Gesneuvelden van het verzet in Nederlands Limburg
Menu text, no JavaScript Log in  Deze pagina in het NederlandsDiese Seite auf DeutschThis page in English - ssssCette page en FrançaisEsta página em Portuguêsnaar boventerug
 

Gesneuvelden van het verzet in Nederlands Limburg

Zie ook Tussen Maas en Peel

– 3 pers.   ⇒Alle Limburgse gesneuvelden
Geenen,
Herman
∗ 1888-02-10
Roggel
† 1943-12-26
Kessel, L.
Roggel - Hermanus Hubertus Geenen was landbouwer. Cammaert schrijft in Hoofdstuk VI, p. 636: „Kerstmis 1943 vond een incident plaats, dat de gemoederen nog geruime tijd zou bezighouden. Op 14 december was de N.S.B.-er M. Stemkens, een bakker uit Roggel, door onbekenden geliquideerd, omdat hij inlichtingen aan de Sipo zou hebben verstrekt. Toen Ströbel hiervan hoorde, gaf hij Elsholz opdracht als represaille de anti-Duits gezinde H.H. Geenen uit Roggel te liquideren. In de zomer en november 1943 hadden verschillende SiPo-leden al een bezoek aan Geenen gebracht om te informeren naar zijn van spionage verdachte en naar Spanje uitgeweken zoon. Tot woede van Ströbel weigerde Elsholz het bevel tot liquidatie op te volgen. De Sipo-chef belastte vervolgens C.W. Klonen en H.W. Conrad met de opdracht. Op 23 december reden de twee naar Roggel. Klonen klopte bij Geenen aan en legitimeerde zich als Sipo-medewerker, hetgeen Ströbel uitdrukkelijk verboden had, aangezien dergelijke represailles in volstrekte anonimiteit moesten plaatsvinden. Klonen kreeg naderhand een fikse uitbrander. Geenen moest in de auto plaatsnemen. Ter hoogte van het gehucht Kessel-Broek stopte de auto aan een landweg bij een bos. Geenen moest maar eens eindelijk opbiechten waar hij de wapens had verborgen. De onschuldige bleef natuurlijk het antwoord schuldig. Conrad veinsde wel beter te weten. Hij dwong Geenen uit te stappen en de geheime bergplaats aan te wijzen. Iets verderop schoten Conrad en Klonen hem dood. Drie dagen later werd het lijk gevonden. Elsholz stelde een schijnonderzoek in.“
Overlijdensdatum op oorlogsgravenstichting.nl en limburg.75jaarvrijheid.nl stemmen niet overeen: „23 december 1943: Liquidatie van Herman Geenen uit Roggel door leden van de Sicherheitspolizei uit Maastricht. Het betreft een willekeurige represaille, een zogeheten ‘Silbertannenmord’ als antwoord op verzetsacties.“ In Limburg vonden volgens Cammaert maar weinig liquidaties door het verzet plaats, vaak zelfs wanneer van de verrader in kwestie gevaar uitging. Daarom is dit ook het enige geval van een Silbertannenmoord in Limburg gebleven. Ook Cammaert geeft 23 december 1943 aan.muur: rechts, regel 11-03
Mennen,
Jan
∗ 1918-10-13
Roggel
† 1944-09-27
Roggel
Roggel - Ordedienst - Johannes Joseph Mennen was bakker. Foto van de plaquette aan het monument in Roggel, waarop staat: „Dit monument is opgericht ter nagedachtenis aan verzetsstrijders Jan Muis en Jan Mennen. Op 26 september 1944 waren zij, samen met verzetskameraad Frits Coenen. per fiets op weg om wachtposten af te lossen in het bos. In het bos zat op dat moment een Duitse soldaat krijgsgevangen. Op weg daar naar toe werden ze bij toeval tot stoppen gebracht door een tweetal Duitse soldaten. Op nog geen 100 meter voor hen lagen nog twee Duitse soldaten, het geweer in de aanslag in de greppel langs de weg. Opeens klonken er schoten. Frits Coenen wist te ontkomen. Jan Muis en Jan Mennen kwamen om het leven. …“. Cammaert schrijft (Hoofdst. 8, p. 898): „J.P.N. Muis, J.J. Mennen en G. Coenen, begaven zich dinsdag 26 september op weg naar de kelder om er de wacht af te lossen. Duitse parachutisten die op hetzelfde moment de omgeving uitkamden, merkten de drie op en namen hen onder vuur. Coenen ontkwam, maar Muis werd dodelijk getroffen. Mennen liep een longschot op en werd naar het ziekenhuis in Roermond overgebracht waar hij de volgende dag overleed.“muur: rechts, regel 11-04
Muis,
Johan /Jan
∗ 1914-08-28
Venray
† 1944-09-26
Roggel
Roggel - Ordedienst - Johannes Petrus Nicolaas Muis deed in 1928 eindexamen aan het Gymnasium I.C. van de Franciscanen te Venray en ging naar de kweekschool Kleine Beek in Venlo. Op 1 maart 1936 onderwijzer aan de R.-K. Jongensschool „Sint Jozef" te Roggel. Daar bovendien actief met een jongenskoor en hopman bij de verkennerij. Leider van de ordedienst Roggel. Foto van de plaquette aan het monument in Roggel, waarop staat: „Dit monument is opgericht ter nagedachtenis aan verzetsstrijders Jan Muis en Jan Mennen. Op 26 september 1944 waren zij, samen met verzetskameraad Frits Coenen. per fiets op weg om wachtposten af te lossen in het bos. In het bos zat op dat moment een Duitse soldaat krijgsgevangen. Op weg daar naar toe werden ze bij toeval tot stoppen gebracht door een tweetal Duitse soldaten. Op nog geen 100 meter voor hen lagen nog twee Duitse soldaten, het geweer in de aanslag in de greppel langs de weg. Opeens klonken er schoten. Frits Coenen wist te ontkomen. Jan Muis en Jan Mennen kwamen om het leven. …“. Op zijn bidprentje staat vermeld: doodgeschoten tegenover het veldkapelletje van O.L.Vrouw van de vrede. Cammaert schrijft (Hoofdst. 8, p. 898): „J.P.N. Muis, J.J. Mennen en G. Coenen, begaven zich dinsdag 26 september op weg naar de kelder om er de wacht af te lossen. Duitse parachutisten die op hetzelfde moment de omgeving uitkamden, merkten de drie op en namen hen onder vuur. Coenen ontkwam, maar Muis werd dodelijk getroffen. Mennen liep een longschot op en werd naar het ziekenhuis in Roermond overgebracht waar hij de volgende dag overleed.“muur: rechts, regel 11-05