar Maastricht werd gebracht, daar ter dood veroordeeld en in het concentratiekamp Sachsenhausen werd vermoord, lezen we in het  …
Deze persoon staat (nog?) niet op de muren van de kapel.
Smits,
Gerard Frank
Frank
∗ 1919-08-29
Heerlen
† 1944-04-04
Utrecht
Hulsberg - vroeg verzet - Ordedienst - Student - Tijdens de mobilisatie was hij cornet (= vaandrig) bij de bereden artillerie. Hij weigerde daarna als rechtenstudent de loyaliteitsverklaring te ondertekenen en ging in de verzetsbeweging (bracht activiteiten van de Duitsers op Nederlandse vliegvelden in kaart en gaf deze door aan de geallieerden).< …
Meer in het verhaal Verzet in Valkenburg
Gerard Frank Smits op de lijst van personen die tijdens de bezetting belangrijk waren voor Valkenburg.
muur: links, regel 24-04
Stad, van der
Nicolaas
∗ 1890-02-07
Nijmegen
† 1942-05-11
Oranienburg
Deze persoon staat (nog?) niet op de muren van de kapel. - pers - Ordedienst - OD-Proces - Cellist, muziekleraar, directeur Muziek Lyceum Amsterdam en Nijmeegsche Volksmuzieschool. Oprichter O.D. en Parool in Nijmegen. Zat in de landelijke OD-top. gearresteerd op 4 oktober 1941. Waarschijnlijk gefusilleerd in kamp Sachsenhausen te Oranienburg.  …
Deze persoon staat (nog?) niet op de muren van de kapel.-
Stoffels,
Marcel
Starkenborg
∗ 1914-06-27
Brunssum
† 1944-08-11
Vught
Brunssum - L.O. - Ordedienst - onderduiker - Marcel Elbert Jozef Marie Stoffels was kantoorbediende. Na een periode van verzetsactiviteiten in Apeldoorn dook in hij Roermond onder, toen de leden van het Nederlandse leger weer in krijgsgevangenschap moesten. Hij kwam door bemiddeling van pater Ludovicus Adrianus Bleijs (&nbs …
muur: links, regel 06-02
Tobben,
Harrie /Harry
∗ 1917-08-24
Heerlen
† 1945-03-15
Hameln (D
Heerlen - vroeg verzet - pers - Ordedienst - Netw. Bongaerts - politie - carillon - Oud-militair en na zijn demobilisatie door de Duitsers in 1940 lid van de mijnpolitie. Was o.a. betrokken bij sabotage in de Oranje-Nassaumijn I (O.N. I) te Heerlen, wat door de SiPo werd achterhaald. In juni 1942 dook hij onder in Baexem op …
muur: links, regel 19-05
Veerman,
Christiaan Jac.
Lou
∗ 1887-07-27
Kesteren
† 1945-01-17
Siegburg (D)
Geleen - pers - Ordedienst - Oud-militair en na zijn demobilisatie opzichter in de staatsmijn Maurits in Geleen. Hij stond in contact met de OD-groep in Heerlen en Charles Bongaerts en werd daardoor lid van het netwerk, dat de Limburgse verzetskrant Het Vrije Volk&nbs …
muur: links, regel 09-05
Voncken,
Willem Louis
Willem
∗ 1889-02-19
Maastricht
† 1942-05-03
Sachsenhausen
Deze persoon staat (nog?) niet op de muren van de kapel. - Maastricht - vroeg verzet - Ordedienst - OD-Proces - Willem Voncken heeft op het Bisschoppelijke College in Roermond zijn middelbare schoolopleiding gevolgd. Daarna volgde een militaire opleiding op de KMA (Koninklijke Militaire Academie) in Breda. Bij het begin van de oorlog op 10 mei 1940 was majoor van de Landmacht [1] en ingedeeld bij het Depot …
Deze persoon staat (nog?) niet op de muren van de kapel.-
Woudt, van ’t
Cornelis
∗ 1897-12-16
Overschie
† 1942-05-11
Oranienburg
Deze persoon staat (nog?) niet op de muren van de kapel. - Ordedienst - OD-Proces - Cornelis Johannes IJsbrand van ’t Woudt was kapitein van de kustartillerie.
Hij werd gearresteerd 24 September 1941 wegens spionage – Tot 30 Maart in het „Oranjehotel“ gezeten, cel 640 – 24 April 1942 vervoerd naar Maastricht en aldaar ter dood veroordeeld – 9 Mei 1942 weggevoerd< …
Deze persoon staat (nog?) niet op de muren van de kapel.-
Zomer,
Johannes J.
Hans
∗ 1920-11-06
Probolinggo
† 1942-05-11
Oranienburg
Deze persoon staat (nog?) niet op de muren van de kapel. - Ordedienst - OD-Proces - De marineofficier, marconist en engelandvaarder Hans Zomer is op 13 juni 1941 teruggekeerd naar Nederland en gedropt in Vledder, tegelijk met een radiozender, om contact tussen de OD en Londen mogelijk te maken. Op 31 augustus 1941 werd hij gearresteerd in Bilthoven als gevolg van het englandspiel.< …
Deze persoon staat (nog?) niet op de muren van de kapel.-