Karel “Koenen” Zaicsek /Zaiczek (Karl)
text, no JavaScript Log in  Deze pagina in het NederlandsDiese Seite auf DeutschThis page in English - ssssCette page en FrançaisEsta página em Portuguêstop of pageback
Karl Zaicsek /Zaiczek staat in het verzetsmonument van de provincie Limburg op de
middenmuur, regel 03 #02


Limburg 1940-1945,
Hoofdmenu

 1. Mensen
 2. Gebeurtenissen/ Achtergronden
 3. Verzetsgroepen
 4. Steden & Dorpen
 5. Concentratiekampen
 6. Valkenburg 1940-1945
 7. Lessen uit het verzet

De Limburgse gesneuvelden

vorigebackvolgende
 

Karel “Koenen” Zaicsek /Zaiczek
(Karl)


 18-07-1921 Pecsbanyatelep/Pécs      12-09-1944 Sittard (23)
- Geleen - Raad van Verzet (RVV) - Koeriers van het verzet -dirkdeklein.net …

  De ouders van Karl Zaicsek verhuisden van Hongarije naar Lindenheuvel in Geleen. Het is niet bekend wanneer Karl en zijn ouders precies naar Geleen kwamen. Het enige wat we weten is dat zijn vader op 9 februari 1939 overleed, Karl was toen pas 17 jaar. Dus vermoedelijk was het toen zijn beurt om voor zijn gezin te zorgen. Hij kreeg een baan in de mijn. Zijn verzet in de Raad van Verzet bestond uit het verspreiden van illegale lectuur en koerierdiensten zoals munitievervoer en rondbrengen van levensmiddelen aan onderduikers.
  Op 12 september hield een Schutztruppe hem aan bij een illegaal transport van levensmiddelen. Korte tijd later werd hij bij Hoensbroek of in de grensstreek bij Sittard vermoord. [1]
  Karel wordt door de OGS (oorlogsgravenstichting) niet als Nederlands verzetsstrijder of oorlogsslachtoffer beschouwd, omdat hij niet de Nederlandse nationaliteit bezat. Zijn broer heeft die na de oorlog aangevraagd en verkregen. In het daartoe benodigde wetsontwerp staat op pagina 2 te lezen:
  De Hongaarse verzoeker, genoemd in artikel 1, onder 15°., István Zaiczek, werd in 1926 te Pecs (Hongarije) geboren. Hij kwam op 4-jarige leeftijd met zijn ouders naar ons land, ontving Nederlands onderwijs en heeft steeds hier te lande gewoond. Hij is opgenomen in de Nederlandse volksgemeenschap. Verzoekers gedrag gedurende de oorlogsjaren was goed. Zijn broer en huisgenoot verloor als verzetsstrijder het leven. Verzoeker verdient als mijnwerker-bankwerker het brood. [2]
  Karel staat wel vermeld in het verzetsmonument op de Cauberg in Valkenburg (klik op de foto helemaal rechts) en op het oorlogsmonument in Geleen-Lindenheuvel. [3]

  Voetnoten

  1. Dr. F. Cammaert, Het Verborgen Front – Geschiedenis van de georganiseerde illegaliteit in de provincie Limburg tijdens de Tweede Wereldoorlog. Doctorale scriptie 1994, Groningen
   9. De Raad van Verzet in het Koninkrijk der Nederlanden, p. 971
  2. Bijlagen 1948 1—3 Tweede Kamer Ontwerp van Wet tot naturalisatie van Emma Luise Behrmann en 19 anderen.
  3. Oorlogsmonument, Geleen-Lindenheuvel
  4. https://dirkdeklein.net/2020/04/07/karlkarel-zaicsek-defiant-immigrant-miner/
  5. https://www.wo2slachtoffers.nl/bio/56599/Zaicsek-Karl-Karel.htm