Gesneuvelden van het verzet in Nederlands Limburg
Menu text, no JavaScript Log in  Deze pagina in het NederlandsDiese Seite auf DeutschThis page in English - ssssCette page en FrançaisEsta página em Portuguêsnaar boventerug
 

Gesneuvelden van het verzet in Nederlands Limburg

Eijsden was een belangrijke plaats voor de ontsnappingsroute langs de Maas. In de loop van 1941 ontstond er een verzetsgroep vanuit het plaatselijke harmonieorkest Sainte Cécile: de fruitkweker Alphons Smeets met zijn hele gezin, het echtpaar De Liedekerke, douanier D. Sleeuwenhoek (die vrijelijk over de grens heen en weer kon en wist wanneer er patrouilles liepen) en de Luikse dirigent van de harmonie, Arthur Renkin. (Cammaert 75-94, 135, 239-240). Zij legden via Renkin grensoverschrijdende contacten met verzetsmensen in de provincie Luik van de organisaties Luc /Marc en Clarence zoals de arts Jules Goffin uit ’s-Gravenvoeren, Christiane Derenne-Lamazière, de paters Hugo (Karel Jacobs) en Stephanus (Piet Muhren) uit de abdij van Val-Dieu en anderen. Lees verder hoe zij het slachtoffer van infiltratie werden: het Hannibalspiel.

Als eerste Nederlandse gemeente werd Eijsden op 18 september 1944 bevrijd.
De bevrijding van Eijsden-Margraten in september 1944

– 5 pers.   ⇒Alle Limburgse gesneuvelden
Liedekerke de Pailhe, de
Raphael R.E.J.G.
∗ 1903-04-15
Eijsden
† 1943-10-09
Fort Rhijnauwen, prov. Utrecht
Eijsden - België - vroeg verzet - Groep Erkens - Hij was gedemobiliseerd reserve-luitenant van het Belgische leger maar woonde in Nederland, op kasteel Eijsden. Cammaert p. 3-136. In Eijsden is de Graaf de Liedekerkestraat en in Budel-Dorpplein de Liedekerkestraat naar hem vernoemd. Lid van de familie De Liedekerke. Gearresteerd als gevolg van het Hannibalspiel, een infiltratie van de Marineabwehr in Groningen. Hij was een van de elf leden van de Nederlandse verzetsgroep rond Niek Erkens die door de Duitsers in fort Rhijnauwen bij Bunnik, provincie Utrecht, werden geëxecuteerd. Zijn vrouw werd vrijgelaten op 21-10-1943
Zie ook Monument der gevallen verzetslieden (Vroenhof, Eijsden)muur: links, regel 08-02
Partouns,
Jozef J.G.
∗ 1911-01-03
Eijsden
† 1945-02-08
Vaihingen
Eijsden - vroeg verzet - Groep Erkens - Joseph Jean Gerard Partouns was laboratoriumbediende. J. Arpots, J. Partouns en J. Reintjens waren drie jongeren van wie er één bij de Nederlandse Spoorwegen werkte. Het drietal noemde zich het “Oranjedriehoekje”. Zij noteerden alle bijzonderheden over het treinverkeer en gaven de gegevens door aan gemeentesecretaris Hubert Smeets, die ze op het gemeentehuis overtypte op vloeitjes. Arrestatie in Eijsden op 05-11-1942. (Cammaert hoofdstuk II, p. 78) Gevangen in Nacht und Nebel-kamp Natzweiler, omgekomen in Vaihingen, volgens de oorlogsgravenstichting op 14-01-1945.
Zie ook: Monument der gevallen verzetslieden in Vroenhof, Eijsdenmuur: links, regel 08-03
Peussens /Peusens,
Chris H.J.
∗ 1907-05-28
Eijsden
† 1942-12-30
KZ Sachsenhausen, Oranienburg
Eijsden - vroeg verzet - ongeorganiseerd verzet - Christiaan Hubertus Josephus Peusens was fourage-handelaar. „Soms liep het mis. Drie gezinsleden van de familie Peussens uit Eijsden, twee broers en een zuster, beschikten over verschillende, los van elkaar staande verbindingen met verzetsmensen in Amsterdam. Afgezien van twee politiebeambten waren deze relaties bonafide. Enige tijd verliep de mensensmokkel zonder noemenswaardige incidenten. Tot 18 juli 1942 staken vermoedelijk enkele tientallen joden met hulp van de Peussens de grens met België over. Die dag hielden vier Amsterdamse SiPo-leden en twee marechaussees de drie helpers aan. Vermoedelijk waren ze getipt door de Amsterdamse politiebeambten. C.H.J. Peussens kwam op 30 december 1942 in Sachsenhausen om het leven. M.J.H. Peussens werd uit hetzelfde kamp ontslagen en keerde op 28 april 1944 in zijn woonplaats terug. Mejuffrouw J.M.H. Peussens werd niet naar Duitsland gedeporteerd en kon na een kort verblijf in een Amsterdamse gevangenis huiswaarts keren.“ (Cammaert V, p. 397)
Er was ook een C. Peussens actief in de groep-Blok, de „pilotengroep“ van de Belastinggroep Maastricht, maar dat was niet dezelfde persoon.
Zie ook: Monument der gevallen verzetslieden (Vroenhof, Eijsden)muur: links, regel 08-04
Smeets,
Alphons
∗ 1887-07-14
Mheer (L)
† 1943-10-09
Fort Rhijnauwen, prov. Utrecht
Eijsden - vroeg verzet - Groep Erkens - Michiel Hubert Alphonse Smeets was fruitkweker en -handelaar in Eijsden, buurman en pachter van Raphael de Liedekerke en broer van de gemeentesecretaris Hubert Smeets.
In de loop van 1941 ontstond in Eijsden een verzetsgroep vanuit het plaatselijke harmonieorkest, zie de inleiding boven de lijst van gesneuvelden van Eijsden. Die hield zich vooral bezig met het over de grens smokkelen van mensen, die door de Duitsers werden gezocht, maar ook met inlichtingenwerk. Alphons Smeets moest voor zijn werk vaak naar België.
Gearresteerd als gevolg van het Hannibalspiel, een infiltratie van de Marineabwehr in Groningen.
Zie ook: Monument der gevallen verzetslieden in Vroenhof, Eijsdenmuur: links, regel 07-05
Smeets,
Hubert
∗ 1892-08-27
Noorbeek;
† 1943-10-09
Fort Rhijnauwen, prov. Utrecht
Eijsden - vroeg verzet - Groep Erkens - C.H.A Smeets was gemeentesecretaris en broer van Alphons Smeets. Medewerker van de belgische spionagegroep Luc, sectie Renkin. Hij riep de hulp in van J. Arpots, Jozef Partouns en J. Reintjens, drie jongeren van wie er één bij de Nederlandse Spoorwegen werkte. Het drietal noemde zich het “Oranjedriehoekje”. Zij noteerden alle bijzonderheden over het treinverkeer en gaven de gegevens door aan Smeets, die ze op het gemeentehuis overtypte op vloeitjes.
Op 15 oktober 1942 gearresteerd als gevolg van het Hannibalspiel, een infiltratie van de Marineabwehr in Groningen. (Cammaert hoofdstuk II noemt overigens twee arrestatiedata. In een bijlage vermeldt hij ook 7 oktober 1942.) De krijgsraad van de Duitse luchtmacht legde Smeets op 11 augustus 1943 in Utrecht de doodstraf op. In Eijsden is de Hubert Smeetsstraat naar hem vernoemd.
Zie ook: Monument der gevallen verzetslieden in Vroenhof, Eijsdenmuur: links, regel 08-01