Gesneuvelden van het verzet in Nederlands Limburg
Menu text, no JavaScript Log in  Deze pagina in het NederlandsDiese Seite auf DeutschThis page in English - ssssCette page en FrançaisEsta página em Portuguêsnaar boventerug
 

Gesneuvelden van het verzet in Nederlands Limburg


Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /var/www/vhosts/hosting100836.af98e.netcup.net/httpdocs/verzet/verzetsmonument.php on line 224
back


In de regio Gulpen-Simpelveld hadden de drie broers Coenen een vluchtroute voor uit krijgsgevangenschap ontsnapte geallieerde soldaten opgezet. Die kwamen vaak uit de oostelijke mijnstreek via de groep rond Mingelers in Kerkrade of pater Beatus van Beckhoven uit Heerlen. De bekendste van de drie was de drukker en latere rayonchef van de LO in Simpelveld, Sjeng Coenen. Aanvankelijk waren die vluchtelingen vooral Fransen en Walen. Zij werden door de oudste broer, koster P.J. Coenen van Banholt en Mheer, met behulp van een groep van passeurs in de grensdorpen Slenaken-Noorbeek naar België gebracht.
Die mensensmokkelaars waren de grenscontroleur E. Piek, de douanier H. Evenboer en pater J.H. Everts O.F.M. van het direct aan de grens staande klooster Hoogcruts bij Slenaken, die ook met zijn confrater pater Beatus in directe verbinding stond. In België vonden ze dank zij de familie Kusters uit Slenaken verbinding met drie dames uit Jupille en Retinne bij Luik. Nadat Evenboer was vervangen door A.F. Vermeulen, een wachtmeester van de marechaussee in Slenaken, kwam de groep ook in contact met Th. Brentjens, rijkswachtcommandant in St. Maartensvoeren en zo met de groep rond Jules Goffin. Die stonden ook in intensief contact met de Groep Erkens. Gelukkig werden de passeurs niet getroffen door het Hannibal spel.

– 6 pers.   ⇒Alle Limburgse gesneuvelden
Bisschoff,
Sjeng
∗ 1922-08-24
Simpelveld
† 1945-04-23
Buchenwald
Simpelveld - L.O. - Johannus Mathias Willem Bisschoff werd gearresteerd door de infiltrant Lambertz, toen hij op het punt stond, hem naar een duikadres in Vaals te brengen. Lambertz was een Duitse onderofficier, die had beweerd, te willen onderduiken. Bij deze Klap van Wittem op 21 juli 1944 werden 10 mensen van het LO-district Gulpen gearresteerd. Zeven van hen overleefden de Duitse concentratiekampen niet, w.o. Sjeng Bisschoff. Hij heeft de bevrijding van het kamp nog beleefd, maar stierf twee weken later aan zijn ontberingen. (simpelveld.nl)
muur: rechts, regel 16-02
Coenen,
Sjeng
∗ 1915-01-10
Simpelveld
† 1944-09-05
Valkenburg
Simpelveld - L.O. - K.P. - onderduiker - carillon - Typograaf, voormalig rayonleider Simpelveld. Cammaert: »Na het verraad van Wittem sloten J.H. Coenen uit Simpelveld en W.J. Francotte uit Vaals, die tot de zomer van 1944 in Amsterdam voor het illegale blad Je Maintiendrai had gewerkt, zich bij de K.P. aan. Zij namen deel aan de overval op het Huis van Bewaring van Maastricht.« Bij deze overval op 2 september werden 80 politieke gevangenen bevrijd. Zij doken onder in de duikherberg in Geulhem. Beiden werden kort daarop (5 september 1944, Dolle Dinsdag) bij een verzetsactie gearresteerd door de Duitsers. Op bevel van majoor Bernhardt werden zij op de Cauberg doodgeschoten. Op die plek bevindt zich een gedenksteen en het Limburgs Verzetsmonument.
Meer in het verhaal Verzet in Valkenburg
Sjeng Coenen op de lijst van personen die tijdens de bezetting belangrijk waren voor Valkenburg.
muur: rechts, regel 16-03
Colleije (Colleye),
Joseph
∗ 1921-07-27
Eys (Wittem)
† 1949-01-25
Nijmegen
Simpelveld - ongeorganiseerd verzet - politie - Josephus Hubertus Theodorus (Jozef) Colleije is na de bevrijding overleden als gevolg van de in de gevangenissen en kampen opgelopen verzwakking en uitputting en vervolgens begraven te Eys. Daar zijn ouders nadien in Simpelveld kwamen te wonen, is hij hier ook aangemerkt als oorlogsslachtoffer. Eind jaren ’30, begin ’40 was hij in het kunstatelier voor keramiek in Tegelen. Aan een oproep om gevolg te geven aan de Arbeitseinsatz wilde hij ontkomen, reden waarom hij zich aanmeldde voor de politieopleiding in Schalkhaar, waar hem duidelijk werd dat hij voorzichtig moest zijn met het uiten van zijn opvattingen. Na deze opleiding werd hij wachtmeester bij de politie. Ook hield hij zich bezig met de illegaliteit, vooral om mensen in nood de helpende hand te bieden. Zich bewust van de gevaren die hij daarbij liep, werkte hij bij voorkeur alleen. Hij hielp om krijgsgevangenen, piloten, studenten en Joden in veiligheid te brengen.
muur: rechts, regel 17-01
Hamers,
Hub
∗ 1921-04-16
Simpelveld
† 1944-12-29
KZ Sachsenhausen, Oranienburg
Simpelveld - L.O. - Student - onderduiker - Hubert Joseph Dyonisius Hamers was student aan de T.H. Delft. In mei 1943 moest hij in Duitsland gaan werken. Op 1 september weer ontsnapt. Hamers bracht onderduikers naar hun bestemming en maakte daarvoor gebruik van een vrachtauto uit het bedrijf van zijn vader. (Cammaert VIb, p. 695).
Hij werd gearresteerd in Maastricht als gevolg de Klap van Wittem op 21 juli 1944.
muur: rechts, regel 16-04
Henssen,
Frans J.
∗ 1918-12-11
Simpelveld
† 1944-08-08
Simpelveld
Simpelveld - K.P. - Frans Henssen was al vroeg wees. Was bankwerker, tijdens de inval van het Duitse leger diende hij bij een batterij luchtafweergeschut. Trouwde tijdens de oorlog met Anny Schmetz. Het paar kreeg in 1941 het zoontje Wen, die met zijn tweede doopnaam Franklin naar de Amerikaanse president werd genoemd. Saboteerde Duitse telefoonmasten, maakte valse sleutels voor het verzet. Werd in een Akense munitiefabriek tewerkgesteld en liet er een machine vastlopen. Werd (daarom?) in de loop van 1944 gezocht door de Duitsers en door twee patrouillerende Landwachters bij een poging, hem te arresteren, doodgeschoten. De daders werden na de oorlog tot hoge gevangenisstraffen veroordeeld. Bron:
muur: rechts, regel 17-02
Knops,
Jacques
∗ 1918-08-30
Simpelveld
† 1945-03-17
Bergen-Belsen
Simpelveld - L.O. - Mathias Jacob Knops, rijksambtenaar. Districtsleider Gulpen, waartoe ook Simpelveld hoorde. Door de overval van Weert op 21 juni 1944 viel hij in Duitse handen. Hij werd opgevolgd door zijn plaatsvervanger Sjeng Coenen en na diens onderduik en overgang naar de Knokploeg Zuidlimburg door P. van der Linden. Knops werd door de sadistische Sipo-man Richard Nitsch zwaar gefolterd en heeft daardoor vermoedelijk namen van andere verzetsmensen losgelaten, in de hoop, dat die zich intussen in veiligheid hadden gebracht.
muur: rechts, regel 16-05