Groep Smit
text, no JavaScript Log in  Deze pagina in het NederlandsDiese Seite auf DeutschThis page in English - ssssCette page en FrançaisEsta página em Portuguêsnaar boventerug

Limburg 1940-1945,
Hoofdmenu

  1. Mensen
  2. Gebeurtenissen/ Achtergronden
  3. Verzetsgroepen
  4. Steden & Dorpen
  5. Concentratiekampen
  6. Valkenburg 1940-1945

1940-1945. Het verzet in Nederlands Limburg

vorigebackvolgende

Groep Smit

De vroegste gegevens over de groep Smit dateren van eind 1940 en begin 1941. De groep was in de Oostelijke Mijnstreek actief. Net als de andere vroege verzetsformaties in Limburg, behalve die van de CPN, ging het ook hier in het begin vooral om sinds de bezetting gedemobiliseerde beroepsmilitairen, voornamelijk afkomstig uit het vooroorlogse 13e Regiment Infanterie, een regiment waarin vooral uit Zuid-Limburg afkomstige militairen hadden gediend en waarvan ook Smit deel had uitgemaakt. Zij hadden contacten met de groepen Dresen in Maastricht en Bongaerts in Heerlen en ontplooiden dezelfde activiteiten. Dat was in het begin vooral het verspreiden van verboden drukwerken, waaronder “Het Vrije Volk”, een regionaal krantje waarin onder andere de chirurg Karel van Berckel schreef. Vanaf het voorjaar van 1941 legde de groep-Smit zich ook toe op het vergaren van inlichtingen en het verzamelen en kopen van wapens, munitie en explosieven.
Sinds de arrestatie van Pierre Dresen eind 1941 wist de SiPo van het bestaan van de groep maar wilde nog niet ingrijpen, omdat men te weinig wist.
De uit Duitse ouders geboren Nederlander H.M.J. Thelen, oud-militair en mijnwerker op de Oranje Nassau IV, sloot zich in de tweede helft van 1941 bij de groep-Smit aan. In september of oktober schreef hij een brief aan de Duitse gevolmachtigde voor de provincie Limburg, Schmidt, waarin hij kond deed van zijn bevindingen. Over zijn motieven staat niets vast. Schmidt droeg de zaak over aan Nitsch van de SiPo, die Thelen opdracht gaf bewijsmateriaal te verzamelen. Het dossier-Smit werd dikker en dikker.
Op 2 februari 1942 werd bijna de hele groep Smit gearresteerd. Op 16 juli 1942 werden Smit en Treuen ter dood veroordeeld en de andere leden van de groep tot opsluiting in een concentratiekamp.
Op deze website vindt u als speciaal thema het verzet in Valkenburg. Daar hebben twee leden van de groep de kampen overleefd: kapelaan Hennekens en veldwachter Van Roy

Bronnen:

  1. Dr. Fred Cammaert, Het Verborgen Front Geschiedenis van de georganiseerde illegaliteit in de provincie Limburg tijdens de Tweede Wereldoorlog, Groningen 1994, Hoofdstuk 2 De eerste militair-civiele verzetsformaties, §III. De groep-Smit, p. 107 e.v.
  2. Harry van Dijck Een verraderlijke geschiedenis uit Heerlen over Charles Spreksel en de groep Smit, uit: Themanummer Tweede Wereldoorlog van MijnStreek, 2019 Nr.3, p. 4 ff.
    Uitgave Stichting Historische Kring ’Het Land van Herle’

De Limburgse gesneuvelden

Groep Smit – 12 pers.

Bruls,
Léon Antoine
Leo
∗ 1912-02-06
Sittard
† 1945-04-17
Dresden
- Vroeg verzet - Groep Smit - Sittard - Politie -

Leo Bruls uit Sittard was vliegtuigmecanicien en vliegenier bij de Militaire Luchtvaartafdeling in Soesterberg. [1]
Tegenwoordig heet dat de Koninklijke Luchtmacht.
Na de …
muur: rechts, regel 17-04
Diederen,
Karel Joseph
∗ 1917-10-10
Hoensbroek
† 1943-03-02
KZ Sachsenhausen, Oranienburg
- Ondergrondse pers - Vroeg verzet - Groep Smit - Hoensbroek -

In zijn jonge jaren was hij actief in de jeugdbeweging. Hij was los werkman van beroep toen hij werd opgeroepen voor zijn dienstplicht. Vanaf 2 september 1937 bij het 3e Regiment Bereden Veld …
muur: midden, regel 13
Giebels,
Jo
∗ 1909-09-06
Linne
† 1944-04-05
Bergen Belsen
- Ondergrondse pers - Vroeg verzet - Brunssum - Groep Smit -

De onderwijzer J.M.R. Giebels was lid van de groep-Smit. De kosten van de wapenaankopen bestreed men met de opbrengst van de verkoop van foto’s van de koninklijke familie. De Britse R.A.F. wierp …

muur: links, regel 05-03
Haan,
M.J. (Sjef)
∗ 1921-08-23
Schaesberg
† 1944-04-18
KZ Sachsenhausen, Oranienburg
- Vroeg verzet - Groep Smit - Schaesberg -

Mijnwerker op de Oranje-Nassau IV, gearresteerd op 02-02-1942, tuchthuisstraf. Omgekomen t.g.v. bombardement op Oranienburg (Cammaert hoofdstuk II: Bijlage V Arrestaties in de groep-Smit)

muur: rechts, regel 13-02
Hennekens,
G. Hub
∗ 1909-02-15
Sittard
† 1970-11-26
Heerlen
- De geestelijken - Groep Smit - Valkenburg - Vroeg verzet - Overlevenden -

Hub Hennekens is priester gewijd op 13 maart 1937, kapelaan Berg en Terblijt vanaf september 1937, kapelaan aan de St. Nicolaas & Barbaraparochie in Valkenburg vanaf mei 1939, pastoor in Rothem …

Janssen,
Sjef
∗ 1923-01-13
Heerlen
† 1943-03-29
Hamburg-Neuengamme
- Dutch-Paris - Vroeg verzet - Groep Smit - Heerlen -

Joseph Jean Elise Janssen was mijnbeamte [1.1], lid van de groep Smits en de internationale verzetsgroep en ontsnappingsroute Dutch-Paris [2], net als zijn oom Joseph Lejeune en
muur: links, regel 15-05
Leclou,
Paul Leon Willem Antoon
Paul
∗ 1921-02-28
Voerendaal
† 1945-04-29
Dora-Mittelbau (Nordhausen)
- Vroeg verzet - Groep Smit - Voerendaal - Ondergrondse pers - Dwangarbeid -

Paul Leclou zat op de Middelbare Technische School.
Cammaert schrijft over de situatie in Voerendaal in 1940:
Oud-militairen als Th.G.H. Treuen, L.A. Vlemmings, C. Spreksel, …
muur: rechts, regel 34-04
Roy, van
Hubertus Andreas
∗ 1893-03-09
Nederweert
† 1981-11-24
Valkenburg
- Vroeg verzet - Politie - Valkenburg - Overlevenden - Groep Smit -

Veldwachter in Valkenburg tot zijn ontslag in december 1941. Was lid van de vroege verzetsgroep Smit in Heerlen. De vroegste …
Smit,
Joseph
Sef
∗ 1916-09-09
Roermond
† 1942-09-17
Amsterdam
- Vroeg verzet - Groep Smit - Politie - Heerlen - Inlichtingenwerk -

Sef Smit was voor de oorlog beroeps­sergeant bij het 13e Regiment Infanterie. [1] koos na de demobilisatie in juli 1940 voor een dienstverband bij de marechaussee in Heerlen. Lang hield …

muur: links, regel 19-02
Spreksel,
Charles
∗ 1916-07-03
Heerlen
† 1945-01-07
KZ Schömberg, KZ Natzweiler
- Ondergrondse pers - Vroeg verzet - Groep Smit - Heerlen -

Charles Spreksel was de zoon van aannemer Frans Spreksel en Agnes Schepens en sinds zijn demobilisatie werkte hij als chef-etaleur bij warenhuis Schunck in Heerlen. [4]
Hij verspreidde in …

muur: links, regel 19-03
Treuen,
Theo
∗ 1914-07-24
Tegelen
† 1942-09-17
Amsterdam
- Vroeg verzet - Groep Smit - Voerendaal -

Het ouderlijk huis van Theodorus Gerardus Johannes Peter Treuen stond in de Maasstraat nr. 43 te Steyl. Hij was slagersknecht bij slagerij Leenders in Voerendaal en tijdens de vooroorlogse …

muur: rechts, regel 35-05
Vlemmings,
Lambert
∗ 1918-11-10
Breda
† 1945-02-23
Dachau
- Ondergrondse pers - Vroeg verzet - Groep Smit - Heerlen -

Lambertus Arnoldus Vlemmings was oud-militair en na zijn demobilisatie door de Duitsers in 1940 besteller bij Van Gend & Loos. Verspreidde in het begin illegale bladen en stencils, die door
muur: links, regel 19-04