Gesneuvelden van het verzet in Nederlands Limburg
Menu text, no JavaScript Log in  Deze pagina in het NederlandsDiese Seite auf DeutschThis page in English - ssssCette page en FrançaisEsta página em Portuguêsnaar boventerug
 

Gesneuvelden van het verzet in Nederlands Limburg

vorigebackvolgende

Politie


Voormalig politiebureau Valkenburg

Politie – 20 pers.   ⇒Alle Limburgse gesneuvelden
Beerman,
Wilhelmus Adrianus
Wim
∗ 1909-08-20
Amsterdam
† 1944-06-06
Overveen
Deze persoon staat (nog?) niet op de muren van de kapel. - Nijmegen - politie - De buitenrand van Limburg - Wilhelmus Adrianus Beerman was politiefotograaf en agent-rechercheur.
Hij was in de Tweede Wereldoorlog lid van een verzetsgroep waarbinnen een aantal Nijmeegse politiemensen actief waren. De groep pleegde een aanslag op de verrader Ederveen op de Daalseweg op 24 september, omdat die teveel wist. Maar Ederveen kon ontsnappen en de Duitsers waarschuwen. Hierna werden op 27 september tientallen mensen gearresteerd en op 6 juni 1944 werden de vijf voornaamste leden van deze verzetsgroep gefusilleerd in de duinen bij Overveen.

Bongaerts,
Charles M.H.J.
∗ 1909-08-07
Venlo
† 1944-11-23
KZ Ladelund, KZ Neuengamme
Heerlen - vroeg verzet - pers - Ordedienst - Netw. Bongaerts - politie - Getrouwd met Trees (Theresa) Dahmen. Charles Bongaerts vocht in 1940 tijdens de vijfdaagse slag om Nederland als eerste luitenant der reserve aan de zwaar bevochten "Grebbenberglinie", die standhield tot de capitulatie. Na zijn demobilisatie werd hij eerst inspecteur van politie, later brandweercommandant in Heerlen. Hij was niet van plan, pas in actie te komen als de Duitsers waren vertrokken en bouwde binnen de brandweer en de OD een actieve verzetsgroep, die ook via zijn netwerk van oud-militairen begon met hulp aan uit Duitsland ontsnapte krijgsgevangenen.
Charles Bongaerts hield eens een Duits militair konvooi tegen en liet, onder het voorwendsel dat hij dringend ergens heen moest, een monteur zijn brandweerauto repareren terwijl drie Amerikaanse vliegeniers achterin zaten. (Joseph Marie Phillipe Bongaerts DFC, FC, OHK1)
Hij was voor de oorlog journalist bij het Limburgsch Dagblad in Heerlen geweest. Hij richtte samen met enkele anderen Het Vrije Volk op, niet te verwarren met het gelijknamige naoorlogse dagblad. Het was vooral gericht op mijnwerkers en was zeer goed geïnformeerd, omdat ze overal mensen hadden zitten, zelfs bij de SiPo in Maastricht! (Cammaert XI, p. 1077)
Later kwamen er naast de ontsnapte krijgsgevangenen andere vluchtelingen bij, zoals Joden. Als gevolg van infiltratie in de groep-Bongaerts door Vastenhout (Englandspiel) werden op 16 november 1943 Peeters, Reijnders en J.M.W. Clevis opgepakt. Van Megen werd op 5 april 1945 in het Duitse Dohnson doodgeschoten. Peeters overleed op 24 juni 1947 in Venlo. Hij was de ontberingen van het kamp Buchenwald niet meer te boven gekomen. Clevis kwam in mei 1944 vrij, Reijnders pas na de oorlog.
Bronnen: Traces of War en Cammaert p. 2-85, 3-136, 3-142 en vooral: Hoofdstuk IV §III. De groep-Bongaerts verstrikt in het Englandspiel: de affaire Vastenhout.
muur: links, regel 16-01
Bots,
Theo J.
∗ 1905-02-28
Leiden
† 1944-05-05
Roermond
Roermond - L.O. - politie - Hoofdinspecteur. „Naast de medewerking van L.O.-zijde en het daaraan gekoppeld hulpapparaat voor vluchtelingen was de bijdrage van enkele Roermondse politiebeambten van belang, onder wie Th.J. Bots. Zij traden in het voetspoor van Bouman c.s. en legden in samenwerking met de L.O.-districtsleiding nieuwe verbindingen, onder andere met pilotenhelpers in Eindhoven…
Als gevolg van de bekentenissen van één of meer medewerkers van de groep-Bongaerts werden Bots, Heiligers en Munten op dinsdag 29 februari 1944 door de Sipo-beambten Nitsch en W. Meyer in hechtenis genomen. Inspecteur Bots overleed kort na zijn vrijlating.“ (Cammaert IV, p. 301)
Hij ligt begraven op de Gemeentelijke Begraafplaats Kapel in ’t Zand te Roermond.
muur: rechts, regel 04-03
Bruls,
Leo
∗ 1912-02-06
Sittard
† 1945-04-17
Dresden
Sittard - vroeg verzet - Groep Smit - politie - Léon Antoine Bruls uit Sittard was vliegtuigmecanicien. Na de capitulatie werd hij lid van de mijnpolitie op de Staatsmijn Maurits. Daaruit kunnen wij opmaken, dat hij bij de luchtmacht werkte. Ook uit het feit, dat hij de hand had weten te leggen op een aanzienlijke partij wapens, die hij aan Bartels en Dresen leverde. Hij voorzag ook de groep-Smit in Heerlen van wapens. (Cammaert hoofdstuk II, p. 100) Gearresteerd op 17 februari 1942, nadat op 2 februari een groot deel van de groep Smits was opgepakt. Wegens verboden wapenbezit en sabotage veroordeeld tot levenslang tuchthuis; in februari 1945 omgekomen bij vluchtpoging uit kamp (Cammaert II, p. 116, Bijlage V: Arrestaties in de groep-Smit) Dit wijkt af van de opgave door de oorlogsgravenstichting.nl. Daar lezen we bovendien: „Twee Limburgse zwagers komen om door oorlogsgeweld. Léon Bruls overleeft de ontberingen in verschillende Duitse concentratiekampen niet. Hij sterft in het subkamp Dresden van KZ Flossenbürg. Zijn zwager Jan Gerard Marie Hochstenbach (Geboren op 28 november 1923 te Sittard) overlijdt na een aanval met een trekbom op 7 november 1947 te Tasikmalaja in Indonesië.“
muur: rechts, regel 17-04
Colleije (Colleye),
Joseph
∗ 1921-07-27
Eys (Wittem)
† 1949-01-25
Nijmegen
Simpelveld - ongeorganiseerd verzet - politie - Josephus Hubertus Theodorus (Jozef) Colleije is na de bevrijding overleden als gevolg van de in de gevangenissen en kampen opgelopen verzwakking en uitputting en vervolgens begraven te Eys. Daar zijn ouders nadien in Simpelveld kwamen te wonen, is hij hier ook aangemerkt als oorlogsslachtoffer. Eind jaren ’30, begin ’40 was hij in het kunstatelier voor keramiek in Tegelen. Aan een oproep om gevolg te geven aan de Arbeitseinsatz wilde hij ontkomen, reden waarom hij zich aanmeldde voor de politieopleiding in Schalkhaar, waar hem duidelijk werd dat hij voorzichtig moest zijn met het uiten van zijn opvattingen. Na deze opleiding werd hij wachtmeester bij de politie. Ook hield hij zich bezig met de illegaliteit, vooral om mensen in nood de helpende hand te bieden. Zich bewust van de gevaren die hij daarbij liep, werkte hij bij voorkeur alleen. Hij hielp om krijgsgevangenen, piloten, studenten en Joden in veiligheid te brengen.
muur: rechts, regel 17-01
Dusink,
Lubbert
Lambert
∗ 1907-04-28
’s-Gravenhage
† 1945-05-24
Ludwigslust
Nederweert - L.O. - politie - Lubertus Hindrikus Johannes Dusink woonde onder andere in Nederweert, waar hij gemeenteveldwachter was. Op 10 maart 1943 werd hij in verband met de reorganisatie van het politiekorps overgeplaatst naar Mierlo-Hout. Hij bleef in contact met Nederweert. Voorzien van de nodige papieren bracht hij van daar begin 1944 samen met een collega een geboeide joodse onderduiker, Max Noach, zogenaamd als gevangene met de trein naar Dordrecht, op weg naar een beter onderduikadres. In de drukte op het stationsplein werd Max vrijgelaten. (http://www.stolpersteine-dordrecht.nl/het_voorbije_joodse_dordrecht_Max_Noach.html).
In juni 1944 moesten twee collega’s Pierre Dorssers, een echte arrestant (wegens verboden wapenbezit) naar Maastricht brengen, eveneens met de trein. Die nam de benen toen de politiemensen even een andere kant op keken. De precieze omstandigheden zijn niet bekend. De SiPo liet het daar niet bij zitten. Dezelfde avond werden de twee „onoplettenden“, Herman Kroezen en K.W.L.A. Wering naar Maastricht ontboden voor nadere uitleg, maar ook opper Josephs en marechaussee Dusink. Zij werden vermoedelijk door burgemeester Rösener Manz beschuldigd en zeker door een wegens diefstal ontslagen politieman, die allerlei beschuldigingen uitte aan het adres van Kroezen, Wering en Dusink (wist een van die twee iets van de transportpapieren voor Max Noach?). Kroezen, Wering en Dusink kwamen in Duitse kampen terecht. Alleen Wering keerde na de oorlog terug. Dusink werd overgebracht naar Kamp Vught op 1 augustus 1944, vervolgens naar Oranienburg/Sachsenhausen. Op 12 februari 1945 aldaar nog gezien, vermoedelijk overleden in het KZ Wöbbelin bij Ludwigslust, waar tegen het einde van de oorlog veel evacuatíetransporten uit andere kampen terecht kwamen. Hier werden de gevangenen praktisch aan hun lot overgelaten om te sterven. Kroezen bezweek diezelfde maand in Bergen-Belsen.
muur: links, regel 39-04
Hendriks,
Bartholomeus Theodorus
Bart
∗ 1915-04-16
Nijmegen
† 1944-06-06
Overveen, duinen
Deze persoon staat (nog?) niet op de muren van de kapel. - Nijmegen - politie - De buitenrand van Limburg - Hij was in de Tweede Wereldoorlog lid van een verzetsgroep waarbinnen een aantal Nijmeegse politiemensen actief waren. De groep pleegde een aanslag op de verrader Ederveen op de Daalseweg op 24 september, omdat die teveel wist. Maar Ederveen kon ontsnappen en de Duitsers waarschuwen. Hierna werden op 27 september tientallen mensen gearresteerd en op 6 juni 1944 werden de vijf voornaamste leden van deze verzetsgroep gefusilleerd in de duinen bij Overveen.
Meer hierover in de inleidende tekst over Nijmegen.


Deze persoon staat (nog?) niet op de muren van de kapel.
Kroezen,
Herman L.M.
∗ 1919-12-02
Boxmeer
† 1945-05-31
Bergen-Belsen?
Horst - politie - Gedetacheerd bij de politie in Weert. Hoewel niet bij het georganiseerde verzet, steunde dit waar hij kon en viel tenslotte als slachtoffer daarvan. Met politieman K.W.L.A. Wering, opper A. Josephs en marechaussee Lambert Dusink werd hij ter verantwoording geroepen door de SiPo in Maastricht omdat in Weert de illegale werker Dorssers was ontsnapt. Van Maastricht werd hij naar kamp Vught getransporteerd en later naar Sachsenhausen-Oranienburg. In 1969 was niet duidelijk waar hij precies overleden is. Cammaert noemt Bergen-Belsen (Cammaert VIb, p.p. 704-705)
muur: links, regel 23-02
Linders,
Franciscus Gerardus Pierre
Frans
∗ 1918-05-03
Venlo
† 1944-09-12
Eindhoven
Geleen - K.P. - politie - Pierre was politieman in Geleen. Begin 1944 overgeplaatst naar Eindhoven, waar hij zich aansloot bij een verzetsgroep, die o.a. wapentransporten ten behoeve van de illegaliteit verzorgde, de Partizanen Actie Nederland. Zij illegalennaam was Frans. Op 12 september 1944 tijdens een sabotageactie op het station vanuit een hinderlaag doodgeschoten. Begraven in Venlo. Staat vermeld op het oorlogsmonument in Lindenheuvel (Gemeente Sittard-Geleen). Bron: Dodenboek Venlo
muur: links, regel 09-04
Marcusse,
Albertus Hendrikus
Albert
∗ 1903-11-02
Batenburg
† 1944-06-06
Overveen
Deze persoon staat (nog?) niet op de muren van de kapel. - Nijmegen - politie - De buitenrand van Limburg - Albert Marcusse was getrouwd met Johannea Stevens en samen hadden ze zeven kinderen. Hij was hoofdinspecteur van politie en was in de Tweede Wereldoorlog lid van een verzetsgroep waarin vooral een aantal Nijmeegse politiemensen actief waren. De groep pleegde een aanslag op de verrader Ederveen op de Daalseweg op 24 september, omdat die teveel wist. Maar Ederveen kon ontsnappen en de Duitsers waarschuwen. Hierna werden op 27 september tientallen mensen gearresteerd en op 6 juni 1944 werden de vijf voornaamste leden van deze verzetsgroep gefusilleerd in de duinen bij Overveen.


Deze persoon staat (nog?) niet op de muren van de kapel.
Miltenburg,
Harry
∗ 1911-12-17
Nijmegen
† 1944-08-30
Kamp Vught
Weert - L.O. - politie - Hendrikus Cornelis Bernard (Harry) Miltenburg was werkzaam op de administratie van de politie in Weert in de rang van adjunct-inspecteur. Ook de andere politiebeambten J.H.M. Geurts en P.W. Saes werkten samen met de L.O.-Weert. Hij is gearresteerd, nadat een onderduiker die bij Miltenburg verbleef in Rotterdam was aangehouden. De onderduiker bleek een tekening van de plattegrond van het distributiekantoor in Weert bij zich te hebben, die vermoedelijk door Miltenburg was vervaardigd. (Op veel plaatsen werden overvallen op distributiekantoren gepleegd, bijv. om documenten te bemachtigen of om hulpzame ambtenaren te beschermen. Een succesvol voorbeeld: Valkenburg.) Harry werd samen met zijn echtgenote opgepakt. Zij kwam weldra weer vrij, maar hij is naar Kamp Vught overgebracht, waar hij op 30 augustus 1944 met ruim twintig medegevangenen werd doodgeschoten.
muur: rechts, regel 38-01
Mullen, van der
Alphons J.A.
∗ 1886-11-01
Liège
† 1945-05-31
Bergen-Belsen
Helden - L.O. - politie - Alphons van der Mullen was een van de drie politiemensen, die in Helden actief waren in de plaatselijke LO en KP (de twee anderen heetten J.J. Grijsbach en G.W.H. van Amerongen). Hij was de plaatselijke commandant (Opperwachtmeester). Zij en de andere pilotenhelpers maakten allemaal deel uit van de plaatselijke L.O. en K.P. (Cammaert IV, p. 310) o.l.v. de distributieambtenaar W.L. Houwen. In juli 1943 overviel een grote Duitse troepenmacht een boskamp voor onderduikers. Doordat Van der Mullen Houwen hierover had getipt, kon het net op tijd ontruimd worden. Maar voor Cornelis Krans, die bij het opzetten van het kamp had meegewerkt, werd die overval noodlottig.
Uiteindelijk werd van der Mullen slachtoffer van de grote razzia op 17 mei 1944 in Helden en Sevenum. Meer dan 50 mensen werden gearresteerd. Zeven van hen overleefden de oorlog niet of stierven kort daarna, onder wie Alphons van der Mullen.
Zie voor meer informatie de tekst boven de lijst van gesneuvelden van Helden (Cammaert VIb, p. 602) Op 4 sept. 1944 van Vught naar Sachsenhausen vervoerd. (Het Vrije Volk 20-07-1945, onder „inlichtingen verzocht“)
muur: links, regel 21-03
Oolbekkink,
Herman
∗ 1911-09-27
Deventer,
† 1944-06-06
Overveen
Deze persoon staat (nog?) niet op de muren van de kapel. - Nijmegen - politie - De buitenrand van Limburg - Rechercheur Oolbekkink was in de Tweede Wereldoorlog lid van een verzetsgroep waarbinnen vooral een aantal Nijmeegse politiemensen actief waren. De groep pleegde een aanslag op de verrader Ederveen op de Daalseweg op 24 september, omdat die teveel wist. Maar Ederveen kon ontsnappen en de Duitsers waarschuwen. Hierna werden op 27 september tientallen mensen gearresteerd en op 6 juni 1944 werden de vijf voornaamste leden van deze verzetsgroep gefusilleerd in de duinen bij Overveen. Meer hierover in de inleidende tekst over Nijmegen.
Herman Oolbekkink is met korpseer begraven op het Ereveld Vredehof.


Deze persoon staat (nog?) niet op de muren van de kapel.
Rooyackers /Rooijackers,
Wim A.
∗ 1918-03-13
Heerlen
† 1944-09-05
Vught
Heerlen - vroeg verzet - K.P. - pers - politie - Wilhelmus Antonius (Wim) Rooijackers was handelscorrespondent en agent van de mijnpolitie. Hij hield zich al vroeg bezig met de hulp aan uit Duitsland gevluchte krijgsgevangenen. (Cammaert III, p. 217) en was betrokken bij een mislukte aanslag (Cammaert IV, p. 286) Ook was hij actief in de groep die in Zuid-Limburg het illegale blad Het Parool verspreidde. (Cammaert XI, p. 1050) Hij werd gearresteerd tegelijk met de vroedvrouw A.M. Bensen-Offermans, die weer vrij zou komen bij de overval op de gevangenis van Maastricht.
Maar Wim Rooijackers was een van de velen, die rond Dolle Dinsdag in Kamp Vught zijn gefusilleerd.
muur: links, regel 17-03
Smit,
Sjef
∗ 1916-09-09
Roermond
† 1942-09-17
Amsterdam
Heerlen - vroeg verzet - Groep Smit - politie - Jef Smit was voor de oorlog beroepsmilitair, koos na de demobilisatie in juli 1940 voor een dienstverband bij de marechaussee in Heerlen. Lang hield hij het er niet vol. Het was hem een doorn in het oog dat het openbaar optreden van N.S.B.-ers en andere pro-Duitse elementen ongestraft bleef. Toen bovendien duidelijk werd dat anti-N.S.B.-sentimenten de kop moesten worden 107 ingedrukt, was voor hem de maat vol. Hij verloor het vertrouwen in de leiding van de marechaussee en in het voorjaar van 1941 nam hij ontslag. Op 19 juni trad hij als bankwerker in dienst van de Oranje Nassaumijn waar hij dynamietstaven achterover drukte voor het plegen van sabotageacties.(Cammaert II, p. 107)
Hij zocht en vond contact met voormalige militairen en anderen die zo dachten als hij, in de mijnen en daarbuiten. Zo ontstond de Groep Smit.
Smit is gefusilleerd en werd herbegraven op 17 mei 1954 in Maastricht in graf R 20b op de Gemeentelijke begraafplaats aan de Tongerseweg, ererotonde R: graven van 6 omgekomen Limburgse verzetsmensen.
muur: links, regel 19-02
Snijders,
Johannes Franciscus
Frans
∗ 1916-09-16
Helden L.
† 1944-09-05
Vught
Weert - L.O. - - pers - politie - Frans Snijders was spoorweg rechercheur en koerier van Jan Hendrikx (Ambrosius). Verspreidde illegale bladen als De Stem, Je Maintiendrai en Trouw. Op 19 juli 1944 ontving hij een telegram met het verzoek de volgende dag naar Eindhoven te komen. In de wachtkamer van het station werd hij gearresteerd, nadat hij door een onbekende was geïdentificeerd. Hij kwam in Vught terecht, waar hij op 5 september werd doodgeschoten.
muur: rechts, regel 35-05
Starren,
Jozef Mathieu
∗ 1900-10-15
Maastricht
† 1945-05-31
Bergen-Belsen
Horst - L.O. - politie - Commandant van de politie in Horst. Behoorde tot een verzetsgroep die onderduikers, studenten en piloten had ondergebracht in twee kampen in de Schadijkse Bossen. Antonie Damen, een jonge scheepswerktuig­bouwkundige die voor de Duitse Abwehr (inlichtingendienst) werkte, infiltreerde in de groep. Met 15 anderen werd Starren op 19 augustus 1943 gearresteerd. (Cammaert IV, p.p. 315-317)
muur: links, regel 23-04
Tobben,
Harrie /Harry
∗ 1917-08-24
Heerlen
† 1945-03-15
Hameln (D
Heerlen - vroeg verzet - pers - Ordedienst - Netw. Bongaerts - politie - carillon - Oud-militair en na zijn demobilisatie door de Duitsers in 1940 lid van de mijnpolitie. Was o.a. betrokken bij sabotage in de Oranje-Nassaumijn I (O.N. I) te Heerlen, wat door de SiPo werd achterhaald. In juni 1942 dook hij onder in Baexem op advies van bevriende politiemensen, maar hij ging gewoon door met zijn hulp aan vluchtelingen. Uit de redevoering van Dr. Fred Cammaert bij de onthulling van de plaquette bij het vredescarillon.): „Onder de bezielende leiding van Charles Bongaerts gingen hij en andere oud militairen zich toeleggen op alle mogelijke verzetsactiviteiten, variërend van hulp aan joden, geallieerde vliegeniers en onderduikers tot het verzamelen van wapens en inlichtingen, de vervaardiging en verspreiding van illegale bladen en het plegen van sabotage. Door infiltratie van provocateurs in Duitse dienst werd hij op 6 augustus 1943 opgepakt.“
muur: links, regel 19-05
Ummels,
Anton Hubert
∗ 1894-07-15
Amby
† 1944-08-30
Belfeld
Beesel - Reuver - L.O. - K.P. - politie - Opperwachtmeester Antonius Hubertus Ummels behoorde tot LO-Reuver, tevens KP.
Bij Cammaert lezen we (Hoofdstuk VIb p. 589): „Een vrachtrijder, die de aanhouding van Pereira door mensen van de A.K.D. van een afstand had gadegeslagen, spoedde zich naar Reuver en lichtte Verstappen en de opperwachtmeester van de marechaussee A.H. Ummels in. Beide begaven zich naar Pereira’s duikadres. In de buurt van de boerderij van de familie Janssen, Pereira’s gastgever, kwam het tot een vuurgevecht tussen de A.K.D.-man Sabbé, die buiten op wacht stond, en Verstappen. Laatstgenoemde werd dodelijk getroffen in het voorhoofd en de borst. Ummels, die iets later arriveerde, werd gearresteerd. Ummels, Pereira en het stoffelijk overschot van Verstappen werden overgebracht naar een kazerne in Blerick. … Ummels en Pereira werden op last van Ströbel van de Maastrichtse Sicherheitspolizei aan de spoorlijn tussen Belfeld en Reuver door Nitsch en Conrad doodgeschoten.
bidprentje
Meer over de zeer gewelddadige AKD-politie, zie boven de lijst van gesneuvelde verzetsstrijders in Venlo, waar zij hun bureau hadden.
muur: links, regel 03-02
Will,
Peter
∗ 1896-08-21
Schoonhoven
† 1945-04-24
Transport
Deze persoon staat (nog?) niet op de muren van de kapel. - Nijmegen - L.O. - pers - politie - De buitenrand van Limburg - Keurmeester slachthuis Nijmegen [1] en onbezoldigd rijksveldwachter. Na mei 1940 hielp hij mensen die wilden ontsnappen aan de verplichte arbeidsinzet in Duitsland. Hij verspreidde de illegale krant Trouw [8], verzorgde onderduikers, verleende hulp aan gestrande geallieerde vliegers en was betrokken bij spionage-activiteiten, waarbij hij deel uitmaakte van de radiogroep van de organisatie van kapitein Hogerland. [2] Gearresteerd op 1 december 1943 i.v.m. werkzaamheden voor Trouw. Volgens zijn familie gestorven tussen 13 en 18 april 1945 in Duitsland. In het voorjaar van 2021 heeft de gemeenteraad van Nijmegen besloten een van de straten in de hof van Holland naar hem te noemen.

Onze vader, Peter Will, … was in de periode van 2 december 1943 tot zijn overlijden in april 1945 gevangene van de Duitse Sicherheitsdienst. In Nederland werd hij vanaf 2 december 1943 gevangen gehouden in het Huis van Bewaring te Arnhem. Op 20 mei 1944 werd hij geplaatst in het „Polizeiliches Durchgangslager“ Amersfoort.
Op 11 oktober 1944 werd hij getransporteerd naar het concentratiekamp Neuengamme (Duitsland) en waarschijnlijk direct geplaatst in het bijkamp (Außenkommando) Meppen-Versen (Eemsland). Op 25 maart 1945 werd hij als zieke getransporteerd naar het hoofdkamp om vervolgens op 8 april per ziekentransport per trein (veewagens) te worden vervoerd in de richtingen van Bergen-Belsen, Bergedorf, Neubrandenburg, Hamburg-Altona, Bremervörde en Brillit. Op deze laatste plaats werd zijn lichaam uit de trein gehaald en, met circa 300 andere, in een massagraf begraven. Nadat mijn oudste broer, Bert Will, en ik deze feiten gewaar geworden waren hebben wij daarover een boekje geschreven. [3]

Na 71 jaar kregen zijn nabestaanden, daaronder de inmiddels 92-jarige zoon Bert Will voor het eerst de niet verstuurde afscheidsbrief onder ogen, die zijn vader in Kamp Amersfoort schreef. [5]
Een uitgebreid artikel over Peter Will vindt u op de Duitse Wikipedia [6]

  1. Plaquette in het Nijmeegse slachthuis
  2. oorlogsdodennijmegen.nl
  3. B.en P.Will, Peter Will 21-8-1896 - ??-4-1945. Een levensverhaal, Nijmegen -Veenendaal 2008, + cd met beeldmateriaal en videofragment, ISBN 978-90-90-23827-2
  4. Nationaal Ereveld Loenen graf A 372
  5. nos.nl: Zoon van verzetsheld krijgt na 71 jaar alsnog afscheidsbrief
  6. Wikipedia DE: Peter Will (Widerstandskämpfer)
  7. https://oorlogsgravenstichting.nl/persoon/171502/peter-will
  8. Wikipedia NL: https://nl.wikipedia.org/wiki/Trouw_(verzetsblad)
  9. Digital Monument

  10. Deze persoon staat (nog?) niet op de muren van de kapel.