Gesneuvelden van het verzet in Nederlands Limburg
Menu text, no JavaScript Log in  Deze pagina in het NederlandsDiese Seite auf DeutschThis page in English - ssssCette page en FrançaisEsta página em Portuguêsnaar boventerug
 

Gesneuvelden van het verzet in Nederlands Limburg

vorigebackvolgende

Onderduikers

Onderduikers – 56 pers.   ⇒Alle Limburgse gesneuvelden
Berden,
Sylvester
∗ 1919-09-02
Den Haag
† 1944-11-07
Kessel
Heel-Panheel - pers - Student - onderduiker - Sylvester Willem Jerome Maria Martin Berden was rechtenstudent en tijdens de Duitse inval dienstplichtig sergeant. In 1943 zijn hij en zijn jongere broer Joost ondergedoken in een klooster in Heel. Zij begonnen op 6 september 1944, daags na Dolle Dinsdag, met de uitgave van de Daalzichtse Berichten Dienst (D.B.D.). Bij Cammaert is in hoofdstuk XI „De illegale pers“ op pp.1090 e.v. een paragraaf aan dit blad gewijd: „De twee, zonen van een redacteur van het dagblad De Tijd, waren afkomstig uit Amsterdam. Vanwege het fraaie uitzicht dat het plaatselijk klooster, waar ze ondergedoken zaten, op het Maasdal bood noemden ze het blaadje Daalzichtse Berichten Dienst. Sylvester typte de van „radio Londen“ overgenomen berichten en Joost stencilde D.B.D. in een oplage van tweehonderd exemplaren. De radio was afkomstig van W.H. Heber uit Heel. Het stencilapparaat, de typemachine en ander materiaal waren ontvreemd uit het gemeentehuis, waar een N.S.B.-er de scepter zwaaide. In het begin werd het dagelijks verschijnend blaadje overal aangeplakt, maar daar moest men al gauw van afzien, omdat het dorp wemelde van Duitsers. Sindsdien verspreidden inwoners van Heel … het blad in de regio.
Bij de nadering van de geallieerden, eind oktober, bracht Sylvester Berden in samenwerking met rector Schaeken de Duitse stellingen en gevechtsposities in kaart. De belangrijkste gegevens seinde hij door naar de geallieerden. Af en toe liet hij ze door honden overbrengen. Dat die gegevens voor de geallieerden van nut waren bleek uit het feit dat de Britten, die ten zuidwesten van het kanaal Wessem-Nederweert in stelling lagen, telkens weer met grote precisie de Duitse stellingen bestookten.“ Dat viel natuurlijk op en „Op zondag 5 november omsingelde een groep van vijftig Duitse parachutisten het klooster.“ … „Op de kamer van Sylvester Berden in het klooster troffen de parachutisten twee radio’s, getypte nieuwsberichten en uitgewerkte schetsen van de Duitse gevechtsposities in de omgeving aan. Hij moest de zo gevreesde spion zijn, concludeerden ze.“ Na zware mishandelingen werd hij op 7 november 1944 in Kessel-Eijk geëxecuteerd.
muur: links, regel 13-02
Berix,
Jan Willem
Giel
∗ 1907-04-12
Meers
† 1945-03-13
Bergen-Belsen
Heerlen - L.O. - geestelijke - onderduiker - Tijdens eerste dagen van september 1943 richtte hij met anderen het L.O.-district Heerlen op. Werd districtsleider nadat rector Prompers zich om gezondheidsredenen had teruggetrokken. Zie ook de speciale pagina op deze website.
Meer in het verhaal Verzet in Valkenburg
Jan Willem Berix op de lijst van personen die tijdens de bezetting belangrijk waren voor Valkenburg.
muur: links, regel 15-04
Boijmans,
Andreas Gerardus Willem
∗ 1886-05-12
Rotterdam
† 1945-03-24
Hunswinkel, Kr. Altena
Roermond - onderduiker - Hij was een van de 24 onderduikers op boerderij de Lindenhof in het natuurgebied de Meinweg, die op 11 januari 1944 werden gearresteerd en uiteindelijk in het Arbeitserziehungslager Hunswinkel terechtkwamen, waar een stuwdam werd gebouwd. Meer info boven de lijst van gesneuvelden van Roermond.
muur: rechts, regel 05-01
Claessens,
Louis
∗ 1925-10-01
Roermond
† 1944-12-26
Elmpt (D)
Roermond - onderduiker - Lodewijk Gerardus Hubertus Claessens, gefusilleerd op 26 december 1944 in het Elmpterbos, gemeente Niederkrüchten, Kr Erkelenz.
Behoorde tot de 14 tijdens de kerstdagen 1944 vermoorde Roermondenaren, die vlak over de grens werden doodgeschoten, om de mannelijke stadgenoten tussen 16 en 60 jaar te verdrijven. Uitgebreide informatie op deze website: Het verdriet van Roermond
muur: rechts, regel 05-02
Coenen,
Sjeng
∗ 1915-01-10
Simpelveld
† 1944-09-05
Valkenburg
Simpelveld - L.O. - K.P. - onderduiker - carillon - Typograaf, voormalig rayonleider Simpelveld. Cammaert: »Na het verraad van Wittem sloten J.H. Coenen uit Simpelveld en W.J. Francotte uit Vaals, die tot de zomer van 1944 in Amsterdam voor het illegale blad Je Maintiendrai had gewerkt, zich bij de K.P. aan. Zij namen deel aan de overval op het Huis van Bewaring van Maastricht.« Bij deze overval op 2 september werden 80 politieke gevangenen bevrijd. Zij doken onder in de duikherberg in Geulhem. Beiden werden kort daarop (5 september 1944, Dolle Dinsdag) bij een verzetsactie gearresteerd door de Duitsers. Op bevel van majoor Bernhardt werden zij op de Cauberg doodgeschoten. Op die plek bevindt zich een gedenksteen en het Limburgs Verzetsmonument.
Meer in het verhaal Verzet in Valkenburg
Sjeng Coenen op de lijst van personen die tijdens de bezetting belangrijk waren voor Valkenburg.
muur: rechts, regel 16-03
Denis,
Franciscus
∗ 1907-01-17
’s-Hertogenbosch
† 1944-12-26
Elmpt (D)
Deze persoon staat (nog?) niet op de muren van de kapel. - Roermond - onderduiker - Koopman. Behoorde tot de 14 tijdens de kerstdagen 1944 vermoorde Roermondenaren, die vlak over de grens werden doodgeschoten, om de mannelijke stadgenoten tussen 16 en 60 jaar te verdrijven. Uitgebreide informatie op deze website: Het verdriet van Roermond
Deze persoon staat (nog?) niet op de muren van de kapel.04-09
Dols,
Willie /Willy
∗ 1911-03-21
Sittard
† 1944-11-05
KZ Husum-Schwesing
Sittard - onderduiker - Jan Willem Hubertus Marie Dols was neerlandicus en een begaafd taalkundige, die een nauwkeurige studie heeft gemaakt van de Sittardse diftongering. Hij dook onder bij zijn zus in Arnhem om niet naar Duitsland te moeten en kwam in Putten terecht, waar hij slachtoffer werd van de Duitse razzia.
muur: rechts, regel 18-02
Eijk, van
Peter
∗ 1925-08-02
Asten
† 1945-02-20
Neuengamme
Weert - onderduiker - Asten, het geboortedorp van Peter van Eijk, ligt in Noord-Brabant, 25 km ten noorden van Weert, waar hij tijdens de Duitse bezetting als bankwerker werkte. Toen hij werd opgeroepen voor de Arbeitseinsatz, de verplichte tewerkstelling in Duitsland, besloot hij onder te duiken. Hij werd echter ontdekt en gearresteerd op 17 augustus 1944. Na gevangenschap in kamp Amersfoort volgde deportatie naar het grote concentratiekamp Neuengamme bij Hamburg. Daar bezweek hij aan de extreme ontberingen op 20 februari 1945. Peter is maar 19 jaar geworden.
muur: rechts, regel 37-01
Francotte,
Joep
∗ 1920-12-29
Vaals
† 1944-09-05
Valkenburg
Vaals - L.O. - K.P. - pers - onderduiker - carillon - Dakdekker uit Vaals. Zijn familiewebsite: „Weigerde om in Duitsland te gaan werken en werd daarvoor tot maandenlange dwangarbeid in een kamp veroordeeld.“ Cammaert: „Na het verraad van Wittem sloten J.H. Coenen uit Simpelveld en W.J. Francotte uit Vaals, die tot de zomer van 1944 in Amsterdam voor het illegale blad Je Maintiendrai had gewerkt, zich bij de K.P. aan. Zij namen deel aan de overval op het Huis van Bewaring van Maastricht.“ Bij deze overval op 2 september werden 80 politieke gevangenen bevrijd. Zij doken onder in de duikherberg in Geulhem »waar ook regelmatig verdachte personen en lastige onderduikers vastgehouden en verhoord werden. Doorgaans nam de fors gebouwde Francotte de bewaking van de “gevangenen” voor zijn rekening.« Beiden werden kort daarop gearresteerd (5 september 1944, Dolle Dinsdag) bij een actie in de K.P.-centrale in Ulestraten op de boerderij van C.J.H. Janssen. Op bevel van majoor Bernhardt werden zij op de Cauberg doodgeschoten. Op die plek bevindt zich een gedenksteen en het Limburgs Verzetsmonument.
Meer in het verhaal Verzet in Valkenburg
Joep Francotte op de lijst van personen die tijdens de bezetting belangrijk waren voor Valkenburg.
muur: rechts, regel 25-05
Fuchs,
Peter
∗ 1899-05-16
Müllenborn
† 1944-12-26
Elmpt (D)
Roermond - onderduiker - Peter Josef Fuchs was molenaar. Werd gefusilleerd in het Elmpterbos, gemeente Niederkrüchten
Staat vermeld op het Oorlogsmonument Roermond.
Behoorde tot de 14 tijdens de kerstdagen 1944 vermoorde Roermondenaren, die vlak over de grens werden doodgeschoten, om de mannelijke stadgenoten tussen 16 en 60 jaar te verdrijven. Uitgebreide informatie op deze website: Het verdriet van Roermond
muur: rechts, regel 07-01
Gestel, van
Johan
∗ 1924-01-25
Venray
† 1945-03-13
München
Venray - onderduiker - Johan Martin van Gestel was bankwerker. „In de zomer van 1944 hield het commando Berendsen van de AKD huis in de regio. Het is onbekend hoeveel onderduikers er het slachtoffer van werden. Tenminste vijf personen kwamen in Duitsland om het leven: A.J. van den Munckhof, L.J. Rongen, J.M. van Gestel, P.H. van Rhee en H.A. van Oudenhoven.“ (Cammaert VIb, p. 713)
muur: rechts, regel 31-03
Geurts,
Wiel
∗ 1912-04-18
Sittard
† 1945-04-12
Berga/Elster
Sittard - onderduiker - Willem Hubert Geurts werd gearresteerd op 20 juli 1944 in Sittard wegens „onttrekking tewerkstelling Duitsland“.
Weet u meer? Schrijf ons!
muur: midden, regel 19-02
Goossens,
Emile A.F.
∗ 1903-01-21
Venlo
† 0000-00-00
Bergen-Belsen
Echt - L.O. - geestelijke - onderduiker - Kapelaan in Echt 1936-1945. Voor geallieerde piloten, joodse medeburgers en ondergedoken verzetsmensen zette hij vluchtlijnen uit tot in België en Noord-Frankrijk. „Begin 1944 moest kapelaan Goossens onderduiken, omdat er gegronde vermoedens bestonden dat de SiPo hem in de gaten hield. Na enige omzwervingen kwam hij tenslotte door tussenkomst van pater Damen bij J. Simmelink in Nunhem terecht. Daar werd hij bij toeval op 29 juni 1944 gearresteerd.“ Cammaert III, p. 210. Zie ook hoofdstuk VIb, p. 625.
muur: links, regel 07-01
Hamers,
Hub
∗ 1921-04-16
Simpelveld
† 1944-12-29
KZ Sachsenhausen, Oranienburg
Simpelveld - L.O. - Student - onderduiker - Hubert Joseph Dyonisius Hamers was student aan de T.H. Delft. In mei 1943 moest hij in Duitsland gaan werken. Op 1 september weer ontsnapt. Hamers bracht onderduikers naar hun bestemming en maakte daarvoor gebruik van een vrachtauto uit het bedrijf van zijn vader. (Cammaert VIb, p. 695).
Hij werd gearresteerd in Maastricht als gevolg de Klap van Wittem op 21 juli 1944.
muur: rechts, regel 16-04
Hanno,
Johannes Hubertus
∗ 1912-12-05
Roermond
† 1944-12-26
Elmpt (D)
Deze persoon staat (nog?) niet op de muren van de kapel. - Roermond - onderduiker - Los arbeider. Behoorde tot de 14 tijdens de kerstdagen 1944 vermoorde Roermondenaren, die vlak over de grens werden doodgeschoten, om de mannelijke stadgenoten tussen 16 en 60 jaar te verdrijven. Uitgebreide informatie op deze website: Het verdriet van Roermond
Deze persoon staat (nog?) niet op de muren van de kapel.04-12
Heltzel,
Theodoor
Thei
∗ 1904-03-03
Beegden
† 1944-11-15
Herkenbosch
Beegden - onderduiker - Landbouwer. Op zondag 8 oktober 1944 werd hij slachtoffer van een van de kerkrazzia’s, die op die dag in het hele gebied plaats vonden om dwangarbeiders te vangen. Hij is bij de kerkuitgang gearresteerd door de Grüne Polizei. Via kampen in Wuppertal en Lehrte kwam Heltzel in Viersen terecht, waar hij voor zogenaamde Schanzarbeit (het aanleggen van verdedigingswerken) werd tewerkgesteld. Medio november 1944 wist hij samen met zijn broer en enkele dorpsgenoten naar Nederland terug te keren. In een bos bij Herkenbosch is hij opgemerkt door Duitse militairen en meteen gedood door een kogel in de hartstreek. Vermoedelijk werd hij aangezien voor een spion.
muur: midden, regel 01-02
Hendrikx /Hendrickx,
Jan J.
Ambrosius
∗ 1917-02-02
Venlo
† 1945-05-03
Oranienburg/Sachsenhausen
Venlo - Nijmegen - L.O. - onderduiker - carillon - Studeerde in Nijmegen en kreeg te maken met studentenverzet, voordat hij naar Venlo terugkwam en onderwijzer werd. (Cammaert VI, p. 576) Werd er districtsleider tot zijn overgang naar het gewest en de landelijke organisatie, in de tweede helft van de zomer van 1943. (Cammaert VI, p.p. 500-501 en 579). Gearresteerd op 21-6-1944 bij overval op provinciale vergadering LO-Limburg te Weert. Dr. Fred Cammaert zei bij zijn redevoering bij de onthulling van de plaquette bij het vredescarillon: „Als tweede noem ik de uit Venlo afkomstige onderwijzer Jan Hendrikx. Op verzoek van de kapelaans Naus en Van Enckevort nam hij in 1943 de opbouw van de Limburgse onderduikorganisatie op zich. Hij reisde stad en land af en bracht talrijke waardevolle verbindingen tot stand, zowel binnen de provincie als daarbuiten. Ook maakte hij deel uit van de leiding van de landelijke onderduikorganisatie. En, net als de bij het verzet betrokken geestelijken, was hij een verklaard voorstander van geweldloos verzet. Door de overval van Weert op 21-06-1944 viel hij in Duitse handen. Begin 1945 kwam hij om het leven tijdens een van de gruwelijke evacuatietransporten van kampgevangenen.“
Drager van het Verzetskruis.
muur: rechts, regel 28-04
Hermans,
Guus
∗ 1922-06-13
, Weert
† 1944-09-02
KZ Sachsenhausen
Weert - L.O. - Student - onderduiker - Henri Marie Auguste (Guus) Hermans weigerde de voor studenten verplichte loyaliteitsverklaring te tekenen en moest dus naar Duitsland gaan werken. Maar „hij was de eerste in Weert die niet terugging na zijn verlof. Hij organiseerde de terugkeer van andere studenten naar Weert met behulp van valse doktersattesten en valse stempels onder uiterst moeilijke omstandigheden.“ (E. Haanen) Hij werd leider van het LO-district Weert. Bij de overval van Weert op 21-06-1944 viel hij in Duitse handen. Hij stierf in het KZ Sachsenhausen te Oranienburg, ongeveer 30 km noordelijk van Berlijn. Volgens de oorlogsgravenstichting op 2 september 1944, volgens het Totenbuch (Dodenboek) van Sachsenhausen op 25 maart 1945. Zijn opvolger als districtsleider was Frans Nies.
muur: rechts, regel 37-02
Hout, van
Jan
∗ 1908-10-17
Valkenburg
† 1945-02-22
Neuengamme
Deze persoon staat (nog?) niet op de muren van de kapel. - Valkenburg - onderduiker - Wielerprof van 1932 tot 1940. Op 25 augustus 1933 reed hij op de baan van Roermond een werelduurrecord van 44,588 kilometer. Sloot na de invasie door de Duitsers zijn café in Eindhoven en ging met zijn vrouw Anneke (1916-2012) in het verzet, o.a. om onderduikers te helpen. Werd bij een controle in het natuurzwembad „De ijzeren man“ betrapt.
Deze persoon staat (nog?) niet op de muren van de kapel.04-13
Jans,
Katie
∗ 1923-07-24
Venlo
† 1945-01-06
Venlo
- Venlo - L.O. - - Ordedienst - onderduiker - Zij was een dochter van reserve-generaal-majoor Jacobus Jans, de commandant van de Ordedienst in Limburg, en de zus van diens opvolger Leo Jans. Die werd gearresteerd en door een groep Venlose verzetsmensen weer uit zijn cel gehaald. Als wraak daarvoor werden zijn zussen Trees en Katie opgepakt. Na enkele dagen van „ondervraging“ over de verblijfplaatsen van hun broer en vader werden de meisjes vrijgelaten. Katie is als gevolg daarvan overleden in het ziekenhuis Venlo „tengevolge van oorlogsgeweld“ (Gemeentearchief Venlo)
muur: rechts, regel 29-01
Jansen,
Willem Hendrik Marie
Wim
∗ 1922-05-13
Vierlingsbeek
† 1945-02-25
Buchenwald
Deze persoon staat (nog?) niet op de muren van de kapel. - L.O. - Student - onderduiker - De buitenrand van Limburg - Vierlingsbeek Met 21 jaar districtleider van de LO in Vierlingsbeek, nadat in januari 1944 zijn voorganger Gerard Smals moest onderduiken in Nijmegen. Door zijn organisatorisch talent kon hij maandelijks de meer dan duizend onderduikers van de nodige bonkaarten en vergunningen voorzien. In april 1944 moest ook Wim onderduiken en wel in Cuijk-Vianen. Het district Vierlingsbeek, waar hij enige tijd op het distributiekantoor werkte, omvatte de kringen Bergen, Gennep, Mook, Vierlingsbeek, Boxmeer en Cuijk.
De LO-districten Vierlingsbeek, Nijmegen en Maas & Waal lagen weliswaar buiten de provincie Limburg, maar behoorden toch tot het LO-gewest Limburg.
In april 1944 moest ook Wim onderduiken in Cuijk-Vianen.
Door de overval van Weert op 21-06-1944 viel hij in Duitse handen.
Bron: Dorpsraad Vierlingsbeek – „Pap, wat zijn dat voor doden“. Boekje uit juni 2000.
Deze persoon staat (nog?) niet op de muren van de kapel.03-03
Janssens,
Lambertus Joseph
∗ 1907-12-13
Roermond
† 1944-12-26
Elmpt (D)
Deze persoon staat (nog?) niet op de muren van de kapel. - Roermond - onderduiker - Fabrieksarbeider. Behoorde tot de 14 tijdens de kerstdagen 1944 vermoorde Roermondenaren, die vlak over de grens werden doodgeschoten, om de mannelijke stadgenoten tussen 16 en 60 jaar te verdrijven. Uitgebreide informatie op deze website: Het verdriet van Roermond
Deze persoon staat (nog?) niet op de muren van de kapel.04-15
Jong, de
Henk
∗ 1911-10-20
Wijmbretseradeel
† 1945-02-12
Haarlem
Venlo - duikhoofd - pers - NV - geestelijke - onderduiker - In 1940 werd dominee Hendrik Roelof de Jong benoemd tot predikant van de Gereformeerde Kerk in Venlo. Medeuitgever van het illegale blad Trouw en medewerker van het Nationaal Steun Fonds. Vanaf september 1943 zorgde hij voor pleeggezinnen in de regio Venlo voor geredde joodse kinderen uit de crèche tegenover de Hollandsche Schouwburg in Amsterdam. Onderduikhoofd voor protestanten in Noord-Limburg. In 1944 ondergedoken bij een tante in Amsterdam. Op 27 januari 1945 gearresteerd. Op maandagmiddag 12 februari 1945 met zeven anderen gefusilleerd bij de Jan Gijzenbrug in Haarlem, waar twee dagen eerder een vuurgevecht had plaatsgevonden, dat een Feldgendarm het leven had gekost. (Burgerlijke stand Venlo, akte 468/1945). Erebegraafplaats te Bloemendaal, vak 35.
In Venlo hebben vier geestelijken hun verzet met hun leven betaald. Op de plaquette aan de Martinusbasiliek vinden we de namen van drie priesters van die kerk en bovendien die van dominee de Jong.
muur: rechts, regel 28-05
Jongen,
Willem
∗ 1900-01-14
† 1944-12-26
Elmpt (D)
Deze persoon staat (nog?) niet op de muren van de kapel. - Roermond - onderduiker - Grondwerker. Behoorde tot de 14 tijdens de kerstdagen 1944 vermoorde Roermondenaren, die vlak over de grens werden doodgeschoten, om de mannelijke stadgenoten tussen 16 en 60 jaar te verdrijven. Uitgebreide informatie op deze website: Het verdriet van Roermond
Deze persoon staat (nog?) niet op de muren van de kapel.04-16
Kasdorp,
Wim
∗ 1905-05-19
Amsterdam
† 1945-04-09
KZ Hunswinkel (D)
Roermond - onderduiker - Koopman in electrotechnische artikelen, woonde in de Swalmerstraat. Zijn zoon schreef: „We woonden tegenover de Ortskommandantur en als ze wilden waren de Duitsers binnen tien seconden bij ons in huis. Gelukkig had mijn vader bij de Ortskommandantur een zakenvriend zitten van voor de oorlog, die hem waarschuwde als er een razzia op komst was. De muren tussen de kelders bij ons in de buurt waren doorgeslagen zodat je van ons huis gemakkelijk via aan ander huis bij een fabriek in de buurt kon komen. Daar hadden ze machines met onderhoudsputten, waarin je verbergen kon. Daarheen vluchtten de onderduikers als er een razzia kwam en die schuilplaatsen zijn nooit ontdekt. Op een gegeven moment werd die Duitse zakenrelatie overgeplaatst en werd het werk te gevaarlijk. Toen is de verzetsgroep van mijn vader de bossen in getrokken bij de Duitse grens, waar nooit iemand kwam en het redelijk veilig was.“ Iet verderop staat: „De verzetsgroep van mijn vader is verraden en hij is niet teruggekomen uit het concentratiekamp. Dat hoorden we pas maanden na de oorlog“ Bron: Blog van Toon Kasdorp - Het verzet.
Zie ook herinnerings­plaquette KZ Hunswinkel
muur: rechts, regel 08-02
Kortrijk,
Eelco
∗ 1910-10-07
Leeuwarden
† 1945-02-06
Neuengamme
Maastricht - onderduiker - Eelco Wigerius Maria Kortrijk was kelner en gérant, ondergedoken in Maastricht. Gearresteerd op 14 augustus 1944 , kwam via Amersfoort naar Neuengamme. Volgens oorlogsgravenstichting.nl gestorven op 7 februari 1945, maar maastrichtsegevelstenen.nl noemt 6 februari, vanwege het uittreksel van overlijden uit de gemeente Neuengamme.
Foto. Verzetsactiviteiten:
Weet u meer? Schrijf ons!
muur: links, regel 33-02
Kranen, ,
Theodorus Jacobus
Theo
∗ 1924-08-28
Helden
† 1946-11-29
Venray
Deze persoon staat (nog?) niet op de muren van de kapel. - Venray - onderduiker - Theo Kranen was een van de slachtoffers van de grote razzia van woensdag 17 mei 1944 in Helden.
Weet u meer? Schrijf ons!
Deze persoon staat (nog?) niet op de muren van de kapel.04-19
Lemson,
Henk
∗ 1924-04-15
Maastricht
† 1945-04-07
Makkum
Maastricht - vroeg verzet - K.P. - Groep-Dresen - onderduiker - Hendrik Th. Lemson was schrijver bij de directe belastingen, behoorde tot de belastinggroep Maastricht (Een verzetsgroep van voornamelijk belastingambtenaren die het werk van de groep Dresen voortzette, nadat die was opgerold). Hij moest onderduiken en deed dat in Makkum (Friesland), waar hij zich bij de KP-Sneek, groep III aansloot, gearresteerd bij een grote razzia als gevolg van verraad door de Nederlandse SD-handlangers Jan Harm Brouwer en Matthijs Adolf Ridderhof. Gefusilleerd achter de toenmalige marechausseekazerne. Zijn naam staat met die van vijf andere gefusilleerde verzetsmensen op het verzetsmonument in Makkum. Vijf mensen van de KnokPloeg, die inmiddels was opgegaan in de Binnenlandse Strijdkrachten: Bob Dijkstra (BS),, Sjoerd Adema (BS), Koos Keller (BS), Henk Lemson (BS), Jan Emmens (BS), evenals de gastvrije veehouder Fetze Elgersma van de LO. Verder nog een van zijn onderduikers: Herman Falkena. Begraven te Makkum.
Monument in het belastingkantoor Maastricht
muur: links, regel 32-04
Lenis,
Willem
∗ 1923-12-14
Leeuwarden
† 1944-09-15
Schwarmstedt /Swarmstedt
Deze persoon staat (nog?) niet op de muren van de kapel. - Helden - onderduiker - Willem Lenis was kleermaker en een van de slachtoffers van de grote razzia van woensdag 17 mei 1944 in Helden, zijn laatste woonplaats. Overleden Schwarmstedt 32 km ten zuidwesten van het concentratiekamp Bergen-Belsen, misschien in het reserve-lazaret aldaar.
Deze persoon staat (nog?) niet op de muren van de kapel.04-21
Martens,
Antoon
∗ 1899-10-24
Venray
† 1945-01-23
Hüls, Kr. Kempen-Krefeld
Venray - onderduiker - De timmerman Antonius Hubertus Martens werd enkele dagen voor de bevrijding van Leunen (gemeente Venray) met 39 andere mannen opgepakt en als slaaf naar Duitsland ontvoerd en in het ziekenhuis van Hüls (bij Krefeld) overleden. Hij werd daar ook begraven. In 1951 is zijn graf overgebracht naar Leunen. (Bron: Gemeentearchief Venray) De foto is afkomstig van zijn bidprentje.
muur: rechts, regel 32-01
Meijer,
Henry /Harry
∗ 1920-10-06
Borne
† 1944-09-05
Vught
Venlo - L.O. - - pers - onderduiker - De verzetsactiviteiten van de leraar klassieke talen en koerier Hendrikus Jozef Meijer, in wiens ouderlijke woning regelmatig koeriers uit de tien Limburgse districten kwamen, bestonden uit het bevoorraden van bonkaarten aan onderduikers en het verspreiden van het verzetsblad Christofoor. Hij was persoonlijk bevriend met Jan Hendrikx (Ambrosius). Hij werd op 12 augustus 1944 thuis gearresteerd en overgebracht naar Maastricht. Vlak voor de bevrijding van deze stad is hij met tien anderen over Duitsland naar Vught gebracht en op Dolle Dinsdag 5 september 1944 gefusilleerd (Bron: Dodenboek Venlo)
muur: rechts, regel 29-03
Moonen,
Leo
∗ 1925-11-05
Nuth
† 1944-11-25
Neuengamme
Nuth - onderduiker - Leonardus Jozef Gerardus Moonen was actief in het katholieke jeugdwerk (Prefect van de Jongenscongregatie). Gearresteerd wegens ontduiken arbeidsinzet. Hij zat van 26 augustus 1944 tot 8 september 1944 in Kamp Amersfoort, daarna in Neuengamme. Dit is niet de secretaris van het bisdom Roermond „ome Leo“ Moonen
muur: links, regel 40-03
Mooren,
Antonius Lodewijk Joseph
Toon
∗ 1923-03-19
Vierlingsbeek
† 1945-03-05
Mauthausen
Deze persoon staat (nog?) niet op de muren van de kapel. - L.O. - K.P. - onderduiker - De buitenrand van Limburg - LO-Vierlingsbeek. Tevens: KP. Gearr. 12-5-’44 in Venlo hij huiszoeking op duikadres.“ (Het grote gebod, p. 327) Een uitvoerig verhaal over Toon op oorlogsgravenstichting.nl, bron: Dorpsraad Vierlingsbeek: „Pap, wat zijn dat voor doden“. Boekje uit juni 2000. Zie link.
„Op 12 mei 1944 werd in de woning van de Venlose familie Dael de daar ondergedoken pilotenhelper A.L.J. Mooren uit Vierlingsbeek gearresteerd. Er werden enkele tevergeefse pogingen ondernomen, hem te bevrijden. Een week later werden de broers Leo en Jan Dael ook gearresteerd. Leo Dael kwam via Maastricht en Vught in Mauthausen terecht, waar hij op 1 maart 1945 overleed; zijn broer en A. Mooren bezweken in hetzelfde kamp op respectievelijk 9 en 5 maart 1945.“ (Cammaert VIb, p. 583)
Deze persoon staat (nog?) niet op de muren van de kapel.03-04
Munckhof, van den
Arie
∗ 1923-02-10
Venray
† 1945-01-24
Neuengamme
Venray - onderduiker - Vanwege zijn leeftijd (21) werkte Arie tijdens de oorlog verplicht in Duitsland in de Thomas Druckerei te Kempen, maar dook tijdens een weekendverlof onder. Op 16 augustus 1944 arresteerde het A.K.D.-commando van Berendsen hem. Volgens Cammaert (hoofdstuk VI, p. 625) in Swalmen, maar de familie zegt bij zijn onderduikadres in Castenray, gemeente Venray. Zie link oorlogsgravenstichting.nl. Op 8 september 1944 op transport naar Neuengamme, met alleen maar Nederlanders en twee Belgen. 1952 herbegraven bij de grote kerk. Hij schijnt bevriend te zijn geweest met de een jaar jongere Henny Oudenhoven, want er is na de oorlog naar beiden gezocht in één advertentie, zie link oorlogsgravenstichting.nl.
muur: rechts, regel 33-02
Musch,
Jaap
∗ 1913-03-08
Amsterdam
† 1944-09-07
Ommen
Deze persoon staat (nog?) niet op de muren van de kapel. - Heerlen - Brunssum - NV - onderduiker - Jaap en Gerard Musch deden hun verzetswerk op de basis van hun christelijke overtuiging. „De Amsterdamse broers Jaap en Gerard Musch startten met de hulpverlening omstreeks juli 1942 toen de eerste joden op transport werden gesteld. … In de zomer van 1942 verhuisde J. Musch naar Zuid-Limburg om er adressen voor joodse kinderen te zoeken. Bovendien vond hij een betrekking als chemisch analist bij de Staatsmijnen. Musch vestigde zich in Heerlen, waar hij contact zocht met dominee G.J. Pontier.“ Cammaert V, IV.2.2. De N.V.
Jaap moest dat met de dood bekopen, toen hij met een aantal kinderen in Nijverdal ondergedoken zat en per toeval werd ontdekt. Ook hier konden de aanwezige kinderen ontsnappen.
Deze persoon staat (nog?) niet op de muren van de kapel.04-22
Naus,
Jacobus Johannes
Van Doorn /Jac
∗ 1913-12-31
Egchel
† 1945-04-15
Bergen-Belsen
Venlo - L.O. - geestelijke - onderduiker - carillon - Op 6 juni 1939 werd Jac Naus benoemd tot kapelaan in de St. Martinusparochie te Venlo. Daar werd hij een van de oprichters van de L.O., samen met Ambrosius en zijn collega P.G. van Enckevort. Dr. Fred Cammaert zei bij zijn redevoering bij de onthulling van de plaquette bij het vredescarillon: „Kapelaan Jacques Naus uit Venlo was niet alleen een verzetspionier, ook was hij een uitgesproken vertegenwoordiger van het humanitair geïnspireerd verzet. Al vroeg raakte hij betrokken bij de hulp aan ontsnapte krijgsgevangenen en bemanningsleden van neergehaalde geallieerde bommenwerpers. Ook was hij een van de initiatiefnemers achter de oprichting van de provinciale onderduikorganisatie in 1943. Net als Jan Hendrikx bracht hij talrijke verbindingen tot stand en bekleedde hij een leidinggevende functie in de organisatie. Door de overval van Weert op 21-06-1944 viel hij in Duitse handen. Begin 1945 kwam hij in het kamp Bergen-Belsen om het leven.“
muur: rechts, regel 29-04
Nelissen,
Gerard
∗ 1925-06-16
Oirlo
† 1944-11-19
Dülken (D)
Venray - onderduiker - Gerardus Hendrikus Hubertus Nelissen was fabrieksarbeider uit Oirlo. Op vrijdag, 17 november 1944 werd in enkele dorpen rondom Venray, o.a. in Oirlo, Castenray, Oostrum, Geysteren, Wanssum en Blitterswijck een grote razzia gehouden voor slavenarbeid in Duitsland. Ook Gerard en zijn vier broers werden ontvoerd. Venray, Ysselsteyn en Merselo waren al bevrijd. De volgende dag, op 18 november werd omstreeks 13:00 uur hun trein beschoten door Engelse vliegers bij de Duitse plaats Breyell, vlak achter de grens bij Venlo. Gerard werd zwaar gewond naar het ziekenhuis in Dülken gebracht. Na een dag is hij overleden aan zijn verwondingen. Zijn naam staat vermeld op de oorlogsmonumenten in Venray en Oirlo.
Bron: Boek H.Raaijmakers uit 2009: Oirlo in Oorlog 1940-1945
Volgens oorlogsgravenstichting.nl is hij het 40 km naar het oosten gelegene Düsseldorf overleden.
muur: rechts, regel 33-03
Oljans,
Thijs
∗ 1926-01-18
Beilen
† 1944-12-26
Elmpt
Roermond - onderduiker - Kantoorbediende. Staat vermeld op het Oorlogsmonument Roermond.
Behoorde tot de 14 tijdens de kerstdagen 1944 vermoorde Roermondenaren, die vlak over de grens in het Elmpterbos, gemeente Niederkrüchten, Kr. Erkelenz(D) werden doodgeschoten, om de mannelijke stadgenoten tussen 16 en 60 jaar te verdrijven. Uitgebreide informatie op deze website: Het verdriet van Roermond
muur: rechts, regel 09-02
Oljans,
Wicher
∗ 1922-07-03
Beilen
† 1944-12-26
Elmpt
Roermond - Student - onderduiker - Gefusilleerd in het Elmpterbos, gemeente Niederkrüchten, Kr. Erkelenz(D). Staat vermeld op het Oorlogsmonument Roermond
Behoorde tot de 14 tijdens de kerstdagen 1944 vermoorde Roermondenaren, die vlak over de grens werden doodgeschoten, om de mannelijke stadgenoten tussen 16 en 60 jaar te verdrijven. Uitgebreide informatie op deze website: Het verdriet van Roermond
muur: rechts, regel 09-03
Peeters,
Paul J.
∗ 1920-03-19
Maasniel
† 1944-09-26
Maalbroek/Asenray, gem. Maasni
Roermond - onderduiker - Wegens verboden wapenbezit in de buurt van de Duitse grens doodgeschoten samen met Joseph Smeets. (Cammaert VIb p. 624). Staat vermeld op het Oorlogsmonument Roermond.
muur: rechts, regel 09-04
Pereira,
Rinus
∗ 1918-09-27
Den Haag
† 1944-08-30
Belfeld
Reuver - onderduiker - In het voorjaar van 1944 was door B. Verstappen een K.P. Reuver opgericht. Leden waren bovendien J.H. Goossens, G. Janssen, M.J. Pereira, een onderduiker uit Den Haag, A.M. Roelofs en B. Hegger. Een schuilbunker aan de Patersweg in Belfeld, die geruime tijd dienst had gedaan als doorgangslocatie voor krijgsgevangenen, werd als plaats van samenkomst gebruikt. Ummels en Pereira werden op last van Ströbel (allen leden van de Maastrichtse Sicherheitspolizei) aan de spoorlijn tussen Belfeld en Reuver door Nitsch en Conrad doodgeschoten.
muur: midden, regel 17-01
Peters,
Piet
∗ 1912-11-27
Ottersum
† 1945-04-06
Buchenwald
Tegelen - L.O. - geestelijke - onderduiker - Pater Petrus Nicolaas Andreas Peters was lid van de L.O. Steyl en kapelaan. Pastoor P.P. Windhausen, hijzelf en drie anderen uit Steyl en Tegelen waren in de torenkamer van de kerk in Steyl ondergedoken en naderhand naar de kelder verhuisd. Daar luisterden ze naar de B.B.C.-uitzendingen, die ze uittypten teneinde ook anderen van de ontwikkelingen aan de fronten op de hoogte te stellen. De komst van een Duitse waarnemer, die zich in de torenkamer nestelde, gooide roet in het eten. Hun activiteiten kwamen aan het licht. Het vijftal belandde uiteindelijk in Düsseldorf. Alvorens op transport te worden gesteld naar Buchenwald werden Kluitmans en de Roermondse geestelijken kapelaan A.J.A. Sars en dominee H.Ch.J. Hoogendijk aan deze groep toegevoegd. Op twee na kwamen ze allemaal om het leven: Windhausen stierf op 28 maart in Buchenwald, Peters op 6 april en Hoogendijk op 10 april. Kluitmans overleed in april in Dachau, Sars op 23 april in Passau en H.J.A. Hovens uit Tegelen bezweek op 10 april 1947 aan de in Buchenwald geleden ontberingen. (Cammaert IV, p. 302)
muur: rechts, regel 22-01
Polski jeniec,
Frans
∗ 0000-00-00
† 1944-12-27
Elmpt (D)
Deze persoon staat (nog?) niet op de muren van de kapel. - Roermond - onderduiker - Polski jeniec = Poolse krijgsgevangene. „Frans“ was de onbekende onderduiker. Hij behoorde tot de 14 tijdens de kerstdagen 1944 vermoorde Roermondenaren, die vlak over de grens werden doodgeschoten, om de mannelijke stadgenoten tussen 16 en 60 jaar te verdrijven. Uitgebreide informatie op deze website: Het verdriet van Roermond. Frans was waarschijnlijk uit Duitsland ontvlucht en in Roermond „blijven steken“.
Weet u meer? Schrijf ons!
Deze persoon staat (nog?) niet op de muren van de kapel.04-23
Raafs,
Theo
∗ 1924-07-24
Boekel
† 1943-08-03
Büderich
Weert - onderduiker - Theo Raafs was tuinier in Weert. Negeert aanvankelijk een oproep voor de verplichte tewerkstelling in Duitsland en duikt onder. Mogelijk om erger te voorkomen, of omdat hij denkt dat het allemaal zal meevallen, meldt hij zich op het Arbeidsbureau na een persoonlijk bezoek van een politieman bij zijn moeder. Hij wordt ter plekke ingesloten en de volgende dag op transport gesteld naar Duitsland. Theo komt als dwangarbeider terecht in Büderich, Landkreis Grevenbroich-Neuss ten westen van Düsseldorf. Het verreweg grootste bedrijf in Büderich was de staalfabriek Böhler, waar veel russische krijgsgevangenen en dwangarbeiders uit de bezette gebieden werkten. Die werd herhaaldelijk gebombardeerd. Voor het kantoorpersoneel was er een geavanceerde bovengrondse bunker met plaats voor 95 personen. Op 23 augustus 1943 kwam Theo bij een geallieerd bombardement om het leven.
muur: rechts, regel 37-05
Rhee, van
Piet
∗ 1922-01-06
Venray
† 1945-01-20
Neuengamme
Venray - onderduiker - Peter Hubertus van Rhee werkte ook als onderduiker in de bakkerij van zijn ouders in Castenray. Wilde met vrienden toch gaan stappen maar werd in Venlo op het station ingerekend wegens Arbeitsverweigerung door het beruchte commando Berendsen van de Arbeidscontroledienst. Zie voor meer informatie de inleiding van Venray.
muur: rechts, regel 35-01
Rietjens,
Louis
∗ 1922-02-16
Roermond
† 1945-03-22
KZ Hunswinkel, Kr. Altena
Roermond - onderduiker - Jan Louis.
Weet u meer? Schrijf ons!
Zie ook herinnerings­plaquette KZ Hunswinkel
muur: rechts, regel 08-04
Rooy, van
Hendrik
∗ 1920-02-21
Venray
† 1945-04-15
Remscheid
Venray - onderduiker - Op 10 oktober 1944 werd hij bij een razzia opgepakt en naar een werkkamp in Remscheid (bij Wuppertal) gebracht. Op 15 april 1945 werd hij tijdens oorlogshandelingen dodelijk getroffen door een granaatscherf. Het was de dag, waarop Remscheid door de Amerikanen werd bevrijd. Er bevonden zich toen ongeveer 9000 dwangarbeiders in Remscheid, daarvan ongeveer 2.500 sovjetische.
muur: rechts, regel 33-04
Selder,
Hubertus
∗ 1923-04-20
Roermond
† 1944-12-26
Elmpt (D)
Deze persoon staat (nog?) niet op de muren van de kapel. - Roermond - onderduiker - Timmerman. Behoorde tot de 14 tijdens de kerstdagen 1944 vermoorde Roermondenaren, die vlak over de grens werden doodgeschoten, om de mannelijke stadgenoten tussen 16 en 60 jaar te verdrijven.
Deze persoon staat (nog?) niet op de muren van de kapel.04-26
Sevenich,
Mathieu
∗ 1928-03-01
Roermond
† 1944-12-26
Elmpt (D)
Roermond - onderduiker - Loopjongen, is 16 jaar geworden. Werd gefusilleerd in het Elmpterbos, gemeente Niederkrüchten
Staat vermeld op het Oorlogsmonument Roermond.
Behoorde tot de 14 tijdens de kerstdagen 1944 vermoorde Roermondenaren, die vlak over de grens werden doodgeschoten, om de mannelijke stadgenoten tussen 16 en 60 jaar te verdrijven. Uitgebreide informatie op deze website: Het verdriet van Roermond
muur: rechts, regel 11-01
Sluymers,
Leendert L.
∗ 1922-01-03
Heerlen
† 1945-03-03
Hamburg-Neuengamme
Heerlen - onderduiker - Reden voor zijn arrestatie op 25-07-1944: het ontduiken de Arbeitseinsatz (gedwongen tewerkstelling, meestal in de Duitse industrie).
In de bewaard gebleven dodenboeken van Neuengamme (de registratie van overleden gevangenen) staan verschillende ziekten waaraan gevangenen zijn gestorven: enteritis, tuberculose, dysenterie, hartfalen, enz. Dat is verhullend. De ware doodsoorzaak zijn vrijwel altijd de abominabele omstandigheden in het kamp geweest. Bovendien zijn de gegevens volledig onbetrouwbaar. Vaak werd er in de registratie maar wat opgeschreven. (Bron: Judith Schuyf, Nederlanders in Neuengamme: de ervaringen van ruim 5500 Nederlanders in een Duits concentratiekamp 1940-1945 ISBN: 9789059940512, geciteerd op monument.vriendenkringneuengamme.nl, zie onderstaande link)
muur: links, regel 19-01
Stoffels,
Marcel
Starkenborg
∗ 1914-06-27
Brunssum
† 1944-08-11
Vught
Brunssum - L.O. - Ordedienst - onderduiker - Marcel Elbert Jozef Marie Stoffels was kantoorbediende. Na een periode van verzetsactiviteiten in Apeldoorn dook in hij Roermond onder, toen de leden van het Nederlandse leger weer in krijgsgevangenschap moesten. Hij kwam door bemiddeling van pater Ludovicus Adrianus Bleijs (Lodewijk) in contact met commandant ir. Jules Dewez van het OD-district Roermond. Stoffels werd diens adjudant. Voorts trad hij als koerier op voor secretaris Leo Moonen van het bisdom Roermond (oom Leo). Ook hield hij zich bezig met hulp aan gestrande geallieerde piloten, het verspreiden van illegale lectuur en de uitgave van valse persoonsbewijzen. Met de Roermondenaren Jan Dahmen en Jacob Janssen werd hij het slachtoffer van de infiltratie van V-Mann Joop de Heus. Op 9 juni 1944 pakte de SD in Den Bosch hem op. „Vanwege een arrestatie in een tak van de duikorganisatie die zich toelegde op de hulpverlening aan joden, werden Stoffels en enkele anderen (Jacob Janssen en Jan Dahmen, als slachtoffer van de infiltratie van V-man Joop de Heus) op 9 juni 1944 opgepakt. Op 11 augustus 1944 werd hij in Vught doodgeschoten.“ Cammaert VIII, p. 898
muur: links, regel 06-02
Terwisscha van Scheltinga,
Jaco
∗ 1922-07-08
Schiedam
† 1945-04-11
Celle
Weert - L.O. - onderduiker - Jacques Johan Cornelis Terwisscha van Scheltinga werkte als verkoper in een kledingmagazijn in Dokkum, moest voor dwangarbeid naar Duitsland, ontvluchtte op het station van Leeuwarden en dook onder bij zijn oom in Weert. Kwam in contact met de priesterleraar Ch.V.J. Brummans van de LO, verbonden aan het Bisschoppelijk College te Weert. Zijn illegale werk begon op 8 juli 1943, toen hij een geallieerde piloot naar België bracht. Verscheidene malen opgepakt en weer ontvlucht, werd op 7 november 1943 weer gearresteerd door verraad. Hij werd veroordeeld tot 20 jaar tuchthuis voor verzetsactiviteiten en ‘Feindbegünstigung’. Hij is door de barre omstandigheden gestorven als dwangarbeider in Celle.
muur: rechts, regel 38-02
Tobben,
Jan Catharina
∗ 1928-03-14
Roermond
† 1944-12-26
Elmpt (D)
Deze persoon staat (nog?) niet op de muren van de kapel. - Roermond - onderduiker - Koopman. Behoorde tot de 14 tijdens de kerstdagen 1944 vermoorde Roermondenaren, die vlak over de grens werden doodgeschoten, om de mannelijke stadgenoten tussen 16 en 60 jaar te verdrijven. Uitgebreide informatie op deze website: Het verdriet van Roermond.
Deze persoon staat (nog?) niet op de muren van de kapel.04-29
Voesten,
Wilhelmus Hubertus
∗ 1904-03-26
Venray
† 1944-10-18
Tegelen
Venray - ongeorganiseerd verzet - onderduiker - Hij weigerde mee te gaan om in Duitsland te gaan werken en werd toen neergeschoten door de Duitsers. In het ziekenhuis in Tegelen overleden. Woonde in Venray-Heide en staat vermeld op het Oorlogsmonument bij de Grote Kerk in Venray, zie link hieronder.
muur: rechts, regel 35-02
Windhausen,
Peter
∗ 1892-06-29
Roermond
† 1945-03-28
Buchenwald
Tegelen - geestelijke - onderduiker - Petrus Paulus Windhausen (Pastoor te Steyl Tegelen), kapelaan P.N.A. Peters en drie anderen uit Steyl en Tegelen waren in de torenkamer van de kerk in Steyl ondergedoken en naderhand naar de kelder verhuisd. Daar luisterden ze naar de B.B.C.-uitzendingen, die ze uittypten teneinde ook anderen van de ontwikkelingen aan de fronten op de hoogte te stellen. De komst van een Duitse wachtpost, die zich in de torenkamer nestelde, gooide roet in het eten. Hun activiteiten kwamen aan het licht. Het vijftal belandde uiteindelijk in Düsseldorf. Alvorens op transport te worden gesteld naar Buchenwald werden Kluitmans en de Roermondse geestelijken, kapelaan A.J.A. Sars en dominee H.Ch.J. Hoogendijk aan deze groep toegevoegd. Op twee na kwamen ze allemaal om het leven: Windhausen stierf op 28 maart in Buchenwald, Peters op 6 april en Hoogendijk op 10 april. Kluitmans overleed in april in Dachau, Sars op 23 april in Passau en H.J.A. Hovens uit Tegelen bezweek op 10 april 1947 aan de in Buchenwald geleden ontberingen. (Cammaert IV, p. 302)
muur: rechts, regel 22-04
Winters,
Willem
∗ 1896-02-06
Utrecht
† 1944-12-26
Elmpt (D)
Deze persoon staat (nog?) niet op de muren van de kapel. - Roermond - onderduiker - Fabrieksarbeider. Behoorde tot de 14 tijdens de kerstdagen 1944 vermoorde Roermondenaren, die vlak over de grens werden doodgeschoten, om de mannelijke stadgenoten tussen 16 en 60 jaar te verdrijven. Uitgebreide informatie op deze website: Het verdriet van Roermond
Deze persoon staat (nog?) niet op de muren van de kapel.04-31