Gesneuvelden van het verzet in Nederlands Limburg
Menu text, no JavaScript Log in  Deze pagina in het NederlandsDiese Seite auf DeutschThis page in English - ssssCette page en FrançaisEsta página em Portuguêsnaar boventerug
 

Gesneuvelden van het verzet in Nederlands Limburg

Groep Smit

De vroegste gegevens over de groep Smit dateren van eind 1940 en begin 1941. De groep was in de Oostelijke Mijnstreek actief. Net als de andere vroege verzetsformaties in Limburg, behalve die van de CPN, ging het ook hier in het begin vooral om sinds de bezetting gedemobiliseerde beroepsmilitairen, voornamelijk afkomstig uit het vooroorlogse 13e Regiment Infanterie, een regiment waarin vooral uit Zuid-Limburg afkomstige militairen hadden gediend en waarvan ook Smit deel had uitgemaakt. Zij hadden contacten met de groepen Dresen in Maastricht en Bongaerts in Heerlen en ontplooiden dezelfde activiteiten. Dat was in het begin vooral het verspreiden van verboden drukwerken, waaronder “Het Vrije Volk”, een regionaal krantje waarin onder andere de chirurg Karel van Berckel schreef. Vanaf het voorjaar van 1941 legde de groep-Smit zich ook toe op het vergaren van inlichtingen en het verzamelen en kopen van wapens, munitie en explosieven.
Sinds de arrestatie van Pierre Dresen eind 1941 wist de SiPo van het bestaan van de groep maar wilde nog niet ingrijpen, omdat men te weinig wist.
De uit Duitse ouders geboren Nederlander H.M.J. Thelen, oud-militair en mijnwerker op de Oranje Nassau IV, sloot zich in de tweede helft van 1941 bij de groep-Smit aan. In september of oktober schreef hij een brief aan de Duitse gevolmachtigde voor de provincie Limburg, Schmidt, waarin hij kond deed van zijn bevindingen. Over zijn motieven staat niets vast. Schmidt droeg de zaak over aan Nitsch van de SiPo, die Thelen opdracht gaf bewijsmateriaal te verzamelen. Het dossier-Smit werd dikker en dikker.
Op 2 februari 1942 werd bijna de hele groep Smit gearresteerd. Op 16 juli 1942 werden Smit en Treuen ter dood veroordeeld en de andere leden van de groep tot opsluiting in een concentratiekamp.
Bron: Cammaert, hoofdstuk II, §III. De groep-Smit, p. 107 e.v.

Groep Smit – 10 pers.   ⇒Alle Limburgse gesneuvelden
Bruls,
Leo
∗ 1912-02-06
Sittard
† 1945-04-17
Dresden
Sittard - vroeg verzet - Groep Smit - politie - Léon Antoine Bruls uit Sittard was vliegtuigmecanicien. Na de capitulatie werd hij lid van de mijnpolitie op de Staatsmijn Maurits. Daaruit kunnen wij opmaken, dat hij bij de luchtmacht werkte. Ook uit het feit, dat hij de hand had weten te leggen op een aanzienlijke partij wapens, die hij aan Bartels en Dresen leverde. Hij voorzag ook de groep-Smit in Heerlen van wapens. (Cammaert hoofdstuk II, p. 100) Gearresteerd op 17 februari 1942, nadat op 2 februari een groot deel van de groep Smits was opgepakt. Wegens verboden wapenbezit en sabotage veroordeeld tot levenslang tuchthuis; in februari 1945 omgekomen bij vluchtpoging uit kamp (Cammaert II, p. 116, Bijlage V: Arrestaties in de groep-Smit) Dit wijkt af van de opgave door de oorlogsgravenstichting.nl. Daar lezen we bovendien: „Twee Limburgse zwagers komen om door oorlogsgeweld. Léon Bruls overleeft de ontberingen in verschillende Duitse concentratiekampen niet. Hij sterft in het subkamp Dresden van KZ Flossenbürg. Zijn zwager Jan Gerard Marie Hochstenbach (Geboren op 28 november 1923 te Sittard) overlijdt na een aanval met een trekbom op 7 november 1947 te Tasikmalaja in Indonesië.“muur: rechts, regel 17-04
Diederen,
Karel Joseph
∗ 1917-10-10
Hoensbroek
† 1943-03-02
KZ Sachsenhausen, Oranienburg
Hoensbroek - vroeg verzet - pers - Groep Smit - In zijn jonge jaren was hij actief in de jeugdbeweging. Hij was los werkman van beroep toen hij werd opgeroepen voor zijn dienstplicht. Vanaf 2 september 1937 bij het 3e Regiment Bereden Veld Artillerie, waar hij opklom tot de rang van wachtmeester. Na de capitulatie van het Nederlandse leger in mei 1940 werd hij gedemobiliseerd. Werd lid van de Groep Smit, die vooral in het begin oud-militairen aantrok. Zijn vader zegt, dat hij plannen had, naar Engeland te gaan. Volgens het inschrijvingsregister in de gevangenis van Maastricht was hij broodbezorger (bron van dit alles: zijn biografie op heemkundehoensbroek.nl) Volgens erelijst.nl was hij mijnwerker.
Gearresteerd op 13 februari 1942, veroordeeld tot Zuchthausstrafe, tuchthuisstraf, en overleden op 6 maart 1943. (Cammaert hoofdstuk II, Bijlage V, Arrestaties in de groep-Smit) Dergelijke verschillen wat betreft de sterfdatum in een concentratiekamp komen vaak voor. Bijvoorbeeld doordat iemand nog is gezien, nadat de boekhouding van het kamp hem/haar al voor dood had verklaard. Soms is niet eens duidelijk, waar iemand is gestorven, vooral, wanneer dat tegen het einde van de oorlog was. Dan is er meestal ook geen individueel graf.muur: midden, regel 11-02
Giebels,
Jo
∗ 1909-09-06
Linne
† 1944-04-05
Bergen Belsen
Brunssum - vroeg verzet - pers - Groep Smit - De onderwijzer J.M.R. Giebels was lid van de groep-Smit. De kosten van de wapenaankopen bestreed men met de opbrengst van de verkoop van foto’s van de koninklijke familie. De Britse R.A.F. wierp die regelmatig af, waarna Giebels, mijnhulpopzichter A.M. van Puffelen uit Brunssum en fotograaf J. Daniëls uit Maastricht ze vermenigvuldigden. (Cammaert hoofdstuk II, p. 100). Omdat de groep-Smit zich ook met de verspreiding van illegale drukwerken bezighield, mogen we aannemen, dat zij ook andere dingen vermenigvuldigden. Arrestatie, net als bijna de hele groep, op 17 februari 1942. Tot „tuchthuisstraf“ veroordeeld.
Zie ook: Arrestaties in de groep-Smit (Cammaert hoofdstuk II, p. 118)muur: links, regel 05-03
Haan,
M.J. (Sjef)
∗ 1921-08-23
Schaesberg
† 1944-04-18
KZ Sachsenhausen, Oranienburg
Schaesberg - vroeg verzet - Groep Smit - Mijnwerker op de Oranje-Nassau IV, gearresteerd op 02-02-1942, tuchthuisstraf. Omgekomen t.g.v. bombardement op Oranienburg (Cammaert hoofdstuk II: Bijlage V Arrestaties in de groep-Smit)
https://www.4en5mei.nl/oorlogsmonumenten/zoeken/2136/schaesberg-oorlogsmonumentmuur: rechts, regel 13-02
Janssen,
Sjef
∗ 1923-01-13
Heerlen
† 1943-03-29
Hamburg-Neuengamme
Heerlen - vroeg verzet - Groep Smit - Joseph Jean Elise Janssen was mijnbeamte, lid van de groep Smits en de internationale verzetsgroep en ontsnappingsroute Dutch-Paris, net als zijn oom Joseph Lejeune en Jean Caubomuur: links, regel 15-05
Leclou,
Paul
∗ 1921-02-28
Voerendaal
† 1945-04-29
Nordhausen
Voerendaal - vroeg verzet - pers - Groep Smit - Paul Leon Willem Antoon Leclou zat op de Middelbare Technische School. Gearresteerd op 2 februari 1942, veroordeeld in Amsterdam tot tuchthuisstraf. Hij is bezweken in het kamp Dora (Nordhausen) op 29 april 1945, d.w.z. na de bevrijding van dat kamp.muur: rechts, regel 35-04
Smit,
Sjef
∗ 1916-09-09
Roermond
† 1942-09-17
Amsterdam
Heerlen - vroeg verzet - Groep Smit - politie - Jef Smit was voor de oorlog beroepsmilitair, koos na de demobilisatie in juli 1940 voor een dienstverband bij de marechaussee in Heerlen. Lang hield hij het er niet vol. Het was hem een doorn in het oog dat het openbaar optreden van N.S.B.-ers en andere pro-Duitse elementen ongestraft bleef. Toen bovendien duidelijk werd dat anti-N.S.B.-sentimenten de kop moesten worden 107 ingedrukt, was voor hem de maat vol. Hij verloor het vertrouwen in de leiding van de marechaussee en in het voorjaar van 1941 nam hij ontslag. Op 19 juni trad hij als bankwerker in dienst van de Oranje Nassaumijn waar hij dynamietstaven achterover drukte voor het plegen van sabotageacties.(Cammaert II, p. 107)
Hij zocht en vond contact met voormalige militairen en anderen die zo dachten als hij, in de mijnen en daarbuiten. Zo ontstond de Groep Smit.
Smit is gefusilleerd en werd herbegraven op 17 mei 1954 in Maastricht in graf R 20b op de Gemeentelijke begraafplaats aan de Tongerseweg, ererotonde R: graven van 6 omgekomen Limburgse verzetsmensen.muur: links, regel 19-02
Spreksel,
Charles
∗ 1916-07-03
Heerlen
† 1945-01-07
KZ Schömberg, KZ Natzweiler
Heerlen - vroeg verzet - pers - Groep Smit - Oud-militair en etaleur. Verspreidde in het begin illegale bladen en stencils, die door kapelaan E. Hennekens uit Valkenburg werden geleverd. Zij kregen in toenemende mate steun van jongeren, voornamelijk familieleden en goede vrienden. Tegen het einde van 1940 hadden de middelbare scholieren A.J.A. Rameckers, P.L.W.A. Leclou en H.H. Baeten een illegaal groepje gevormd.(Cammaert hoofdstuk II, pp. 109 -110) Volgens bidprentje gearresteerd op 2 feb. 1942 en via Maastricht, Amsterdam, Amersfoort, Vught, Buchenwald, Natzweiler, Dachau, Ottobrünn in Dautmergen beland, waar hij op 6 jan. 1945 stierf.
Akte van overlijden op oorlogsbronnen.nlmuur: links, regel 19-03
Treuen,
Theo
∗ 1914-07-24
Tegelen
† 1942-09-17
Amsterdam
Voerendaal - vroeg verzet - Groep Smit - Het ouderlijk huis van Theodorus Gerardus Johannes Peter Treuen stond in de Maasstraat nr. 43 te Steyl. Hij was slagersknecht bij slagerij Leenders in Voerendaal en tijdens de vooroorlogse mobilisatie militair. In de loop van 1940 wordt hij door de eveneens gedemobiliseerde Jozef Smit benaderd. Via Theo Treuen worden ook de scholieren Paul Leclou, A. Rameckers en H.H Baeten in de groep opgenomen. (Cammaert II, pp. 109-110) Een infiltrant verraadt de groep Smit aan de Duitsers. Theo werd gearresteerd in de slagerij. Op 16 juli 1942 worden Smit en Treuen in Amsterdam ter dood veroordeeld en de andere leden van hun groep tot opsluiting in een concentratiekamp.muur: rechts, regel 35-05
Vlemmings,
Lambert
∗ 1918-11-10
Breda
† 1945-02-23
Dachau
Heerlen - vroeg verzet - pers - Groep Smit - Lambertus Arnoldus Vlemmings was oud-militair en na zijn demobilisatie door de Duitsers in 1940 besteller bij Van Gend & Loos. Verspreidde in het begin illegale bladen en stencils, die door kapelaan Hennekens uit Valkenburg werden geleverd. „Vanaf het voorjaar van 1941 legde de groep-Smit zich ook toe op het vergaren van inlichtingen en het verzamelen en kopen van wapens, munitie en explosieven. Met de leiding hiervan belastte Smit L. Vlemmings.“ (Cammaert hoofdstuk II, p. 110). Gearresteerd op 02-02-1942, veroordeeld tot 12 jaar tuchthuis, overleden te Dachau 23-02-1945.muur: links, regel 19-04