Gesneuvelden van het verzet in Nederlands Limburg
Menu text, no JavaScript Log in  Deze pagina in het NederlandsDiese Seite auf DeutschThis page in English - ssssCette page en FrançaisEsta página em Portuguêsnaar boventerug
 

Gesneuvelden van het verzet in Nederlands Limburg

vorigebackvolgende

Valkenburg

De locale onderduikershulp L.O. van Valkenburg maakte deel uit van het district Heerlen.
Lees meer over het verzet in Valkenburg
De verzetsactiviteiten van het rayon Valkenburg, breidden zich uit tot aan en in Gulpen, tot aan en in Maastricht, terwijl toentertijd ook Klimmen en omstreken bij het rayon Valkenburg waren ingedeeld.


Bevrijd: 1944-09-13 – 1944-09-17
Wikipedia NL: Valkenburg-HouthemVerzetsmonument en gedenksteen voor de KPers Coenen en Francotte


Valkenburgse Gevallenen


Gedenksteen Joodse slachtoffers uit Valkenburg


Het strategisch belang van de Geul in 1944


Moordend artillerieduel in Valkenburg


Amerikaanse legervoertuigen


Voorkant boek „Valkenburg 2019 – 75 jaar bevrijd”

Op de Cauberg in Valkenburg staat het Provinciaal Verzetsmonument van Limburg bij de plek, waar op 5 september 1944, vlak voor de bevrijding van Zuid-Limburg, de KP-mannen Sjeng Coenen en Joep Francotte zijn doodgeschoten. In de kapel van dat monument staan de namen van de gesneuvelde verzetsleden op drie muren. Er staan ook mensen bij, die nog na hun bevrijding uit het kamp aan de gevolgen daarvan zijn gestorven.
Tot de gemeente Meerssen behoort ook Ulestraten en dus het gehucht Waterval met de boerderij Wijngaardshof. De boer Jan Frans Antoon Horsmans was lid van de Knokploeg Zuid-Limburg en in zijn boerderij was het hoofdkwartier van die knokploeg gevestigd. Tot er opeens, op Dolle Dinsdag (5 september 1944), het bericht kwam, dat er terugtrekkende Duitse militairen moesten worden ingekwartierd. Sjeng Coenen en Joep Francotte, die zojuist met succes hadden meegedaan aan de bevrijding van 80 gevangenen in Maastricht, moesten er in allerijl naar toe om een paar gestolen Duitse voertuigen in het bos te verbergen. Toen ze terug kwamen op de boerderij, vielen ze op en werden gearresteerd. Dat was het begin van een lijdensweg door Valkenburgse hotels, waar de officieren waren gehuisvest. Tenslotte zijn ze op de Cauberg in Valkenburg doodgeschoten.
Zie ook Twee verzetsmensen gefusilleerd op de Cauberg
Zie ook de lijst van personen, die tijdens de oorlog in het rayon Valkenburg een rol hebben gespeeld

Valkenburg – 6 pers.   ⇒Alle Limburgse gesneuvelden
Cobbenhaegen,
Frans A.
∗ 1921-10-18
Valkenburg
† 1944-12-20
Buchenwald
Valkenburg - ongeorganiseerd verzet - PTT. Ongehuwd, gearresteerd (datum onbekend) in Keulen wegens het smokkelen van brieven naar Nederland, overleden 20-12-1944 in het concentratiekamp Kdo. Langenstein-Zwieberge, Buchenwald, begraven Quedlinburg, Hauptfriedhof. Is 23 jaar geworden.
Zie gedenksteen voormalig postkantoor: oorlogsslachtoffers onder postbeambten in Valkenburg.
Meer in het verhaal Verzet in Valkenburg
Frans A. Cobbenhaegen op de lijst van personen die tijdens de bezetting belangrijk waren voor Valkenburg.
muur: rechts, regel 27-01
Gronden, van der
Gerrit J.
∗ 1895-12-13
Dordrecht
† 1943-01-02
Neuengamme
Maastricht - Valkenburg - CPN - vroeg verzet - pers - Chauffeur en monteur bij de GGD (Gemeentelijke Geneeskundige dienst). verspreidde in de eerste functie ook veboden lectuur. Hij hielp mensen die gezocht werden, weg te komen en gaf zo nodig medische hulp. Dit alles in samenwerking met zijn broer A.C. van der Gronden. Bron ARCH00347.148, zie link hieronder.
Foto bovendien bij oorlogsgravenstichting.nl
Chauffeur-, gehuwd, verzorgde joodse onderduikers, gearresteerd 13-1-1942
Fred Cammaert schrijft in hoofdstuk 10: „maakte in zijn garage aan de Heugemer Weg in Maastricht stencils van De Vonk, de Limburgse editie van De Waarheid.“ … „lid van de Gemeentelijke Luchtbeschermingsdienst.“ … Gearresteerd „op 13 januari 1942“ … „Hij bezweek op 5 december 1942 in het concentratiekamp Neuengamme“ (bij Hamburg), is 47 jaar geworden. Zijn broer A.C. van der Gronden werkte mee in het Rayon Valkenburg van de LO.
muur: rechts, regel 26-03
Hout, van
Jan
∗ 1908-10-17
Valkenburg
† 1945-02-22
Neuengamme
Deze persoon staat (nog?) niet op de muren van de kapel. - Valkenburg - onderduiker - Wielerprof van 1932 tot 1940. Op 25 augustus 1933 reed hij op de baan van Roermond een werelduurrecord van 44,588 kilometer. Sloot na de invasie door de Duitsers zijn café in Eindhoven en ging met zijn vrouw Anneke (1916-2012) in het verzet, o.a. om onderduikers te helpen. Werd bij een controle in het natuurzwembad „De ijzeren man“ betrapt.
Deze persoon staat (nog?) niet op de muren van de kapel.04-13
Nijst,
Charles Joseph
∗ 1916-03-05
Kerkrade
† 1944-01-18
KZ Groß-Beeren, Kreis Teltow
Valkenburg - vroeg verzet - pers - Student. In Het Land van Valkenburg stond: „Hij weigerde loyaliteitsverklaring te ondertekenen en dook onder. Gearresteerd (datum onbekend) wegens het verspreiden van illegale lektuur.“
Bij de Oorlogsgraven­stichting staat een bronnenlink waar hij vermeld wordt als student aan de Katholieke Economische Hoogeschool te Tilburg. Verder staat er, in tegenstelling tot het hierboven vermelde: „Te werk gesteld bij de Arado Flugzeug Werke te Brandenburg a.d. Havel. Werd op 6 october 1943 gearresteerd. Aanleidig was een uitlating in een begin September gehouden particulier gesprek. Hij werd tot twee maanden gevangenis veroordeeld. Omstreeks 15 December ontving de familie bericht van het Zweedsche Gezantschap dat Nyst niet was vrijgelaten, doch overgebracht naar een Arbeitserziehungslager te Gross Beeren en vandaar naar het Konzentrationslager te Sachsenhausen bij Oranienburg. Op 18 Februari 1944 werd intusschen aan de familie te Maastricht medegedeeld, dat hij op 18 Januari 1944 in Gross Beeren aan ‘Herzschwäche’ was bezweken.“
Meer in het verhaal Verzet in Valkenburg
Charles Joseph Nijst op de lijst van personen die tijdens de bezetting belangrijk waren voor Valkenburg.
muur: rechts, regel 26-04
Rocks/Roks,
Jan Joseph
∗ 1883-05-21
Sibbe
† 1944-03-03
Natzweiler-Struthof
Valkenburg - vroeg verzet - Groep Erkens - Lid van de vroege verzetsgroep Erkens in Maastricht, medeeigenaar van het pension Samoshuis, het latere Parkhotel Rooding / Atlanta. Nic Erkens heeft een tijd bij hem ondergedoken gezeten. Gearresteerd in Valkenburg op 19-11-1942 in het kader van het Hannibalspiel, beschuldigd van het verspreiden van verzetslectuur. Piet Roks kwam door omstandigheden te laat thuis, zag de overvalwagens voor hun huis staan en kon bijtijds ontkomen. Jan Joseph is overleden in het Nacht und Nebel kamp Natzweiler (Elzas) op 3 maart 1944.
Bidprentje (let op de spelling!)
De gevallenen van Valkenburg
Meer in het verhaal Verzet in Valkenburg
Jan Joseph Rocks/Roks op de lijst van personen die tijdens de bezetting belangrijk waren voor Valkenburg.
muur: rechts, regel 27-02
Soesman,
Gerard L.R.
∗ 1922-06-23
Valkenburg
† 1945-01-21
Auschwitz/Oświęcim
Maastricht - Valkenburg - CPN - Jood - vroeg verzet - pers - Staat in de Erelijst van gevallenen 1940 - 1945, in de kategorie Verzet, maar niet vanwege zijn Joodse vader, Jacob Soesman. Vanwege zijn niet-Joodse moeder Christina Johanna Maria Prick werd hij misschien door de Joodse gemeenschap in Valkenburg ook als niet-Joods beschouwd. Maar toch staat hij op de site van het Joods Monument, met de beschrijving „Gerhard Lodewijk Robertus Soesman, die de middelbare handelsschool had gevolgd, woonde in Maastricht. Hij werkte ondergronds voor de Nederlandse communistische partij (CPN). Hij verspreidde kranten, waaronder De Vonk. Door toedoen van de V-man (informant) Engwirda werd hij op 24 januari 1942 in Maastricht gevangen genomen. Hij werd opgesloten in de gevangenis in Maastricht en vervolgens via het concentratiekamp Vught naar Auschwitz gedeporteerd.”
Zie ook Genealogie Soesman
Meer in het verhaal Verzet in Valkenburg
Gerard L.R. Soesman op de lijst van personen die tijdens de bezetting belangrijk waren voor Valkenburg.
muur: links, regel 35-04