Gesneuvelden van het verzet in Nederlands Limburg
Menu text, no JavaScript Log in  Deze pagina in het NederlandsDiese Seite auf DeutschThis page in English - ssssCette page en FrançaisEsta página em Portuguêsnaar boventerug
 

Gesneuvelden van het verzet in Nederlands Limburg

vorigebackvolgende

Groep Smit

De vroegste gegevens over de groep Smit dateren van eind 1940 en begin 1941. De groep was in de Oostelijke Mijnstreek actief. Net als de andere vroege verzetsformaties in Limburg, behalve die van de CPN, ging het ook hier in het begin vooral om sinds de bezetting gedemobiliseerde beroepsmilitairen, voornamelijk afkomstig uit het vooroorlogse 13e Regiment Infanterie, een regiment waarin vooral uit Zuid-Limburg afkomstige militairen hadden gediend en waarvan ook Smit deel had uitgemaakt. Zij hadden contacten met de groepen Dresen in Maastricht en Bongaerts in Heerlen en ontplooiden dezelfde activiteiten. Dat was in het begin vooral het verspreiden van verboden drukwerken, waaronder “Het Vrije Volk”, een regionaal krantje waarin onder andere de chirurg Karel van Berckel schreef. Vanaf het voorjaar van 1941 legde de groep-Smit zich ook toe op het vergaren van inlichtingen en het verzamelen en kopen van wapens, munitie en explosieven.
Sinds de arrestatie van Pierre Dresen eind 1941 wist de SiPo van het bestaan van de groep maar wilde nog niet ingrijpen, omdat men te weinig wist.
De uit Duitse ouders geboren Nederlander H.M.J. Thelen, oud-militair en mijnwerker op de Oranje Nassau IV, sloot zich in de tweede helft van 1941 bij de groep-Smit aan. In september of oktober schreef hij een brief aan de Duitse gevolmachtigde voor de provincie Limburg, Schmidt, waarin hij kond deed van zijn bevindingen. Over zijn motieven staat niets vast. Schmidt droeg de zaak over aan Nitsch van de SiPo, die Thelen opdracht gaf bewijsmateriaal te verzamelen. Het dossier-Smit werd dikker en dikker.
Op 2 februari 1942 werd bijna de hele groep Smit gearresteerd. Op 16 juli 1942 werden Smit en Treuen ter dood veroordeeld en de andere leden van de groep tot opsluiting in een concentratiekamp.
Bron: Cammaert, hoofdstuk II, §III. De groep-Smit, p. 107 e.v.

xxxx

Groep Smit – 10 pers.   ⇒Alle Limburgse gesneuvelden
Bruls,
Léon Antoine
Leo
∗ 1912-02-06
Sittard
† 1945-04-17
Dresden
Sittard - vroeg verzet - Groep Smit - politie - Leo Bruls uit Sittard was vliegtuigmecanicien en vliegenier bij de Militaire Luchtvaartafdeling in Soesterberg. [1]
Tegenwoordig heet dat de Koninklijke Luchtmacht.
Na de capitulatie in mei 1940 werd hij lid van de mijnpolitie op de Staatsmijn Maurits. Hij had van tevoren …

muur: rechts, regel 17-04
Diederen,
Karel Joseph
∗ 1917-10-10
Hoensbroek
† 1943-03-02
KZ Sachsenhausen, Oranienburg
Hoensbroek - vroeg verzet - pers - Groep Smit - In zijn jonge jaren was hij actief in de jeugdbeweging. Hij was los werkman van beroep toen hij werd opgeroepen voor zijn dienstplicht. Vanaf 2 september 1937 bij het 3e Regiment Bereden Veld Artillerie, waar hij opklom tot de rang van wachtmeester. Na de capitulatie van het Nederlandse leger in …

muur: midden, regel 11-02
Giebels,
Jo
∗ 1909-09-06
Linne
† 1944-04-05
Bergen Belsen
Brunssum - vroeg verzet - pers - Groep Smit - De onderwijzer J.M.R. Giebels was lid van de groep-Smit. De kosten van de wapenaankopen bestreed men met de opbrengst van de verkoop van foto’s van de koninklijke familie. De Britse R.A.F. wierp die regelmatig af, waarna Giebels, mijnhulpopzichter A.M. van Puffelen uit Brunssum en fotograaf …

muur: links, regel 05-03
Haan,
M.J. (Sjef)
∗ 1921-08-23
Schaesberg
† 1944-04-18
KZ Sachsenhausen, Oranienburg
Schaesberg - vroeg verzet - Groep Smit - Mijnwerker op de Oranje-Nassau IV, gearresteerd op 02-02-1942, tuchthuisstraf. Omgekomen t.g.v. bombardement op Oranienburg (Cammaert hoofdstuk II: Bijlage V Arrestaties in de groep-Smit)
 …

muur: rechts, regel 13-02
Janssen,
Sjef
∗ 1923-01-13
Heerlen
† 1943-03-29
Hamburg-Neuengamme
Heerlen - vroeg verzet - Groep Smit - Joseph Jean Elise Janssen was mijnbeamte [1.1], lid van de groep Smits en de internationale verzetsgroep en ontsnappingsroute Dutch-Paris [2], net als zijn oom Joseph Lejeune en Jean Caubo
Gearresteerd op 2 februari 1942 en …

muur: links, regel 15-05
Leclou,
Paul
∗ 1921-02-28
Voerendaal
† 1945-04-29
Nordhausen
Voerendaal - vroeg verzet - pers - Groep Smit - Paul Leon Willem Antoon Leclou zat op de Middelbare Technische School. Gearresteerd op 2 februari 1942, veroordeeld in Amsterdam tot tuchthuisstraf. Hij is bezweken in het kamp Dora (Nordhausen) op 29 april 1945, d.w.z. na de bevrijding van dat kamp.
  •  …

muur: rechts, regel 35-04
Smit,
Sjef
∗ 1916-09-09
Roermond
† 1942-09-17
Amsterdam
Heerlen - vroeg verzet - Groep Smit - politie - Jef Smit was voor de oorlog beroepsmilitair, koos na de demobilisatie in juli 1940 voor een dienstverband bij de marechaussee in Heerlen. Lang hield hij het er niet vol. Het was hem een doorn in het oog dat het openbaar optreden van N.S.B.-ers en andere pro-Duitse elementen ongestraft bleef. …

muur: links, regel 19-02
Spreksel,
Charles
∗ 1916-07-03
Heerlen
† 1945-01-07
KZ Schömberg, KZ Natzweiler
Heerlen - vroeg verzet - pers - Groep Smit - Oud-militair en etaleur. Verspreidde in het begin illegale bladen en stencils, die door kapelaan E. Hennekens uit Valkenburg werden geleverd. Zij kregen in toenemende mate steun van jongeren, voornamelijk familieleden en …

muur: links, regel 19-03
Treuen,
Theo
∗ 1914-07-24
Tegelen
† 1942-09-17
Amsterdam
Voerendaal - vroeg verzet - Groep Smit - Het ouderlijk huis van Theodorus Gerardus Johannes Peter Treuen stond in de Maasstraat nr. 43 te Steyl. Hij was slagersknecht bij slagerij Leenders in Voerendaal en tijdens de vooroorlogse mobilisatie militair. In de loop van 1940 wordt hij door de eveneens gedemobiliseerde  …

muur: rechts, regel 35-05
Vlemmings,
Lambert
∗ 1918-11-10
Breda
† 1945-02-23
Dachau
Heerlen - vroeg verzet - pers - Groep Smit - Lambertus Arnoldus Vlemmings was oud-militair en na zijn demobilisatie door de Duitsers in 1940 besteller bij Van Gend & Loos. Verspreidde in het begin illegale bladen en stencils, die door kapelaan Hennekens uit Valkenburg werden …

muur: links, regel 19-04