Venlo
text, no JavaScript Log in  Deze pagina in het NederlandsDiese Seite auf DeutschThis page in English - ssssCette page en FrançaisEsta página em Portuguêsnaar boventerug

Limburg 1940-1945,
Hoofdmenu

  1. Mensen
  2. Gebeurtenissen/ Achtergronden
  3. Verzetsgroepen
  4. Steden & Dorpen
  5. Concentratiekampen
  6. Valkenburg 1940-1945

1940-1945. Het verzet in Nederlands Limburg

vorigebackvolgende

Venlo

Op 9 november 1939 vond het Venlo-incident plaats: hoewel Nederland nog neutraal was, werden er twee agenten van de Britse SIS (Secret Intelligence Service) door de Sicherheitsdienst gevangen genomen.
De hulp aan joden nam ook in Venlo en omstreken kwam pas bij het begin van de laatste deportatiefase in 1943 goed op gang, mede door de oprichting van de LO, zie hieronder, waardoor het werk van de individuele verzetsgroepen kon worden gebundeld. Drie politieambtenaren, Aarts, Snellen en Pollaert, waarschuwden zoveel mogelijk joden wanneer ze zouden worden opgehaald en zorgden voor onderduikadressen, bijvoorbeeld in Sevenum en Grubbenvorst. In augustus 1943 arresteerde de SiPo-Maastricht Aarts en Snellen. (Cammaert V, p. 430)
De oorsprong van de L.O. lag in Venlo, later ondersteund vanuit Roermond. De initiatiefnemers waren kapelaan Jac Naus en onderwijzer Jan Hendrikx, gesteund door een brede anti-Duitse stemming. De samenwerking tussen de L.O. en de O.D. was in Venlo uitstekend, wat niet overal het geval was.
Er ontstond meteen na de oprichting van de LO een geweldige toeloop. Dat was ook een gevolg van het grote aantal studenten, dat weigerde, de op 13 maart 1943 ingevoerde loyaliteitsverklaring te ondertekenen.
Meer daarover hieronder: De schrik van Venlo
In september 1943 werd het kersverse district Venlo van de LO in negen rayons ingedeeld: 1. Beesel, Reuver en Belfeld, 2. Baarlo en Kessel, 3. Helden, Meijel en omliggende gehuchten, 4. Sevenum, Horst en Castenray, 5. Grubbenvorst en Lottum, 6. Maasbree, 7. Broekhuizen, Broekhuizenvorst, Meerlo, Tienray, Swolgen en Blitterswijk, 8. Velden, Lomm, Arcen en Wellerlooi, 9. Stadsgebied van Venlo, Blerick, Tegelen en Steijl. Om de veertien dagen werd er een districtsvergadering gehouden en elke week een stadsvergadering. [1]
Het Venlose verzet had, zoals het verzet in alle steden, behoefte aan een landelijk gebied, waar onderduikers heen konden. Dat was het gebied tussen Maas en Peel, vooral op boerderijen. Toen de geallieerde invasie van Europa werd verwacht, had de Venlose O.D. het idee, onderduikers als soldaten voor een mobiele eenheid op te leiden. Dat gebeurde in de buurt van de boerderij van Cornelis Krans. Ga voor meer informatie hoe dat afliep Helden. En nog meer informatie bij Cammaert, hoofdstuk VIII (De Ordedienst) pagina 882: „De duikkampen bij Helden en Sevenum“
In de laatste maanden voor de bevrijding op 1 maart 1945 was de Maas frontlijn. Daardoor waren vooral de bruggen over de Maas hevig omstreden. Het gebied ten westen van de Maas was tussen eind september en begin december 1944 van Duitsers gezuiverd en hoorde tot de Britse zone. De ontvolkte oostelijke Maasoever daarentegen werd pas begin maart 1945 vanuit Duitsland bevrijd door soldaten van het negende Amerikaanse leger. (Cammaert VIII, pagina 894)

In Venlo hebben vier geestelijken hun verzet met hun leven betaald. Op de plaquette aan de Martinuskerk vinden we de namen van drie priesters van die kerk en bovendien die van dominee de Jong:

In verzet verbonden.
Deken Jules van Oppen († 10 februari 1943 Vught),
Pater Christofoor Meulendijks († februari 1945 Bergen-Belsen),
Kapelaan Jac. Naus († 15 april 1945 Bergen-Belsen),
Priesters van de St. Martinusparochie
Dominee Henk de Jong († 12 februari 1945 Haarlem).
Predikant gereformeerde kerk in Venlo.
In overgave aan de Heer.

  1. fam-naus.net Genealogie Jan Naus


Bevrijd: 1944-12-03 – 1945-03-02
Wikipedia NL: Bevrijding van Venlo en Blerick

Venlo 1945 (Wikimedia)
Bombardementen op Venlo (Wikipedia)
Bevrijding van Venlo en Blerick (Wikipedia)

De schrik van Venlo. Midden augustus 1943 trad in Venlo een zekere Johan Berendsen in dienst bij de gemeentepolitie van Venlo, die later het bevel voerde over de Arbeidscontroledienst (ofwel Arbeitskontrolldienst, AKD), een bende van oud-kampbewakers, met de taak om onderduikers te jagen. Berendsen kreeg zo doende de bijnaam de schrik van Venlo. Zij gingen ook in de omringende plaatsen op jacht.
„In de zomer van 1944 hield het commando Berendsen van de AKD huis in de regio. Het is onbekend hoeveel onderduikers er het slachtoffer van werden. Tenminste vijf personen kwamen kwamen alleen al uit het district Venray in Duitsland om het leven: A.J. van den Munckhof, L.J. Rongen, J.M. van Gestel, P.H. van Rhee en H.A. van Oudenhoven.“ (Cammaert VIb, p. 713)

Alle Limburgse gesneuvelden

Venlo – 19 pers.

Berger,
Alfons Reinoud
Fons
∗ 1925-05-01
Venlo
† 1945-01-22
Neuengamme
- Onderduikershulp L.O. - Koeriers van het verzet - Venlo -

Fons Berger was de oudste zoon van de in 1941 teruggetreden burgemeester van Venlo en bezocht er het gymnasium Sint-Thomascollege.
Hij wordt districtskoerier van de L.O. in Venlo,
muur: rechts, regel 28-02
Coehorst,
Frans
Van Aken
∗ 1925-09-22
Venlo
† 1944-11-01
Zwickau
- Koeriers van het verzet - Onderduikershulp L.O. - Venlo -

De 18-jarige Frans Gerard Marie Joseph Coehorst was na zijn eindexamen Gymnasium door Hendrikx gevraagd voor hem als …
muur: rechts, regel 27-04
Dael,
Jean Marie
Jan
∗ 1909-01-01
Venlo
† 1945-03-09
Mauthausen
- Vroeg verzet - Onderduikershulp L.O. - Venlo -

Jan Dael was onder meer hotelbediende, chauffeur en kok, voordat hij uiteindelijk zijn roeping vond in de boekhandel en bibliotheek De Boemerang aan de Geldersepoort. Hij was vader van zes …
muur: rechts, regel 27-05
Dael,
Leo
∗ 1907-09-12
Venlo
† 1945-03-01
Mauthausen
- Vroeg verzet - Onderduikershulp L.O. - Venlo -

Leopold Franciscus Dael was opgeleid als automonteur. Voor zijn huwelijk met Henriette Hostermans kreeg hij een auto van zijn vader om zijn eigen taxibedrijf te beginnen. Leo en Henriette kregen …

muur: rechts, regel 28-01
Driessen,
Martin Hubertus
Martin
∗ 1922-10-01
Blerick
† 1945-01-22
KZ Neuengamme, Bergedorf
- Dwangarbeid - Onderduikers - Venlo -

Foto: vriendenkringneuengamme.nl [7] →Martin Driessen was volgens zijn overlijdensakte machinebankwerker [1], maar volgens de documenten van Amersfoort (Polizeiliches …
Hendrikx,
Johannes Jacobus
Jan / Ambrosius
∗ 1917-02-02
Venlo
† 1945-05-03
Oranienburg, KZ Sachsenhausen
- Onderduikers - Onderduikershulp L.O. - Venlo - -

Jan Hendrikx studeerde in Nijmegen en kreeg daar te maken met studentenverzet, voordat hij naar Venlo terugkwam en onderwijzer werd. [1], p. 576
In 1940 begon J.J. …
muur: rechts, regel 28-04
Holla,
Johannes Hendrikus Hubertus
Harry /Ford
∗ 1902-06-03
Arcen
† 1945-01-07
KZ Sachsenhausen, Oranienburg
- Onderduikershulp L.O. - Duikhoofden - Venlo -

Harry Holla was mede-eigenaar van een lak- en spuitinrichting in Venlo, duikhoofd in de H. Hartparochie, rayon Venlo.
muur: rechts, regel 28-03
Jans,
Katie
∗ 1923-07-24
Venlo
† 1945-01-06
Venlo
- Onderduikers - Onderduikershulp L.O. - Koeriers van het verzet - Ordedienst (O.D.) - Verzetsvrouwen - Venlo -

Zij was een dochter van reserve-generaal-majoor Jacobus Jans, de commandant van de
muur: rechts, regel 29-01
Jong, de
Henk
∗ 1911-10-20
Wijmbretseradeel
† 1945-02-12
Haarlem
- Ondergrondse pers - Duikhoofden - Onderduikers - - NV - De geestelijken - Duikhoofden - Venlo -

In 1940 werd dominee Hendrik Roelof de Jong benoemd tot predikant van de Gereformeerde Kerk in Venlo. Medeuitgever van het illegale blad Trouw en medewerker van het Nationaal Steun Fonds [1]. …

muur: rechts, regel 28-05
Meijer,
Henry /Harry
∗ 1920-10-06
Borne
† 1944-09-05
Vught
- Ondergrondse pers - Onderduikers - Onderduikershulp L.O. - Koeriers van het verzet - Venlo -

De verzetsactiviteiten van de leraar klassieke talen en koerier Hendrikus Jozef Meijer, in wiens ouderlijke woning regelmatig koeriers uit de tien Limburgse districten kwamen, bestonden uit …

muur: rechts, regel 29-03
Meiler,
Max
Piet van Kempen, oom Willem
∗ 1893-06-12
Nijmegen
† 1945-03-12
Neuengamme
- Joden in het verzet - Onderduikershulp L.O. - Venlo -

Max Meiler was elektrotechnicus, maar koopman van beroep. Hij was in Venlo contactman van districtsleider Ambrosius [1]
Hij woont eind februari …

Deze persoon staat (nog?) niet op de muren van de kapel.03-08
Meulendijks,
Johannes
pater Christofoor
∗ 1895-11-16
Asten
† 1945-03-10
Bergen-Belsen
- De geestelijken - Onderduikershulp L.O. - Venlo - Valkenburg -

Pater Christofoor was lid van de Congregatie van de HH. Harten [1] (ss.cc., de witte paters). Hij woonde in hun klooster op de Cauberg in Valkenburg. Na het onderduiken van kapelaan Jac. Naus [2] …

muur: rechts, regel 29-02
Naus,
Jacobus Johannes
Jac “Van Doorn”
∗ 1913-12-31
Egchel (Helden)
† 1945-04-15
Bergen-Belsen
- Onderduikers - Onderduikershulp L.O. - Venlo - De geestelijken - -

Op 6 juni 1939 werd Jac Naus benoemd tot kapelaan in de St. Martinusparochie te Venlo. Daar werd hij een van de oprichters van de L.O., samen met
muur: rechts, regel 29-04
Oppen, van
Jules Louis Antoine
∗ 1882-05-10
Maastricht
† 1943-02-16
Vught
- Vroeg verzet - De geestelijken - Venlo -

Deken Jules van Oppen was de eerste die in Venlo en in heel Limburg de eerste geestelijke, zijn verzet met de dood moest bekopen. Na de inval van de Duitsers op 10 mei 1940 voerde hij actie tegen …

muur: rechts, regel 30-04
Soest, van
Jan
∗ 1919-12-08
Kruiningen
† 1945-03-15
KZ Sachsenhausen, Oranienburg
- Studenten - Venlo -

Jan van Soest, student-notariaat, wonende Stalbergweg 36 te Venlo, omstreeks 15 maart 1945 omgekomen in het concentratiekamp Sachsenhausen in Oranienburg (akte 408/1945). Hoezo zat hij in dat …
muur: rechts, regel 30-01
Soest, van
Willem
∗ 1883-05-11
’s-Gravendeel
† 1945-02-23
Bergen-Belsen
- Venlo -

Wilhelmus (Willem) van Soest, ontvanger directe belastingen. Bergen-Belsen akte 407/1945. (Bron: Dodenboek Venlo) [4]
Staat op de Erelijst 1940-1945 van het Nederlands parlement. [1] -  …

muur: rechts, regel 29-05
Soree,
Hubertina
Bertha
∗ 1906-06-04
Venlo
† 1944-11-03
Venlo
- Onderduikershulp L.O. - Koeriers van het verzet - Verzetsvrouwen - Venlo -

Hubertina Johanna Elisabeth Soree woonde in de Rummerstraat 30 te Venlo. In het Dodenboek Venlo (zie link hieronder, historie.venlo.nl) schrijft Hay Goertz: „Bertha was tijdens de oorlog actief …

muur: rechts, regel 30-02
Vallen,
Stephanus Hubertus
∗ 1901-03-11
Rothem, B
† 1943-05-02
Neuengamme
- Venlo - Communisten & sympathisanten - Ondergrondse pers -

Hij was metselaar en een kennis van Lubbert Bos. Verspreider van De Vonk [1]
Laatste adres: Maasschriksel 13, Venlo, Gearresteerd op …
muur: midden, regel 24
Wolters,
Oscar Wilhelmus Laurentius
Oscar
∗ 1914-12-20
Venlo
† 1944-09-05
Vught
- Studenten - Venlo - Inlichtingenwerk -

De student medicijnen Oscar Wolters was verzetsdeelnemer onder de schuilnamen Dokter O. de Blécourt als hij mensen moest keuren en Otto Weber als vrachtautochauffeur die voor het verzet …

muur: rechts, regel 30-03