Jacobus Johannes Naus <i>(Jac “Van Doorn”)</i>
text, no JavaScript Log in  Deze pagina in het NederlandsDiese Seite auf DeutschThis page in English - ssssCette page en FrançaisEsta página em Portuguêsnaar boventerug
Jacobus Johannes Naus staat in het verzetsmonument van de provincie Limburg op de
rechter muur, regel 29 #04


Limburg 1940-1945,
Hoofdmenu

 1. Mensen
 2. Gebeurtenissen/ Achtergronden
 3. Verzetsgroepen
 4. Steden & Dorpen
 5. Concentratiekampen
 6. Valkenburg 1940-1945

Alle Limburgse gesneuvelden

vorigebackvolgende
 

Jacobus Johannes Naus (Jac “Van Doorn”)


 31-12-1913 Egchel (Helden)      15-04-1945 Bergen-Belsen (31)
- Onderduikers - Onderduikershulp L.O. - Venlo - De geestelijken - Vredescarillon -Wikipedia NL

  Op 6 juni 1939 werd Jac Naus benoemd tot kapelaan in de St. Martinusparochie te Venlo. Daar werd hij een van de oprichters van de L.O., samen met Ambrosius en zijn collega P.G. van Enckevort. Dr. Fred Cammaert zei bij zijn redevoering bij het vredescarillon:: [1]
  Kapelaan Jacques Naus uit Venlo was niet alleen een verzetspionier, ook was hij een uitgesproken vertegenwoordiger van het humanitair geïnspireerd verzet. Al vroeg raakte hij betrokken bij de hulp aan ontsnapte krijgsgevangenen en bemanningsleden van neergehaalde geallieerde bommenwerpers. Ook was hij een van de initiatiefnemers achter de oprichting van de provinciale onderduikorganisatie in 1943. Net als Jan Hendrikx bracht hij talrijke verbindingen tot stand en bekleedde hij een leidinggevende functie in de organisatie. Door de overval van Weert op 21-06-1944 viel hij in Duitse handen. Begin 1945 kwam hij in het kamp Bergen-Belsen om het leven.

  Nadere informatie:

  • Jac Naus en de oprichting van de LO (Limburgse Onderduikershulp): Cammaert VIa, p. 500. [2]
  • Op egchels-verleden.nl vindt u een uitgebreide biografie van Jac Naus. [3]
  • Aan de Sint-Martinusbasiliek, waar Jac Naus heeft gewerkt, bevindt zich een plaquette voor de vier gesneuvelde geestelijken van het Venlos verzet. 4]
  • Het onderste portret toont Jac Naus in de tijd, dat hij ondergedoken was, op zijn vals identiteitbewijs.

  Heemkundevereniging Helden

  Hij staat op de Erelijst 1940-1945 van de Staten-Generaal. [5]

  Voetnoten

  1. tvvalkenburg.tv Provinciaal Verzetsmonument Limburg, plaquette met namen onthuld, 1 mei 2017
  2. Dr. F. Cammaert, Het Verborgen Front – Geschiedenis van de georganiseerde illegaliteit in de provincie Limburg tijdens de Tweede Wereldoorlog. Doctorale scriptie 1994, Groningen
   VIa, De Landelijke Organisatie voor hulp aan onderduikers • I-VII p. 500.
  3. egchels-verleden.nl: Kapelaan Naus
  4. Plaquette Sint-Martinusbasiliek
   Txt plaquette.
  5. Erelijst 1940-1945
  6. Oorlogsgravenstichting.nl
  7. Wikipedia NL: Jac Naus