text, no JavaScript Log in  Deze pagina in het NederlandsDiese Seite auf DeutschThis page in EnglishCette page en FrançaisEsta página em Portuguêsnaar boventerug

Mensen | Gebeurtenissen/ Achtergronden | Verzetsgroepen | Steden & Dorpen | Concentratiekampen | Valkenburg 1940-1945 | Lessen uit het verzet |

vorigeterug Indexvolgende

Distributiekantoor, 1944

Originele grootte 2364 × 3358 px

L.0. Contacten 1940-1944
Rayon 8 District Z 18
Distributie-contacten: Willem Freysen
            Vic. Willems
kantoor         Annie Cremers
Valkenburg
In 1943 en voorjaar 1944 waren deze contactpersonen
erin geslaagd om bij elke verschijnende distributie-
periode, tussen 500 en 800 volledige vellen distributie-
bonkaarten vrij te maken voor de L.O.
Marge: v. Hinsbergen, de directeur, was op de hoogte
Voor het district waren deze kaarten een noodzaak,
omdat onze onderduikers afhankelijk waren van dergelijke
illegaal verkregen bescheiden, om zich te kunnen voeden.
Immers aankoop van levensmiddelen op de zwarte markt
was alleen bereikbaar voor de financieel zeer krachtigen.

Het distributiekantoor was onder leiding komen te staan van
Marge: Ramaekers en Bosch
een N.S.B.er, Bosch J. Ons contact-team vreesde elk moment
een controle en zij zouden er niet in kunnen slagen om
de tekorten tijdig aan te zuiveren, hetgeen onherroepelijk
tot zware bestraffing van hun zou leiden.

Om hun uit deze nood-situatie te helpen, werd door de L.O.
het volgende ondernomen:
            In Amsterdam leverde een drukker
voor de illegaliteit moeilijk uit te voeren drukwerk.
Deze was bereid om stamkaarten van onze distributie-kring
na te maken en met deze stamkaarten konden onze contact-
personen hun tekorten aanzuiveren.
Voetnoot: Stamkaart van mijn vrouw en mevr. Jaspers uit Klimmen waren aan die drukker doorgezonden
Hangende onze opdracht aan deze drukkerij werd zij door de
bezetter ontdekt bij illegaal werk en gesloten.

Overleg met het district leidde ertoe dat er besloten werd
om het distributie-kantoor te overvallen en de boel aldaar
zozeer overhoop te halen dat er van enige controle op
bonkaarten geen sprake meer kon zijn.

De K.P. Heerlen werd bereid gevonden om dit karwei te klaren
en wel Kees (alias Piet Driessen) Deze vroeg een plan:
plattegrond van het gebouw‚ juiste ligging zowel van voren
als van achteren, wijze van bewaking en plaats waar zich
de voorraad bonkaarten bevond. Dit laatste was voor de gehe-
le uitvoering van de overval het moeilijkste punt en wel:
De bonnen bevonden zich in een brandvrije kluis met zware deur.
Elke avond werd de kluissleutel met het volgende cere-
monieel weggebracht: naar de kazerne der rijkspolitie op de
Emmaberg en aldaar in de brandkast gelegd waar steeds een
politieman aanwezig was. De N.S.B.directeur sloot voor dit
transport de sleutel in een grote envelop waarover vijf
lakzegels aangebracht werden en de handtekening van de
directeur. Twee gewapende politiemannen kwamen elke avond
van de directeur persoonlijk deze envelop in ontvangst nemen.
Des anderen daags werd deze envelop met hetzelfde escorte
weer terug gebracht naar het distributie-kantoor.

Pierre Schunck

Album : Verzet

zoom 25.380710659898%