Gesneuvelden van het verzet in Nederlands Limburg
Menu text, no JavaScript Log in  Deze pagina in het NederlandsDiese Seite auf DeutschThis page in English - ssssCette page en FrançaisEsta página em Portuguêsnaar boventerug
 

Gesneuvelden van het verzet in Nederlands Limburg

vorigebackvolgende

Ongeorganiseerd verzet

Ongeorganiseerd verzet – 7 pers.   ⇒Alle Limburgse gesneuvelden
Cobben,
Karel Hendrik
Hein
∗ 1925-01-15
Hoensbroek
† 1944-12-25
Neuengamme
Nuth - ongeorganiseerd verzet - Hein Cobben was de tweede zoon uit een gezin van vier kinderen. Ze woonden in Vaesrade, gemeente Nuth. Hij was mijnwerker en potig gebouwd. Hij ging regelmatig op de vuist met leden van de jeugdstorm, die op het kasteel Amstenrade in en uit gingen.
Hein stond met enkele kameraden op het kermisterrein in Vaesrade te praten, toen hem plotseling een revolver onder de neus geduwd werd door bijna ongemerkt aangekomen mannen in burgerkleding. Ontsnapping was onmogelijk. Zijn broer Zef was eerder uit de gevangenis in Nuth ontsnapt, werd gepakt en ontsnapte weer, waarschijnlijk uit de trein naar Amersfoort (Bron: Jos Ritzen op monument.vriendenkringneuengamme.nl, zie link hieronder).
muur: links, regel 40-01
Cobbenhaegen,
Frans A.
∗ 1921-10-18
Valkenburg
† 1944-12-20
Buchenwald
Valkenburg - ongeorganiseerd verzet - PTT. Ongehuwd, gearresteerd (datum onbekend) in Keulen wegens het smokkelen van brieven naar Nederland, overleden 20-12-1944 in het concentratiekamp Kdo. Langenstein-Zwieberge, Buchenwald, begraven Quedlinburg, Hauptfriedhof. Is 23 jaar geworden.
Zie gedenksteen voormalig postkantoor: oorlogsslachtoffers onder postbeambten in Valkenburg.
Meer in het verhaal Verzet in Valkenburg
Frans A. Cobbenhaegen op de lijst van personen die tijdens de bezetting belangrijk waren voor Valkenburg.
muur: rechts, regel 27-01
Colleije (Colleye),
Joseph
∗ 1921-07-27
Eys (Wittem)
† 1949-01-25
Nijmegen
Simpelveld - ongeorganiseerd verzet - politie - Josephus Hubertus Theodorus (Jozef) Colleije is na de bevrijding overleden als gevolg van de in de gevangenissen en kampen opgelopen verzwakking en uitputting en vervolgens begraven te Eys. Daar zijn ouders nadien in Simpelveld kwamen te wonen, is hij hier ook aangemerkt als oorlogsslachtoffer. Eind jaren ’30, begin ’40 was hij in het kunstatelier voor keramiek in Tegelen. Aan een oproep om gevolg te geven aan de Arbeitseinsatz wilde hij ontkomen, reden waarom hij zich aanmeldde voor de politieopleiding in Schalkhaar, waar hem duidelijk werd dat hij voorzichtig moest zijn met het uiten van zijn opvattingen. Na deze opleiding werd hij wachtmeester bij de politie. Ook hield hij zich bezig met de illegaliteit, vooral om mensen in nood de helpende hand te bieden. Zich bewust van de gevaren die hij daarbij liep, werkte hij bij voorkeur alleen. Hij hielp om krijgsgevangenen, piloten, studenten en Joden in veiligheid te brengen.
muur: rechts, regel 17-01
Goldsteen,
Frits /Fritz
∗ 1918-07-09
Rheydt (D)
† 1942-08-15
Oświęcim /Auschwitz
Maastricht - Jood - ongeorganiseerd verzet - Na hun huwelijk verhuisden zijn ouders naar Kohlscheid bij Aken, waar zij een stoffenwinkel openden. De kinderen Alfred en Carl zijn daar geboren. In 1909 of 1910 verhuisde het gezin naar Rheydt, waar Frederik (Frits) in 1918 werd geboren. In 1919 verkochten zij de winkel en namen een lange vakantie om te herstellen van de grieppandemie. In 1920 verhuisden ze naar de Arndstraße 30 in Aken. (familienbuch-euregio.de) In 1926 verhuisden zij naar Vaals. (herzogenrath.de)
„Frits woonde als student in Den Haag en bij zijn broer Alfred in Voorburg. Hij volgde een opleiding tot radiotechnicus op de school van Radio Holland. Vanaf december 1937 woonde hij meerdere periodes bij zijn moeder in, eerst op Tunnelstraat 2 en later op Raadhuislaan 13 in Geleen. In 1940 woonde hij samen met zijn verloofde Elfriede Gans in Den Haag, maar keerde voor het huwelijk terug naar Limburg. Ze trouwden op 8 mei 1941 te Vaals, waar Elfriedes moeder woonde, en vestigden zich daarna op Annastraat 24 in Geleen. Daar opende Frits nog diezelfde maand het Radio Technisch Bureau F. Goldsteen, een reparatiewerkplaats en handel in onderdelen en radio’s. In oktober 1941 werd op de Annastraat hun dochter Carolina geboren. Op 12 maart 1942 moest Frits zijn zaak sluiten op last van de Duitse bezetter; als jood mocht hij geen radio’s bouwen. Hij vond daarna een baan bij een bedrijf dat voor de Staatsmijn Maurits werkte.“ (stolpersteinesittardgeleen.nl).
Hij verhuisde tijdens de oorlog van Geleen naar Maastricht en bouwde radiozenders voor het verzet.
Gearresteerd op 15 mei (maastrichtsegevelstenen.nl), of op 19 mei 1942 (stolpersteinesittardgeleen.nl) of „op 20 juli 1942 behoorde hij bij de groep die werd gearresteerd als vergelding voor het feit dat onbekenden borden met de tekst Verboden voor Joden hadden weggehaald. Het is niet duidelijk of de Duitsers van zijn verzetswerk wisten. Goldsteen werd met één de eerste transporten (16 juli) naar Auschwitz gedeporteerd.“ (Herman van Rens Vervolgd in Limburg p. 105)
muur: links, regel 31-03
Peussens /Peusens,
Chris H.J.
∗ 1907-05-28
Eijsden
† 1942-12-30
KZ Sachsenhausen, Oranienburg
Eijsden - vroeg verzet - ongeorganiseerd verzet - Christiaan Hubertus Josephus Peusens was fourage-handelaar. „Soms liep het mis. Drie gezinsleden van de familie Peussens uit Eijsden, twee broers en een zuster, beschikten over verschillende, los van elkaar staande verbindingen met verzetsmensen in Amsterdam. Afgezien van twee politiebeambten waren deze relaties bonafide. Enige tijd verliep de mensensmokkel zonder noemenswaardige incidenten. Tot 18 juli 1942 staken vermoedelijk enkele tientallen joden met hulp van de Peussens de grens met België over. Die dag hielden vier Amsterdamse SiPo-leden en twee marechaussees de drie helpers aan. Vermoedelijk waren ze getipt door de Amsterdamse politiebeambten. C.H.J. Peussens kwam op 30 december 1942 in Sachsenhausen om het leven. M.J.H. Peussens werd uit hetzelfde kamp ontslagen en keerde op 28 april 1944 in zijn woonplaats terug. Mejuffrouw J.M.H. Peussens werd niet naar Duitsland gedeporteerd en kon na een kort verblijf in een Amsterdamse gevangenis huiswaarts keren.“ (Cammaert V, p. 397)
Er was ook een C. Peussens actief in de groep-Blok, de „pilotengroep“ van de Belastinggroep Maastricht, maar dat was niet dezelfde persoon.
Zie ook: Monument der gevallen verzetslieden (Vroenhof, Eijsden)
muur: links, regel 08-04
Senster,
Hein
∗ 1914-12-21
Vaals
† 1945-05-03
Lübecker Bucht
Vaals - CPN - vroeg verzet - ongeorganiseerd verzet - Hendrik Servatius Jozef Senster was mijnwerker. Gearresteerd op kermismaandag 23 juni 1941, anderhalve maand na de inval van de Duitsers in Nederland. Hij had, samen met een groep jongeren uit Vaals, een demonstratie georganiseerd. Na afloop hebben de jongeren uit protest het straatvuil richting Duitse grens geveegd. Twee jongens uit de groep werden gearresteerd. Hub Hermans werd overgebracht naar het concentratiekamp Amersfoort en zou later weer vrij komen. Hein kwam in Neuengamme bij Hamburg terecht. Hij had geen succes met schrijven vanuit het kamp. Een brief naar een Duits adres (in Vaalserquartier, net over de grens) kwam wel aan.
In mei 1945 werden de gevangenen uit het kamp Neuengamme overgebracht naar schepen in de Lübecker Bucht. Welke bedoeling de SS daarmee had is nooit met zekerheid achterhaald. De schepen werden gebombardeerd door de geallieerden in de veronderstelling, dat het om troepentransportschepen ging, en misschien was dat juist het idee erachter. Daarbij vond Hein Senster de dood.
muur: rechts, regel 25-06
Voesten,
Wilhelmus Hubertus
∗ 1904-03-26
Venray
† 1944-10-18
Tegelen
Venray - ongeorganiseerd verzet - onderduiker - Hij weigerde mee te gaan om in Duitsland te gaan werken en werd toen neergeschoten door de Duitsers. In het ziekenhuis in Tegelen overleden. Woonde in Venray-Heide en staat vermeld op het Oorlogsmonument bij de Grote Kerk in Venray, zie link hieronder.
muur: rechts, regel 35-02